گزارش کار اموزی شرکت مخابرات استان تهران

مخابرات به عنوان ارسال و دريافت خبر از دير زمان در اين كشور كهنسال رايج بوده است يعني از زمانهايي كه بشر بوسيلة دود و آتش و سپس بوسيلة نور و آئينه و يا پيك و چاپارد و تپه ها و ايستگاههاي بين راهي اخبار و اطلاعات مهم اجتماعي كشوري را به اقصي نقاط يك كشور و يا مابين كشورهاي همجوار ارسال و دريافت مي كرده اند.

اينك متجاوز از يك قرن از زماني كه مخابرات جديد برقي در ايران شروع به كار نمود مي گذرد اين امر باب معرفي تلگراف مورس از سال ۱۲۳۶ و سپس ارتباط تلفني مابين تهران و شهر ري در سال ۱۲۶۶ آغاز گرديد.
پيشرفت و دستاوردهاي علمي بشر در زمينه مخابرات و الكتريستيه و الكترونيك و ديجيتال دگرگوني در صنعت مخابرات ايجاد نمود كه امروزه انواع سرويسهاي مخابراتي با كيفيتهاي عالي با نرخ هاي ارزان مي تواند در دسترس دورافتاده ترين نقاط كشورها قرار گيرد در كشور ما ايران اين تحولات صنعت مخابرات ادامه داشته بطوريكه استفاده از انواع تكنيكهاي مخابراتي بي سيم مورد نظر بوده و اين امر مخصوصاً بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران براي ايجاد امكانات و سرويسهاي مخابراتي در روستاها و نقاط دورافتاده كشور از اهميت والائي برخوردار گرديده است.

اكنون با استفاده از مراكز خودكار تلفن و كابلها و شبكه هاي ارتباطي بين شهري كه شامل شبكه هاي مايكروويو، كارير،HF,VHF,UHF,PEM و نيز تجهيزات تلفن خودكار بين شهري و بين الملل و ارتباطات ماهواره أي مي باشد. امكان برقراري ارتباط تلفني، تلكس، انتقال اطلاعات و انتقال برنامه هاي تلويزيوني، سرويسها و خدمات ديگري از قبيل كانال هاي اجاره اي، كابل و سيمهاي اختصاصي و اجاره أي و غيره نيز در اختيار هموطنان قرار داده شده است.

فصل ۱
اهميت ارتباطات در جهان
امروزه مي دانيم كه ارتباطات در جهان حرف اول را مي زند و در صورتيكه هرگونه اشكال و يا وقفه أي در اين امر بوجود آيد بسياري از كارها مختل و انجام نمي شود در جهاني كه هر روز از روز قبل با سرعت غير قابل تصور دستگاههائي توسط اغلب كشورها ساخته مي شود و اطلاعات بصورت برق آسا در اقصي نقاط دنيا پخش مي شود اهميت ارتباطات قوي برخوردار هستند و اغلب در اين كشورها كه بطور نمونه عنوان گرديد روز به روز علم ارتباطات رو به پيشرفت مي باشد بطوريكه در زمان حاضر اطلاعات با ارتباط يك خط تلفن بصورت فاكس از آنطرف جهان به اين طرف جهان فرستاده مي شود كه بشر بتواند خيلي سريع با بكارگيري اطلاعات در جهت اهداف خود و ديگران سريعتر به آن اهداف برسد.

 

اهميت ارتباطات در ايران
در ايران مسأله ارتباطات از اهميت خاصي برخوردار است زيرا از طريق همين مقوله است كه تحولات عظيمي در كشور بوجود مي آيد اما بايد عنوان نمود كه سيستم ارتباطي كشور در مقايسه با سيستم هاي موجود در جهان بخصوص كشورهاي پيشرفته در سطح پائينتري قرار دارد و همگام با پيشرفت صنعت ارتباطات جهاني حركت نمي كردند و علت اينكه بطور كلي مسائل مالي و نبودن تخصص صنايع جديد و بسياري مسائل ديگر است كه بايد با درايت و تفكر عميق بتدريج مرتفع گردد.

 

طبقه بندي واحدهاي مختلف اداره مخابرات:
شركت مخابرات يك شركت دولتي است كه زير نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن فعاليت مي كند بالاترين مقام اداري آن وزير پست و تلگراف و تلفن مي باشد و نحوة ادارة آن بصورت شركتهاي دولتي مي باشد كليه درآمدهاي حاصله به حساب خزانة دولتي واريز مي گردد و كليه هزينه ها از رديف هاي مصوب تأمين اعتبار مي‌گردد.
واحدهاي ادارة مخابرات بطور كلي از دو نوع واحد فني و واحد اداري تشكيل يافته كه رئيس اداره در رأس هر يك قرار دارد كه بصورت زير تشريح شده است.
واحد اداري: واحد فني:

۱ـ واحد حسابداري ۱ـ واحد سوئيچ
۲ـ واحد امور مشتركين ۲ـ واحد شبكه نگهداري
۳ـ واحد آبونمان ۳ـ واحد واگذاري خطوط
۴ـ دبيرخانه ۴ـ واحد MDF
5ـ واحد اطلاعات ۱۱۸
فصل ۲ (واحد فني)
واحد سوئيچ

واحد سوئيچ در واقع مركز مبادلة اطلاعات و پيغامها بين مشتركين و كنترل و نظارت از لحاظ نوع ارتباط( داخلي. مركزي، خارجي) و شارژينگ و پكيج و . . . مي‌باشد.
در اين قسمت براي برقراري ارتباطات بردهايي كه هر برد شامل هشت رله براي هشت مشترك تعبيه شده است كه اين رله ها بصورت سري در يونيت هايي جاسازي‌شده است. شماره هاي تماس داخل هر يونيت براي برقراري ارتباط با شماره هاي همان يونيت توسط كنترلر قسمت پايين يونيت امكان پذير است و براي برقراري ارتباط بين يك يونيت و يونيت ديگر كابلي به نام يونيت ارتباط دهنده (GSU) وجود دارد.
در قسمت زيرين يونيت ها بردهايي شامل حافظه مانند هارد كامپيوتر وجود دارد كه در هر ثانيه ۲۰۰۰ دور مسيرهاي ارتباطي را چك مي كند كه آيا تلفن هاي مشتركين بوق دارد يا خير و در چه زماني تلفن مشغول بوده. در قسمت كنترل سوئيچ كنترل توسط سه رايانه انجام مي شود كه رايانة شماره ۱ براي ثبت شماره هايي كه باهم در تماس بوده اند زمان مكالمه و تعداد پالسهاي تماس مي باشد.
رايانة شماره ۲و۳ براي خدمات دهي به مشتركين جهت مزاحم يابي، قطع و وصل

مجدد خطوط ارتباطي و غيره مي باشد كه فقط يك اپراتور در اين قسمت همه سيستم‌ها را كنترل مي كند.

معرفي سيستم سوئيچ ديجيتال كارين Lxi :

طراحي و انتخاب سيستم بستگي به پارامترهاي متعددي دارد كه به نوبه خود طيف وسيع ومتنوعي از مسائل مختلف را در بر مي گيرند توزيع منطقه أي جمعيت وضعيت اقتصادي محلي و درآمدها نوع نيازهاي مخابراتي منطقه توزيع شبكه برق، وجود عوامل فني محلي، وضعيت آب و هوايي و جغرافيايي منطقه و بسياري پارامترهاي ديگر از جمله عوامل موثر در طراحي و انتخاب سيستم مي باشند.

در برنامه ريزي شبكه مخابراتي عوامل متعددي از قبيل منافع اقتصادي و اجتماعي اهداف پروژه و حوزه سرويس هاي ارائه شده پيش بيني هاي ترافيك مخابراتي مطالعات اجرائي انتخاب سيستم و ابزار اصلي و جانبي آن منافع برگشتي مطالعات وسيع مهندسي شرايط اقتصادي تحليل نيازها و درخواستهاي مخابراتي مشتريان اهداف كيفيتي سرويسها بررسي محل نصب سيستمها طراحهاي بهينه جايگزين بررسي جهت تكنيكي و مشخصات فني مورد نياز شبكه و غيره را بايد به طور دقيق در نظر گرفت.

از ديدگاه فني برخي مسائل قابل توجه در طراحي كاربرد يك سيستم مخابراتي
عبارتند از:
نوع مسيرهاي ارتباطيInternational,toll,tandem,local
نوع مركز سوئيچ محلي Lx ، روستاييpx ،PABX و غيره
نوع سيستم انتقال راديو، مايكروويو،PCM ، فيبر نوري، مخابرات ماهواره أي
نوع سيگنالينگPTMF.Pecadic.R2-MFC,CCS,CAS و غيره
نحوه تخصيص شماره هاي فني

وضعيت نگهداري و مديريت ۰۸M
وضعيت شارژينگ مشتركين
وضعيت سنكرونيزاسيون در شبكه مخابراتي
ترافيك ارتباطي منطقه و ميزان تغييرات آن ترافيك در مناطق مسكوني اداري و تجاري تلفن هاي هماهنگي و ترافيك ترلنكها

واحد شبكه و نگهداري:

نظارت بر كار تلفن ها از نظر دقت و سرعت از وظايف دستگاه DCM-8 عمدة اين واحد مي باشد كه برخي از وظايف فهرست وار در زير آورده شده است.
مراكزي كه داراي سيستم هاي پركين مي باشند نگهداري و آزمايش يونيت هاي Ru,cu نيز بعهدة پيمانكار مي باشد.

وظايف شبكه نگهداري:
۱ـ شبكه كابل: دستورالعمل هاي اجرايي تست و آزمايش و بازديد منصوبات شبكه كابل و هوايي به منظور تحويل به پيمانكار
دستورالعمل تعيين زمان متعارف براي اصلاح خرابيها
دستورالعمل حداقل معيارهاي قبولي شبكه كابل

جدول جدهاي عملياتي مازاد بر وظايف نگهداري
جدول متراژهاي منصوبه در شبكه كابل مراكز( محاسبه MCM )
دستورالعمل اجرايي ـ كابلكشي و مفصلبندي و سد بندي و نصب كنتاكتور، والف، پست، ترمينال درام ـ دي ـ اف و كافو
دستورالعمل برگردان كابل
صورتجلسة تحويل و تحول شبكه كابل به پيمانكار
دستورالعمل نگهداري منصوبات شبكه كابل و سيستم گاز كنترل
دستورالعمل ثبت دفاتر خرابي و عمليات روزانه نگهداري كابل و گاز كنترل
۲ـ شبكه هوايي:
۱ـ دستورالعمل فني و اجرايي شبكه هوايي

۲ـ فهرست بهاي كدهاي احتمالي كه ممكن است در حين اجراي كار حادث شود
۳ـ سيستم هاي PG :
دستورالعمل نصب RU و نگهداري سيستم هاي PG
جدول كد عملياتي سيستم هاي PG

در صورت حدوث خرابي روي منصوبات تحت گارانتي و ارجاع آن به پيمانكار هزينه هاي ترميم با استفاده از كدهاي پيش بيني نشده قابل پرداخت مي باشد.
هزينه نگهداري دايري هاي جديد در صورت تحويل يا تأييد كارفرما و ارجاع كتبي آن به تعداد شماره هاي كار آن قرارداد طي الحافيه افزوده مي شود.
نگهداري شبكه كامل: ۱ـ اندازه گيري و تعيين مواضع خرابي ۲ـ عمليات حفاري و پر كردن و حمل نخاله و پاكسازي محل هاي حفاري ۳ـ انجام عمليات حفاري و كابل كشي خاكي از مواضع تا سقف ۱۰۰ متر در ماه و كابل كشي كانالي تا ۵۰۰ متر در ماه بعهده پيمانكار بوده و مازاد بر آن با تأييد ناظر بر اساس كد پيش بيني شده محاسبه مي گردد.
باز و بسته كردن مفصل ها اعم از خاكي و كانالي جهت رفع خرابي

اصلاح خرابي و آزمايش و تحويل آن به مركز
تعويض و تعمير سكو و صندوق كانو باتعلقات مربوطه و سر كابلها بمنظور رفع خرابي
بازسازي شبكه هواييك بازسازي در مسيرهائيكه بسته كابل كشي حفظ شده و نياز به تعويض پيچ فلزي. رول پلاك بست زير و رو. قلاب و عمل اصلي كردن سيمها و كابل هاي هوايي بر روي نرده ها كنسول ها و بر روي متره هاي منصوبه بر روي تيرها يا پنجره ها.
معرفي پرسنل، نظارت و هماهنگي ورود و خروج كاركنان پيمانكار، خسارات، حوادث قهري و غيرمترقبه، تأخيرات مجاز كارهاي پيش بيني نشده، نحوه پرداخت ها
واحد واگذاري خطوط:

فرمهايي كه توسط مشتركين جهت ثبت نام تلفن در پرونده ثبت شده است توسط قسمت شبكه و نگهداري به اين قسمت ارسال مي شود و ليستي از اين فرمها جهت نسب و راه اندازي به قسمت MDF ارسال مي شود.
اين واحد براي هماهنگي بين قسمت هايي مثل MDF و شبكه ارزش فراواني دارد.
واحدMDF : أين واحد در واقع پل ارتباطي بين قسمت سوئيچ و واحد شبكه و
نگهداري مي باشد بطوريكه خرابي و قطع و وصل تلفن ها در اين واحد بررسي مي‌شود و همچنين نصب خطوط جديدي كه در آينده اضافه خواهد شد از جمله وظايف اين قسمت مي باشد.
در اين قسمت توسط كابلها بين شمارة مشترك و مسير حركت كابل تا محل ترمينال كابل واقع در محل مشخص يك ارتباط منطقي برقرار مي كند.

فصل ۳
واحد اداري:
اين قسمت توسط شخصي به نام مدير امور اداري كنترل مي شود كه از عمده وظايف اين فرد در ذيل آمده است:
۱ـ مشاركت درتصميم گيري هاي كلي تعيين خط مشي اداره از بعد مالي
۲- مشاركت در تهيه برنامه هاي اجرايي و سرمايه أي
۳ـ بررسي و تصويب پرداخت ها

۴ـ نظارت بر وضعيت نقدينگي شركت
۵ـ بررسي و تصويب صورتها و گزارشات مالي تعيين شده
۶ـ مسئوليت نهايي ثبت دفاتر قانوني
۷ـ تدوين و ارسال مدارك و مباني رسيدگي به مركز
۸ـ نظارت بر حسن انجام قراردادهاي مرتبط با فعاليت هاي مالي( خدمات مشاوره‌اي. كامپيوتري و خدمات مالي)
۹ـ بررسي و تصويب افزايش و يا كاهش تعداد و يا مبلغ تنخواه گردان اداره
۱۰ـ هماهنگ نمودن فعاليت هاي قسمت هاي مختلف

واحد آبونمان:
فيش مصرفي كه به دست مشتركين مي رسد چه مراحلي را طي مي كند؟
بعد از دريافت فيش مصرفي توسط مشتركين و پرداخت وجه آن در يكي از شعبه‌هاي بانكي قسمت اول فيش جدا شده و به مشترك داده مي شود و ته فيش در بانك جمع آوري شده و مسئولين با توجه به اين ته فيش ها روزانه سند بانكي تنظيم مي كنند و همراه با اين سند بانكي ته فيش ها توسط مسئول حسابداري اداره مخابرات به قسمت آبونمان فرستاده مي شود. در واحد آبونمان مسئولين اين وصولي ها( ته فيش) را جمع زده و با سند بانكي تطبيق مي دهند با توجه به تاريخ پرداخت وجه فيش ها همة فيش ها دسته بندي شده و كارت جمع زده مي شود جمع تمامي فيش ها تمامي و فيش ها در تاريخ مورد نظر و حتي تعداد فيش ها زده شده و با توجه به بانك مزبور كدگزاري مي شود و به اداره كل مخابرات تهران فرستاده مي شود و ثبت تصويه زده مي شود.
از همين وصولي ها ليستي تهيه مي شود كه به واحد آبونمان فرستاده مي شود در واحد آبونمان اين ليستها را چك كرده و اصلاحات انجام شده و اگر در اين ليست اختلافي صورت گرفته باشد در فرمهاي اصلاحي ايجادي و حذفي عنوان مي شود.

• فرم اصلاحي: اگر در ليست مبالغ كم يا زياد زده شده باشد در فرم اصلاحي آورده مي شود.
• فرم ايجادي: اگر در ليست وصولي جا افتاده باشد در فرم ايجاد اصلاح مي شود.

• فرم حذفي: اگر در ليست وصولي دوبار ذكر شده باشد يك مورد را در فرم حذفي آورده مي شود.
اين فرمها به اداره كل مخابرات تهران فرستاه شده و طبق اين فرمها اصلاحّيات لازم در دفاتر مركز صورت مي گيرد.
اگر كسي فيش مصرفي خود را گم كند در قسمت آبونمان فيش المثني صادر مي شود و مبلغ اين فيش با توجه به شماره تلفن از ليست درآمد نوشته مي شود.
در ليست درآمد شماره تلفن همراه با رمز كنتور قبلي و فعلي، صورتحساب قابل پرداخت بستانكار و بدهي( عوارض ماليات و آبونه) آورده مي شود.
اين قسمت به اصطلاح خدمات دهي به مشتركين و رسيدگي به هرگونه مشكلات آن ها در رابطه با تلفن هايشان است و همچنين عموم مردمي كه مي خواهند جزء مشتركين ارتباطات تلفني باشند.
كساني كه به كاركرد تلفن هايشان اعتراض دارند با در دست داشتن كارت

شناسايي و فيش مصرفي فرم پيرينت را پر مي كنند اين فرم به قسمت سوئيچ جهت رسيدگي به ريز مكالمات تلفن شخص مورد نظر فرستاده مي شود در صورت معترض بودن مشترك به ريز مكالمات دريافت شده فرم تقاضاي كنترل خط تلفن به منظور اعتراض به كاركرد تلفن را پر كرده و اين فرم جهت رسيدگي به امور مشتركين به واحد شبكه و از آنجا به قسمت سوئيچ فرستاده مي شود در آخر پس از بررسي هاي لازم به امور مشتركين باز مي گردد.

در قسمت شبكه، سيم كشي مشترك بايد بازديد شود كه مبادا شخصي از سيم او سوء استفاده نموده باشد در قسمت سوئيچ بررسي هاي لازم به عمل مي آيد كه دوره رسيدگي به فرم اعتراض حدوداً يك هفته مي باشد پس از بازگشت به قسمت امور مشتركين فرم او پرونده سازي شده و قسمت آبونمان جوابگوي مشترك مذكور خواهد بود. در واحد امور مشتركين هر دو ماه يكبار هزينه قطع و وصل، هزينه بستن صفر دوم، ليست تلفن هاي تخليه و بستانكاري ها جمع آوري شده و به اداره كل مخابرات تهران فرستاده مي شود تا تمام اين اطلاعات در فيش دورة بعد مشترك عمل گردد كه مبالغ اين هزينه ها در زير آورده شده است:
هزينه تغيير نام: ۰۰۰/۲۰ ريال هزينه تغيير مكان: ۰۰۰/۵۰ ريال

هزينه قطع ووصل: ۰۰۰/۵ ريال بستن صفر دوم: ۲۱۲۸۵ ريال
هزينه حق الحافظه بنا به متراژ
هزينه سرويس ويژه كه فقط كنفرانس مكالمه هزينه دارد به مبلغ ۹۰۰ ريال مي باشد انتظار و انتقال مكالمه رايگان است.
تلفن هايي كه اخيراً واگذار مي شود برگة دايري از طريق آبونمان به اداره كل مخابرات فرستاده مي شود و بعد از آن براي اين مشتركين فيش صادر مي شود.
زماني كه اين اطلاعات به اداره كل مخابرات تهران فرستاده شد ليست كاملي از آنها گرفته شده مجدداً به واحد امور مشتركين فرستاده مي شود و اصلاحات لازم را در اين قسمت انجام مي دهند مجدداً به اداره كل مخابرات تهران فرستاده شده تا عمليات لازم را انجام دهند.
شرح وظايف كارشناس امور مشتركين:

پاسخگويي كامل به مشتركين متقاضيان در خصوص: ۱ـ ثبت نام ۲ـ تغيير نام ۳ـ تغيير نام و مكان ۴ـ كشف مزاحمت هاي تلفني ۵ـ قطع و وصل بنا به درخواست مشترك ۶ـ آبونمان ۷ـ قطع مراجع و اجرايي ۸ـ باز و بستن صفر دوم ۹ـ صدور ريز مكالمات بين شهري و خارجه ۱۰ـ رسيدگي به شكايت كاركرد غير متعارف تلفن ۱۱ـ راهنمايي براي ارائه سرويس هاي ويژه ۱۲ـ انجام مكالمات لازم با مراجع قضايي، اجرايي، مالي ، بازرسي، حقوقي، دفتر مدير عامل و غيره ۱۳ـ ارسال پاسخ به مكاتبات ادارات مختلف ۱۴ـ احتساب هزينه هاي مربوط به خدمات ارائه شده مشتركين و پيگيري تا حصول اطمينان از وصول آن و ارائه گزارش به واحدهاي ذيربط ۱۵ـ پاسخگويي و راهنمايي مشتركين تلفن هاي تخليه شده ۱۶ـ پيگيري در خصوص مغايرت آدرس قبوض تلفن و هماهنگي با شركت پست و واحد كامپيوتر تا حصول نتيجه ۱۷ـ راهنمايي درخواست كنندگان تلفن همگاني استيجاري و پاسخگويي به كليه متقاضيان تلفن هاي سرويس كاركنان مخابرات و خارج از نوبت مطابق ضوابط و دستورالعملهاي جاري شركت ۱۸ـ همراهي و همكاري براي مكانيزه شدن و انجام طرح جامع مشتركين با قسمتهاي مختلف شركت ۱۹ـ انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق

خدمات قابل ارائه در مراكز تلفن شهرستانهاي استان تهران:
كليه درخواستهاي متقاضيان از قبيل: ۱ـ ثبت نام ۲ـ قطع و وصل تلفن ۳ـ انسداد صفر دوم، تغيير مكان و نام تلفن ۴ـ اصلاح نام و آدرس مدرج در قبوض ۵ـ درخواست كشف مزاحمت تلفني ۶ـ صدور ريز مكالمات بين شهري و خارجي ۷ـ رسيدگي به شكايات كاركرد غير متعارف تلفن ۸ـ درخواست سرويس ويژه ۹ـ صدور قبض المثني و. . . در مراكز مخابرات انجام مي شود.۱۰ـ متقاضيان محترم تلفن( اعم از حقيقي يا حقوقي) مي تواند به منظور عدم ثبت اطلاعات مربوطه و يا هر گونه تغيير وضعيت استفاده از تلفن در ۱۱۸ اقدام نمايد۱۱ـ در هنگام ثبت نام به غير از پرداخت وجه فيش حق اشتراك از مشتركين محترم در مراكز تحت هيچ عنوان وجه نقد دريافت نخواهد شد۱۲ـ گرفتن انشعاب فرعي از خط تلفن و يا تغيير مكان آن توسط مشترك غير قانوني است و موجب قطع و جمع آوري تلفن خواهد شد.

واحد دبيرخانه:
در اين قسمت كلية نامه هاي اداري توسط مسئولين به واحد دبيرخانه ارجاع مي شود تا در مراحل تايپ و ثبت در دفتر انديكاتور و بايگاني از يك نسخه آن يا رونوشت نامه و در نهايت تاريخ نامه، شماره نامه، جهت ارسال يا فكس انجام پذيرد.
در صورتيكه نامة ارسالي به اداره باشد نامه هاي ارسالي فقط شمارة ثبت و در دفتر انديكاتور ثبت شده و در نهايت بايگاني مي شود.
واحد اطلاعات ۱۱۸:
در اين قسمت تعدادي پرسنل جهت پاسخگويي و خدمات دهي به عموم مردم مشغول به فعاليت هستند كه با توجه به آموزش قبلي كه ديده اند شماره هاي درخواستي عموم را از طريق رايانه بررسي و به اطلاع مي رسانند.

واحد حسابداري:
واحد حسابداري اداره مخابرات تابع حسابداري شركتهاي دولتي مي باشد و از قسمتهاي ذيل تشكيل شده است:
۱ـ واحد درآمد
۲ـ واحد سرمايه گذاري
۳ـ واحد هزينه
واحد درآمد:
درآمد شركت مخابرات از طريق شماره تلفن هاي واگذار شده اعم از تلفن ثابت، تلفن همراه و خدمات Data ( اينترنت) تأمين مي گردد و كليه فيش هاي صادر شده جهت مكالمات انجام شده توسط واحد آبونمان جمع آوري شده و خلاصة آنها به واحد حسابداري ارائه مي شود. ثبت درآمد كه مدارك مثبته آن كه مبناي ثبت قرار مي گيرد ته سوئيچ هاي فرستاده شده از بانك به همراه ژورنال بانكي كه واحد حسابداري مي باشد( صورت حساب بانكي) كه در آخر هر ماه كليه وصولي ها كه با صورت حساب بانكي مطابقت داده شده و مغايرت ها مورد بررسي قرار مي گيرد و براي اقلام باز صورت مغايرت تهيه مي گردد.
ثبت اوليه جهت درآمد از روي برگه هاي صدوري كه توسط واحدكامپيوتر به
حسابداري ارائه مي گردد صورت مي گيرد كه حاصل جمع فيش هاي صادر شده كليه مشتركين يك مركز يا اداره مي باشد كه از طريق واحد سوئيچ كه از طريق فلاپي با CD كنتر برداري شده به واحد كامپيوتر ارسال مي گردد.
مبناي محاسبه در كنتربرداري به واحد پالس مي باشد كه هر پالس در سال جاري ۴۵ ريال مي باشد بطور مثال اگر مشتركي در طي يك سيكل ۱۰۰ پالس استفاده كرده باشد تعداد پالس ضرب در مبلغ ذكر شده ۴۵ ريال و مبلغ كل كاركرد در يك سيكل بدست مي آيد.
(۴۵۰۰=۴۵×۱۰۰)
ثبت اوليه درآمد:
مبناي ثبت خلاصه وضعيت صدوري كل اداره و مراكز تحت پوشش
مشتركين ( بدهكاران) ××
درآمد( ارائه خدمات) ××
بعد از توزيع فيش توسط مشتركين فيش ها پرداخت گرديده توسط بانك توسط آبونمان جمع آوري شده كنترل گرديده و خلاصه وضعيت آن به حسابداري ارائه مي‌گردد كه ثبت آن به شكل وايل مي باشد.
بانك ××
امور مشتركين( بدهكاران) ××
مراكز تحت پوشش
نظرآباد ××
تنكمان ××
و در نهايت كلية دريافتي ها به حساب خزانه كه معمولاً در هر شهرستان يك بانك به عنوان بانك مادر قرار گرفته ارسال مي گردد.
درآمد امور مشتركين ××
بانك ××
كه حساب فوق جهت بستن حساب در پايان هر ماه و واريز به حساب خزانه زده مي شود.

واحد سرمايه گذاري:
سرمايه گذاري در شركت مخابرات كه اعم از فيبر نوري، تجهيزات ماهواره أي، كابل كشي ساختمان و غيره مي باشد بعنوان دارايي هاي شركت محسوب گرديده و تابع حسابداري دارايي ها مي باشد.

واحد هزينه:
در اول سال مالي هر سال مبلغي بعنوان تنخواه در اختيار تنخواه گردان يا كارپرداز قرار مي گيرد كه هزينه هاي جزئي و جاري روزمره از اين محل پرداخت مي گردد و ثبت آن به شرح زير مي باشد:
تنخواه گردان ××
بانك ××
پس از انجام هزينه ثبت ذيل زده مي شود:
ه. ملزومات مصرفي ××
ه. محل ××
ه. پذيرايي ××
تنخواه گردان ××
بعد از اتمام مبلغ تنخواه دوباره از طرف واحد حسابداري شارژ مي گردد كه اسناد هزينه آن به حسابداري ارائه مي گردد و هزينه هاي از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال به بالا و خريدهاي از طريق مناقصه انجام مي گيرد كه مراحل آن به شكل زير است:

در تابلوي اعلانات اداره آگهي مناقصه نصب گرديده و پيمانكار از طريق مناقصه كه هر كس حداقل قيمت در فرم استعلام با چارچوب تعريف شده ارائه نمايد برنده اعلام گرديده و توسط افرادي كه در اداره حق امضاء دارند مانند رئيس اداره، معاون اداره، مسئول حسابداري و مسئول اداري نامة شروع به كار پيمانكار ارسال مي گردد.
بعد از انجام كار توسط ناظر متخصص تأييد مي گردد بعد از آن مبلغ مناقصه قابل پرداخت مي باشد كه كليه هزينه ها كد بندي شده و ثبت حسابداري بر اساس كد انجام مي گردد.
هزينه ××

موجودي نقد ××
كليه پرداخت ها از طريق رديف اعتباري كه از طريق واحد اعتبارات و بودجه قبلاً تأمين اعتبار گرديده قابل پرداخت مي باشد.
قراردادهاي بالاي ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال طي مراحل مناقصه از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار و اطلاعيه هاي داخل شركت به اطلاع عموم رسيده و پيمانكار پس از طي مراحل قانوني انتخاب مي گردد و بابت انجام كار سپرده هاي قانوني طي چك ضمانتي بابت ضمانت اجراي كار بعد از برنده شدن در مناقصه از پيمانكار اخذ مي گردد. پس از بستن قرارداد، طبق قرارداد بر حسب پيشرفت كار وجهي به پيمانكار پرداخت مي گردد. پس از ارائه صورت وضعيت اول و تأييديه ناظر متخصص مبلغ صورت وضعيت قابل پرداخت مي باشد:
كار در جريان ساخت ××

بانك ××
پس از ارائه صورت وضعيت آخر و كسر كسورات قانوني كه اعم از بيمه و ماليات و حسن انجام كار به پيمانكار قابل پرداخت مي باشد. پس از تحويل موقت كه با حضور نمايندة كارفرما مهندسين ناظر و پيمانكار صورت مي گيرد اگر مشكلاتي داشته باشد پيمانكار موظف است طي زمان ذكر شده در قرارداد رفع رجوع نمايد و اعلام آمادگي نمايد جهت تحويل قطعي و پس از تحويل قطعي و ارائه مفاصا حساب از مراجع ذيصلاح مانند بيمه و دارايي و ساير مراجع كليه وجه پرداخت گرديده و با پيمانكار تسويه حساب مي گردد و سپرده هاي ضماني هم به پيمانكار عودت داده مي‌‌شود.