سيستمهاي داخلي
• سيستم استارت الکترونيکي : ضد سرقت
• صندلي راننده : با تنظيم دستي ارتفاع

ايمني :
• سپرها : تزريقي همرنگ بدنه با چراغ مه شکن
• ترمز دستي : کابلي
• پشت سري جلو : با تنظيم ارتفاع
• پشت سري صندلي عقب : ۱/۳ & 2/3
• کمربند : با سيستم کش
• درها و در صندوق : قفل مرکزي با کنترل از راه دور
نده اوليه براي سرنشينان جلو

سيستم BSI :
در سيستم سيم كشي خودروي پژو ۲۰۶ همانند خودروهاي پيشرفته از سيستم مالتي پلكس استفاده شده است.ودرواقع مي توان از BSI بعنوان قلب اين سيستم نام برد.
در سيستمهاي فاقد BSI ، سيستم از نظر الكتريكي پيچيدگيهاي خاص خود را دارد واگر يك قسمت الكتريكيخودرو نياز به اطلاعات از يك قسمت ديگر داشته باشد بايد يك سيم كشي بين اين دو قسمت در نظر گرفته شود كه باعث افزايش طول سيم كشي خودرو ودرنتيجه افزايش وزن وهزينه هاي كلي ساخت خودرو وافزايش هزينه هاي تعميرات خواهد گرديد.

سيستمهايي كه مبتني بر BSI مي باشند مي توانند قابليت هاي زيادي براي خودرو ايجاد نمايند كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- كنترل قسمتهاي مختلف از قبيل رله ها-فيوزها-قفل كن ها-لامپهاي سقفي-الارمهاتوسط يك مجموعه
۲- ساده تر شدن سيستم سيم كشي خودرو كه باعث بهبود ارتباط سيستمهاي الكترونيكي والكتريكي مي شود.
۳- با توجه به اينكه از تمام قسمتهاي مختلف خودرو اطلاعاتي به BSI منتقل مي شود اين سيستم هشدارهاي مناسبي مانند بوق ويا لامپ خطر را براي راننده فراهم نموده است.

۴- ساده تر شدن تجهيزات وعيب يابي سيستم
۵- استاندارد شدن سيم كشي خودروهاي شركتهاي مختلف
۶- كاهش چشمگير طول سيم كشي در خودروها
لازم به ذكر است كه BSI مورد استفاده در پژو ۲۰۶ ساخت شركت زيمنس مي باشد.
قطعاتی که از پژو ۲۰۶ به سرقت می رود :
در بسياری از موارد عدم اطلاع کافی از نحوه عملکرد وايمنی قرار داده
شده در اين خودرو موجب مبادرت به سرقت از ان می شود.

کليه قطعات ذيل اگر از روی يک خودرو به سرقت رود بر روی هيچ خودروی ديگری قابل استفاده نبوده وسرقت ان نفعی برای سارق نخواهد داشت:
۱- کليدها
۲- راديو
۳- امپر چهارگانه
۴- نمايشگر چند منظوره وسط داشبورد
۵- BSI در داخل اتاق راننده
۶- ECU انژكتور در داخل اتاق موتور
۷- ECU كيسه هوا در داخل اتاق راننده
۸- ECU گيربكس اتوماتيك در داخل اتاق موتور
۹- ECU سيستم ترمز ضد قفل ABS NV NHOG HJHR L,J,V
10- جعبه اتصال دسته هاي برف پاك كن
لازم به ذكر است از اين ميان (كليدها – ECU انژكتور- BSI ) در صورت سرقت به عنوان عناصر سوخته محسوب شده ودرهيچ صورتي بر روي هيچ خودروي ديگري قابل استفاده نمي باشند.
وعناصر(راديو-امپر چهارگانه-نمايشگر چند منظوره وسط داشبورد- ECU كيسه هوا- ECU گيربكس اتوماتيك- ECU سيستم ABS و COM2000 ) تنها در صورت موجود بودن ACCESS CARD كه بصورت محرمانه در اختيار خود مشتري قرار مي گيرد قابل استفاده مي باشند.

 

ضمنا با توجه به اينكه در خودروي پژو ۲۰۶ سيستم ضد سرقت IMMOBILIZER وجود دارد لذا بوسيله هيچ نوع كليد ديگر حتي اگر مغزي فلزي آن با قفل فرمان نيز سازگار باشد ويا بااستارت زدن از روي خود استارت خودرو ، روشن نخواهد شد و درصورت موجود نبودن سوئيچ مالك ، خودرو قابل روشن كردن وسرقت نمي باشد.

ترمز ABS :
در اينده نزديك بر روي خودروهاي پژو۲۰۶ سيستم ترمز ضد قفل نصب خواهد شد به اين بهانه توضيح مختصري به شرح ذيل اورده مي شود:
عملكرد سيستم ABS :
1-چهارسنسور سرعت كه بر روي چرخهاي جلو وعقب نصب مي گردد. وظايف اين سنسورها اعلام سرعت چرخها به برد الكترونيكي بوده كه اين برد نيز باتوجه به جداول موجود در حافظه خود ميزان سرعت چرخها را براورد كرده و پيغامي به واحد فعال كننده خود مي فرستد. اين واحد نيز با توجه به اطلاعات دريافت شده ميزان فشار روغن بهينه را به هر چرخ اعمال مي كند كه همين توزيع مناسب فشار باعث جلوگيري از قفل شدن چرخها خواهد شد.

اين سيستم جهت جلوگيري از قفل شدن چرخها مي باشد .چرخهاي خودرو هنگامي قفل مي شود كه فشار روغن بطور متناسب بين چرخها توزيع نگردد كه اين ايراد در مواقعي كه خودرو با شتاب منفي (توقف ناگهاني ويا كاهش سرعت ناگهاني) روبرو مي گردد پديد مي ايد.در سطوح لغزنده اين حالت بيشتر پديد مي ايد.

هرساله بدليل قفل شدن تايرها خسارات جاني ومالي متوجه رانندگان مي گردد ودر حال حاضر در بيشترشركتهاي خودروساز جهاني اين سيستم بر روي خودروها نصب مي گردد.
باتری :
باتريهاي که در اين خودرو مصرف می شود باتريهای ۴۴ امپری و ۵۰ امپری می باشد که در مدلهای گيربکس اتوماتيک از باتريهای ۵۰ و در مدلهای معمولی از باتريهای ۴۴ امپری استفاده می شود.
نکته حائز اهميت انستکه که هيچگاه جهت شارژ اين باتريها نبايد انها را بصورت سری به يکديگر متصل نمود زيرا ولتاژ حاصله در اثر اتصال سری برابر ۲۴ ولت شده وباعث سوختن ECU خودرو مي شود زيرا ريسك سوختن ECU حدود ۱۶ ولت مي شود لذا در هنگام شارژ باتري بايد انها را بصورت

موازي به يكديگر متصل نمود. باتريهای پژو ۲۰۶ از نوع MF مي باشد( MAINTENENCE FREE ) يعني بدون نياز به نگهداري بوده واحتياجي نيز به اضافه نمودن اب(الكتروليت) ندارد .اين باتريها ۱۲ V بوده وميزان امپر ساعت ان ۶۰ مي باشدوهمچنين شدت جريان استارت زدن در سرما (۱۸-) برابر ۴۸۰ مي باشد.

نكته مهمي كه درزمينه باتريهاي پژو ۲۰۶ بايد به ان اشاره نمود كه حتما بايد مد نظر قراربگيرد استفاده از باتري ديگر جهت روشن نمودن خودرو مي باشد (چنانكه در پيكان زياد ديده شده است) اگر در خودرو پژو ۲۰۶ جهت روشن نمودن خودرو دو باتري بصورت موازي به يكديگر متصل شوند(يعني قطب مثبت يكي به قطب منفي ديگري وقطب منفي يكي به قطب مثبت ديگري متصل شود انگاه ECU خودرو حتما خواهد سوخت وخسارات سنگيني به خودرو وارد مي شود.
چون ريسك سوختن ECU اين خودرو ۱۶ V مي باشد واگر دوباتري بصورت سري

به يكديگر متصل شوند ولتاژ حاصله برابر ۲۴ V خواهد شد كه منجر به سوختن ECU مي گردد.
ولي اگر بصورت موازي به يكديگر متصل شوند يعني قطب مثبت يكي به قطب مثبت ديگري وقطب منفي يكي به قطب منفي ديگري متصل شود ايرادي در خودرو ايجاد نمي گردد.
گيربکس اتوماتيک :
گيربكس هاي اتوماتيكي كه بر روي پژو ۲۰۶ مونتاژ مي گردد از نوع بسيار پيشرفته بوده و در درون انها در حدود ۶ ليتر روغن ريخته مي شود وجالب انكه اين گيربكسها بر خلاف گيربكسهاي اتوماتيك ديگر فاقد گيج روغن مي باشد .

گيربكسهاي اتوماتيك پژو ۲۰۶ داراي دو عدد ECU مي باشد كه ECU دوم مربوط به گيربكس اتوماتيك مي باشد كه اين ECU در كنار باطري قرارگرفته است.
نكته حائز اهميت در خصوص گيربكسهاي اتوماتيك انستكه چون در اين خودروها سيني زير موتور در نظر گرفته نشده است )با توجه به اينكه در زير گيربكس كامپيوتر اصلي مربوط به گيربكس اتوماتيك قرار گرفته است) لذا به نظر بنده بايد در اين مورد مخصوصا در جاده هاي خاكي و سنگلاخ با احتياط بيشتري رانندگي كرد.
در خصوص نحوه پيدا كردن عيوب گيربكس اتوماتيك بهترين روش استفاده از دستگاه DIAG2000 مي باشدو در واقع به جز اين روش راه ديگري وجود ندارد.

مصرف بنزين با اکتان پائين :
بنزينهاي موجود در ايران اكثرا داراي اكتان پائين در حدود ۸۰ مي باشند و اين بنزين در بسياري از خودروها (خصوصا خودروهاي انژكتوري) باعث بروز اختلالاتي در نحوه عملكرد خودرو مي شوند.پائين بودن اكتان بنزين سبب بروز ايراد در اوانس شده وپديده اشتعال زود هنگام راسبب مي گردد. يكي از مضرات اين پديده بوجود امدن ضربه هايي بر روي بدنه موتور مي باشد البته در پژو ۲۰۶ براي اين ايراد تفكراتي انديشيده شده است.

بر روي بدنه موتور سنسوري تحت عنوان ( knock sensor ) تعبيه گرديده كه اين سنسور بصورت سيم پيچ القايي عمل مي كند وهنگامي كه بدنه موتور داراي ارتعاشات غير معقولي مي گردد جريان الكتريكي توسط حركت يك اهن ربا در درون اين سيم پيچ بوجود مي ايد.اين جريان به ECU فرستاده مي شود و ECU با توجه به تعاريفي كه در جدول ( LOOK UP TABLE ) خود دارد وباتنظيم پاشش انژكتورها ، اين ايراد را مرتفع مي سازد.

هرچه ارتعاشات موتور بيشتر باشد ميزان حركت اهن ربا در داخل سيم پيچ بيشتر شده وجريان بيشتري توليد وبه ECU فرستاده مي شود.البته در برخي از خودروها كه اين سنسور راندارند چون ميزان CO خروجي زيادتر مي شود (بدليل سوخت ناقص) در داخل منبع اگزوز از كاتاليست كنورتور( CATALIST CONVERTOR ) استفاده مي شود.

سنسور فشار هوا :
با توجه به اينكه در خودروهاي انژكتوري ، كاربراتور و دلكو حذف گرديده وبجاي ان ECU قرارگرفته و مزيت اين قطعه انستكه ديگر خودرو نياز به تنظيم كردن ندارد و همواره خود تنظيم است.
ECU با توجه به اطلاعاتي كه از سنسورهاي موجود در خودرو مي گيرد نسبت به اين اطلاعات از خود عكس العمل نشان داده و ميزان پاشش انژكتورها را با توجه به اين پارامترها تنظيم مي كند .
يكي از اين سنسورها سنسور فشار هوا يا MAP SENSOR مي باشدكه مخفف( MANIFOLD AIR PRESURE ) مي باشد.
همانگونه كه مي دانيم در اثر كاهش يا افزايش ارتفاع در مناطق مختلف كه خودرو در ان موقعيتها قرار مي گيرد فشار هوا نيز فرق مي كند و اين اختلاف فشار هوا مي تواند تاثير به سزايي بر نحوه عملكرد خودرو داشته باشد و مثلا در خودروهاي كاربراتوري اگر فرضا از تهران به رشت برويم معمولا تنظيم خودرو بهم ميخورد كه اين حالت براي راننده كاملا ملموس مي باشد.

سنسور فشار هواي ورودي بر روي منيفولد هواي ورودي قرار گرفته و ساختمان اين سنسور به گونه اي است كه اين اختلاف فشار هوا را حس كرده وبا اين عمل اطلاعات مربوط به اين اختلاف فشار را به ECU مي فرستد و به ECU اعلام مي كند كه با توجه به فشار كنوني ميزان پاشش انژكتور را تنظيم نمايد وبا اين عمل موتور خودرو بصورت خودكار تنظيم مي گردد.

كاتاليست اگزوز:
اين قطعه حدودا مدت دوماه است كه بر روي اين خودرو درداخل منبع اگزوز قرارداده شده است و وظيفه اين قطعه كه از جنس تقريبا سفالين مي باشد انستكه مونواكسيد كربن خروجي از منيفولد اگزوز را كه تاثير بسزايي در الودگي هوا دارد ميگيرد وطي يك فرايند شيميايي انرا به دي اكسيد كربن تبديل مي كند كه مضرات ان به مراتب كمتر از مونواكسيد كربن مي باشد.

درضمن لازم به ذكر است كه در خودرو ي PEUGEOT206 با موتور ۱۴۰۰ كه توليدات فعلي شركت مي باشد يكعدد سنسور اكسيژن وجود دارد كه در بالاي منيفولد اگزوز نصب شده است و وظيفه ان تنظيم مقدار مونواكسيد كربن خروجي مي باشد .
در موتورهاي ۱۶۰۰ دو عدد سنسور اكسيژن وجود دارد (در حال حاضر تنها تعداد حدودا ۵۰۰ خودرو PEUGEOT206 با موتور ۱۶۰۰ در ايران توليد شده است).

ظرفيت موتور:
موتور اين خودرو در گنجايشهای متفاوتی ( ۱۴۰۰و ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰) توليد می شود البته توليد موتور با گنجايش ۲۰۰۰ برای ايران در نظر گرفته نشده و اين مدل در ايران توليد نمی گردد.
سيستم انژکتور اين خودرو از نوع پاشش تکی می باشد و همين عامل سبب پايين امدن مصرف سوخت نيز می شود (برخلاف پارس و سمند).
اين خودرو دارای ۱۲ عدد سنسور می باشد که هرکدام از اين سنسورها معرف خاصيتی از سيستم برای تعريف در ECU مي باشند.

خودروي پژو ۲۰۶ ( تيپ مالتي پلكس) علاوه بر ECU داراي BSI نيز بوده ( BUILT-IN SYSTEM INTERFACE ) و اين قطعه در زير داشبورد درطرف راننده نصب مي شود و هر دوقطعه اي كه بخواهند با يكديگر ارتباط برقرار كنند بايد از طريق اين سيستم به يكديگر متصل شوند.

دزدگير:
در حالت كلي خودرو پژو ۲۰۶ داراي دو تيپ مي باشد :

۱- تيپ قبل از سيستم مالتي پلكس
۲- تيپ بعد از سيستم مالتي پلكس
سيستم مالتي پلكس نوعي فن اوري پيش رفته در دسته سيمهاي خودرو مي باشد كه علاوه بر كوتاه كردن طول دسته سيم در خودرو ، مزاياي ديگري همچون ارتباط سريعتر بين عملگرها وهمچنين عيب يابي سريعتر خودرو را فراهم مي كند .

درخودروي پژو ۲۰۶ نيازي به نصب دزدگير نمي باشد چون فقط يك سوئيچ براي اين خودرو تعريف گرديده و اين سوئيچ داراي يك قطعه الكترونيكي در داخل خود مي باشد كه در خط توليد اين خودرو توسط دستگاهي بنام oddisse براي ecu خودرو تعريف مي گردد و هنگامي كه اين كد وارد ECU گرديد ديگر براي هميشه در خودرو باقي خواهد ماند و با هيچ سوئيچ ديگري نمي توان خودرو را روشن نمود.

خودروي پژو ۲۰۶ داراي يك سيستمي بنام IMMOBILEZER مي باشد . اين سيستم بر روي قفل سوئيچ نصب گرديده و هنگامي كه راننده خودرو راخاموش كرده و قصد ترك اتوموبيل را دارد و سوئيچ او نيز بر روي خودرو باقي مانده است ، توسط الارمهايي در حدود ۱۲ بار به راننده اعلام مي كند كه سوئيچ بر روي خودرو باقي مانده و بايد انرا بردارد كه همين عامل نيز مي تواند از دسترسي افراد بيگانه به سوئيچ خودرو جلوگيري كند.