IMSچیست

« شرکت حمل و نقل توکا در سال ۱۳۸۸ موفق به پياده سازي سيستم مديريت کيفيت و محيط زيست بصورت يکپارچه مطابق استاندارد ISO9001:2008 وISO14001:2004 و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مطابق استاندارد OHSAS18001:2007 و دريافت گواهي نامهIMS از شرکت TUV InterCert آلمان گرديد.»

با توجه به يكپارچگي سيستم هاي مديريتي در اين شركت گواهينامه بين المللي سيستم مديريت يكپارچه IMS از سوي شركت TUV InterCert از كشور آلمان به شركت حمل و نقل توکا اعطاء شد. دريافت اين گواهينامه ها حاصل تلاش مديران و كاركنان اين شركت در راستاى برآورده سازى الزامات مشترى، ارايه محصولات منطبق با نياز هاى مشتريان، جلوگيرى از آلودگى محيط زيست و ايمن سازى محل كار براى كاركنان بوده و سبب افزايش سطح رضايت مندى ذينفعان مى شود.اين گواهينامه ها كه بر مبناي استانداردهاي

OHSAS18001:2007 ، ISO9001:2008 ،ISO14001:2004 صادر شده است جهت استقرار حفظ و ارتقاي سيستم ها ي مديريت كيفيت ، محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي مي باشد.

در صدور گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه (IMS) قسمت هاي امور اداري، بازرگاني و انبار، تعميرگاه ديزلي، اعلام بار و راهبري و حمل بار، توسط شركت توف اينترسرت آلمان (TUV InterCert) مميزي وكليه واحدهاي تابعه و ادارات ستادي موفق به اخذ گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه (IMS) شدند.

شرکت حمل و نقل توکا توانست با توسعه دامنه سيستم هاى خود گواهينامه تطابق با استانداردهاى بين المللى را اخذ نمايد. اين گواهينامه ها كه بر مبناى استانداردهاى ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO، ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO و ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS صادر مى شود، به شركت هايى اعطا مى شود كه توانسته اند در راستاى استقرار، حفظ و ارتقاى سيستم هاى مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمنى و بهداشت شغلى گام هاى مثبتى بردارند، ضمن اينكه هر سال مميزى مراقبتى براى اطمينان از صحت عملكرد سيستم ها و انطباق با استانداردهاى مذكور برگزار مى شود. استقرار سيستم هاى مديريتى فوق كه هم اكنون در بسيارى از مراكز توليدى و غيرتوليدى مهم جهان به عنوان يك الگوى اثربخش براى كاركرد و مديريت فعاليت ها به شمار مى رود، مورد نظر مديريت شرکت توکا قرار دارد.
اين گواهينامه ها كه اعتبار آن سه ساله مى باشد، بر مبناى استاندارد هاى ايزو ۹۰۰۱، ايزو ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱OHSAS به شركت هايى اعطا مى شود كه توانسته اند در راستاى حفظ و ارتقاى سيستم هاى مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمنى و بهداشت شغلى گام هاى مثبتى برداند، ضمن اينكه هر سال مميزى مراقبتى براى اطمينان از صحت عملكرد سيستم ها و انتطباق با استانداردهاى مذكور برگزار مى شود. استقرار سيستم هاى مديريتى فوق كه هم اكنون در بسيارى از مراكز توليدى و غير توليدى مهم جهان به عنوان يك الگوى اثر بخش براى كاركرد و مديريت فعاليت ها به شمار مى رود، همواره مورد نظر مديريت شرکت توکا قرار داشته است.
وجود اطمينان خاطر در موضوعات مختلف و به هنگام بهره گيري از محصولات و خدمات يكي از خواسته ها و انتظارت ذاتي انسان است. در طي دوره هاي مختلف پديدآوري و تكامل محصولات و خدمات متفاوت، سازمان هايي با رسالت بوجود آوردن اطمينان در زمينه هاي گوناگون تاسيس گرديده و به فعاليت پرداخته اند. با رشد صنعت و پيشرفتهاي گسترده در صنوف متفاوت، صدور گواهينامه ها و يا تاييديه هاي تخصصي باعث ايجاد اطمينان براي مشتريان و ذي نفعان محصولات و خدمات متفاوت گرديده است.

صدور گواهينامه هاي ارزيابي انطباق براي محصولات صنعتي به نيمه قرن ۱۹ ميلادي باز مي گردد كه به تدريج در سطح تجارت بين المللي جايگاه خود را تثبيت نموده است. پس از صدور گواهينامه انطباق براي محصولات، رفته رفته مبحث صدور گواهينامه براي فرآيند و سيستم نيز مورد توجه قرار گرفت.

با پديد آمدن الزامات متفاوت صنفي، تجاري و بين المللي، استانداردهاي گوناگون براي عملكردها و معيارهاي فرآيندها و همچنين ساماندهي سيستم هاي مديريت با رويكردهاي متفاوت تدوين شدند. اين امر باعث گسترش فرهنگ ارزيابي مميزي فرآيندها و سيستم ها و صدور گواهينامه براي آنها گرديد.

سازمان هاي صادر كننده گواهينامه، سازمان هاي مستقل حقوقي هستند كه در نقاط مختلف دنيا تاسيس گرديده اند و بر حسب گسترش هاي اقتصادي/ تجاري مناطق عملياتي متفاوتي را تعريف نموده و با بوجود آوردن شعبات و سازمان هاي وابسته، به صورت بين المللي فعاليت مي نمايند.

 

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS
شركت جهاد نصر يزد كه در زمينه مديريت و ارائه خدمات پيمانكاري، در رشته هاي حمل و نقل، آب و كاوشهاي زميني، ساختمان، تاسيسات و تجهيزات فعاليت دارد، خط مشي خود را در راستاي استقرار سيستم مديريت يكپارچه (IMS ) به شرح ذيل اعلام مي دارد.

۱- افزايش رضايت مشتريان ( كارفرمايان) از طريق اجراي پروژه ها با كيفيت و قيمت مناسب و تحويل به موقع.
۲- بكارگيري نيروي انساني كارآمد و متخصص بعنوان سرمايه هاي اصلي شركت.
۳- استفاده از ماشين آلات و تجهيزات مناسب و مواد و مصالح مرغوب جهت اجراي پروژه ها.
۴- پايبندي به رعايت الزامات قانوني و تلاش در جهت پياده سازي استاندارد هاي جهاني.
۵- تلاش در جهت كاهش پيامدهاي زيست محيطي ناشي از اجراي پروژه ها.
۶- ترويج فرهنگ‌ايمني وبهداشت در مجموعه‌شركت از طريق آموزش و افزايش انگيزش كاركنان.
۷- تلاش در جهت افزايش ايمني و بهداشت محيط كار و ماشين‌آلات از طريق كنترل فعاليتهاي خط

رناك و نظارت بر عملكرد پيمانكاران شركت در راستاي كاهش حوادث.

شركت جهاد نصر يزد استقرار سيستم مديريت يكپارچه (IMS ) را بعنوان نشانه احترام اين سازمان به نوع بشر برگزيده و در اين راستا استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2000 ، سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001:2004 و استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:1999 را بعنوان الگوهاي طراحي سيستم مديريت يكپارچه با حفظ رويكرد برنامه ريزي راهبردي انتخاب نموده است.

مديريت شرکت بهبود مستمر در تمامي زمينه ها را سر لوحه امور خود قرار داده و در اين راستا ازكليه پرسنل انتظار دارد خود را در بهبود كيفيت اجرای پروژه ها و سایر خدمات ارائه شده سهيم دانسته و بدين منظور مدير حوزه مديريت بعنوان نماينده مديريت، مسئول نظارت و حصول اطمينان از عملكرد صحيح سيستم مديريت يكپارچه (IMS ) مي باشد.

زيرسيستم چند رسانه اي مبتني بر ( IMS ) IP و مقايسه آن با سيستمهاي مختلف
IP Multimedia subsystem

خلاصه :
زيرسيستم چند رسانه اي مبتني بر پروتكل اينترنت يا (IMS ) استاندارد جديدي در ارتباطات است كه توسط پروژه شراكت نسل سوم يا (۳GPP ) تعريف ميشود . IMS به صورت يك ديد تركيبي از دو فن آوري از موفق ترين فن آوري هاي ارتباطات يعني شبكه هاي سلولي و اينترنت ميباشد . در يكپارچه سازي سرويسهاي تعريف شده در IMS كاربران توسط ابزار سلولي خود

قادر به دسترسي به سرويسهاي داخل اينترنت به آساني ، به طور مؤثر ، قابل اعتماد و با قيمت منطقي ميباشند . تمامي ارتباطات شبكه براساس پروتكل اينترنت (IP ) ميباشد . پيشبرد IMS ما رابه شبكه نسل آتي (NGN ) راهنمائي ميكند . اين مقاله به بررسي و توضيح ايده و مفهوم فن آوري IMS ، ساختار و پروتكل آن ، اتصــالات ، مفهوم NGN و مثالي از سرويس ارائه شده توسط سيستمهاي چندرسانه اي پيام گذاري آورده ميشود . (MMS )

 

اينتـــرنت راه ارتباطـــات را تغيير داد . استفاده از پست الكترونيكي (e – mail ) ، تور جهان گستر (WWW ) ، پيام بلادرنگ (IM ) بطور نمايشي همراه با افزايش مشتركين افزايش يافته است . نيازهاي اينترنت تلفني ، به تقاضاي عظيمي تبديل شده است و تمامي اپراتورها مجبور به پذيرفتن وضعيت شده اند . با تلفن سلولي ، وسيله اي كوچك (موبايل) ، شخص ميتواند به هرجا و هروقت زنگ بزند و همه به او زنگ بزنند . حال موبايل فقط براي تماس تلفني مورد استفاده قرار نميگيرد ، بلكه عمل انتقال پيام با استفاده از سرويس پيام كوتاه (SMS ) و اكنــــون ، سرويس پيام دهي چند رسانـــه اي (MMS ) به خدمات آن اضافه شده‌اند .

۳GPP استانداردي براي مفهوم مخابرات آينده كه به هدف يكپارچه سازي دو فن آوري ، سيستم جهاني براي ارتباط سيار (GSM ) شبكه سلولي و اينترنت ميباشد . روش IMS يكپارچگي اين سرويسها به يك روش واحد ، براساس پروتكل اينترنت ، در شبكه هاي با ساختار دستيابي باز ، استقلال فن آوري دستيابي اساسي ، در ميان ابزارهاي مختلف ، بصورت همزمان ميباشد . اين رؤياي شبكه هاي ۳G است كه نرم افزارهاي همزمان چند رسانه اي را بصورت بي سيم فراتر از هر مرزي تأمين ميكند . در آينده شخص ميتواند با موبايل ۳G با دوست خود مكالمه كند و همزمان دوست او از كامپيوتر خود در يك كافه به يك LAN بي سيم (WLAN ) متصل است و در حين مكالمه e – mail خود را ميگشايد يا به صفحات وب نيز سرميزند .
آنها ميتوانند مكالمه دو نفره خود را به يك كنفرانس چند رسانه اي توسط زدن دكمه صحبت كردن كه شامل اشخاص ديگر است ، تبديل كنند . اين بخشي از آينده ارتباطات است كه توسط IMS قابل تحقق ميباشد .
سه دليل عمده وجود دارد كه چرا ما نياز به برقراري IMS داريم . اولين آنها ، اين است كه IMS ميتواند تمامي انواع مستقل ارتباطات را از هر نوع رسانه اي گرد هم جمع سازد . در آينده مردم ميتوانند از هر وسيله اي براي اتصال به وسيله ديگر استفاده كنند . دليل دوم كيفيت سرويس (QOS ) ميباشد . IMS تعيين ميكند كه چه نوع سرويس استفاده شده است و پهناي باند مناسب آن بسته به سرويس موردنظر تأمين ميگردد . دليل سوم مفهوم شارژينگ ميباشد . با IMS تأمين كننده ميتواند روش شارژينگ متفاوت براساس سرويس بسازد .
در آينده ، IMS نه تنها به سوي يكپارچه سازي سرويسها ، بلكه به سمت يكپارچه سازي تمامي شبكه هاي ارتباطي به يك شبكه جهاني ميرود . مؤسسه استانداردسازي مخابراتي اروپا (ETSI) يك گروه اصلي به منظور پيشبرد استانداردهاي شبكه نسل آتي (NGN ) دارد . گروه ETSI – TISPAN بدنه اي است كه هدف آن پيشبرد يك شبكه ارتباطي جهاني مشتمل بر تعداد زيادي زيرسيستم با IMS به عنوان شبكه مركزي ميباشد . هر زيرسيستم ميتواند با ديگري توسط آدرس IP آن ارتباط برقرار كند . ETSI – TISPAN NGN اطمينان ميدهد كه استفـاده كنندگان هر وقت و هرجا ميتوانند متصل شوند ، علاوه بر آن موبيليتي (قابل تحرك بودن) و تغيير مكان زندگي براي كاربران و وسيله هايشان را تأمين ميكند و زيرسيستم هاي جديد مستقيماً ميتوانند به آنها متصل شوند . بمنظور ترسيم برخي از سرويسها در IMS و ETSI – TISPAN NGN ، ميتوان از MMS به عنوان سرويس آينده ارتباطات استفاده كرد نه برخلاف SMS ، با MMS كاربر ميتواند متن همراه با صوت ، عكس و ويدئــو را ارسال كند . MMS بر روي شبكه هاي IP به مانند شبكه هاي سوئيچينگ مداري كار ميكند . با مفهوم TISPAN NGN در آينده MMS ميتواند از ترمينال PSTN بدون توجه به نوع وسيله مورد استفاده ، براي رسيدن به مقصد خود استفاده كند . با اين قابليت انعطاف و كارائي ، MMS يك راهگشاي جديد در ارتباطات ميباشد .

 

بخش I معرفي زيرسيستمهاي چند رسانه اي مبتني بر ( IMS ) IP
I . 1 – عناصر ، پروتكل ها و ساختار IMS
3GPP ساختار استاندارد IMS را عنوان كرد . حال بروي نسخه ۶ استانداردسازي آن كار ميكنند .
بزودي تا پايان سال ۲۰۰۵ نسخه شماره ۷ مستقر خواهد شد . شكل زير عناصر اساسي و ساختار IMS نشان ميدهد .

شكل ۱ – عناصر اصلي و ساختار IMS

جهت درك مكانيزم اساسي شكل بالا پروتكل هاي مستقر در IMS بحث ميشوند . پنج پروتكل در اينجا وجود دارد :
۱-پروتكل ترتيب دهي نشست (SIP ) ، در قسمت كنترل قرار گرفته است . اين پروتكل از استقـرار نشست چند رسانه اي استفاده ميكند كه شامل ايجاد و قرار دادن وظايف بر روي شبكه هاي IP ميباشد . SIP براساس طراحي SMTP و HTTP ساخته شده است . بعداً ما خواهيم دريافت كه تقريباً تمامي نرم افزارها در IMS براساس اين دو پروتكل بنا شده اند . برقراري اتصال با استفاده از پروتكل SIP در دياگرام سيگنالينگ كه در شكل ۲ آمده است ، ديده ميشود . SIP قابليت انعطاف به سرويسهاي مراكز در رسانه هاي مختلف و امكان گردهم آوردن سرويسهاي گوناگون در ارتباطات چند رسانه اي چون پيامدهي بلادرنگ ، ارسال جريان ويدئوئي ، چت كردن صوتي و غيره را دارد .
۲-Diameter (قطر) در قسمت كنترل و مديريت قرار گرفته است . اين پروتكل جهت تصديق صحت و صدور اجازه در تعدادي از واسط ها ميباشد .
۳-پروتكـــل انتقال همزمان (RTP ) و پروتكل كنترل RTP به نام (RTCP ) در قسمت ديتا قرار گرفته و جهت انتقال همزمان رسانه هايي مانند ويدئو كنفرانس استفاده ميگردد .
۴-ســـرويسهاي با سياست باز مشترك (COPS ) جهت انتقال سياست هاي بين نقطه تصميم گيري سياست (PDP ) و نقطه اعمال سياست (PEP ) استفاده ميگردد .
۵-H . 428 توسط گروههاي سيگنالينگ جهت كنترل گره ها در بخش رسانه استفاده ميگردد ، به طور مثال جهت كنترل وظايف
y رسانه (MGCF )

شكل ۲ – دياگرام سيگنالينگ SIP

در ايـــن پروتكل ها ، عناصر IMS با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند و سازوكاري را جهت ترتيب دهي نشست براساس SIP برقرار ميكنند . بعضي از عناصر IMS عبارتند از :

۱-عمل كنترل مكالمه يا نشست (CSCF ) . CSCF گروه اصلي در سيستمهاي IMS ميباشد . زيرا تمامي فرآيند سيگنالينگ در CSCF اتفاق مي افتد . CSCF از ۳ قسمت تشكيل گرديده است كه هر بخش وظايف مخصوص به خود را داراست .

 ترمينال IMS و شبكه IMS كار اين بخش مانند سرور پروكسي SIP در باند يا خارج باند است . در P – CSCF تمامي درخواستهاي SIP به سوي آدرسهاي موردنظر خودش هدايت ميشوند . P – CSCF ممكن است شامل عمل تصميم گيري سياست (PDF ) باشد . PDF يكي از عناصر IMS است كه وظيفه تعيين و مديريت QOS در تمامي سرويسهاي IMS را دارد . بنابراين P – CSCF ممكن است به عنوان يك كنترل كننده QOS رفتار كند و در عين حال اطلاعات شارژينگ را استخراج كند بدليل اينكه هر دو وظيفه درون PDF قرار دارند . P – CSCF ميتواند در شبكه خودي و يا شبكه مقابل قرار گرفته باشد .

 CSCF بازپرسي يا (I – CSCF ) : I – CSCF وظيفه يك سرور پروكسي SIP مرتبط با بخشهاي مديريتي را برعهده دارد . با SLF مرتبط و براساس HSS در پروتكل Diameter به جهت بازيابي مكان كاربر ، در جائي كه كاربر قرار دارد ، ميباشد . بنابراين اطلاعات مسيريابي ميتواند جمع آوري گردد .

ICSCF شامل gateway مخفي سازي توپولوژي شبكه داخلي (THIG ) ميباشد ، كه وظيفه آن كد كردن پيامهاي SIP و اطلاعات راجع به دومين و نامهاي DNS است . I – CSCF در شبكه خودي قرار دارد ، اما در بعضي موارد خاص ميتواند در شبكه مقابل هم قرار بگيرد.
 CSCF نشست يا (S – CSCF ) : S – CSCF يك وظيفه اصلي به عنوان ثبت كاربر دارد . هركدام از پيامهاي SIP كه به شبكه IMS وارد و از آن خارج ميشود ، توسط S – CSCF بازرسي ميگردد و S – CSCF عامل HSS را بسته به مشخصات كاربر چك ميكند كه از چه سرويسهايي ميتواند استفاده كند . بعد از آن ، ارتباط با سرور نرم افزار (AS ) جهت برقراري سرويس براساس پيامهاي SIP ، برقرار ميگردد . به اين دليل است كه S – CSCF به HSS و AS متصل است . S – CSCF هميشه در شبكه خودي قرار دارد .
۲-سرور نرم افزار (AS ) : AS يكي از عناصر SIP است كه وظيفه آن جايدهي و فعال كردن سرويسها ميباشد . AS داراي سه نوع سرور است :
 SIPAS : جهت جايگزيني و فعال كردن سرويسهاي چندرسانه اي IP
 دستيابـــي به سرويس به صورت باز – سرور توانائـي سرويس (OSA – SCS ) OSA – SCS واسطي جهت سرور برنامه هاي OSA ميباشد .
 وظيفه سوئيچ كردن سرويس چندرسانه اي (IM – SSF ) : توسط IMS جهت استفاده مجدد تمام سرويسهايي كه قبلاً بوجود آمده در شبكه GSM ميباشد .
۳-سرور مشتركين خانه اي (HSS ) : HSS بخش مركزي اطلاعات مربوط به مشترك ميباشد . شامل مكان كاربر ، اطلاعات كاربر ، قسمت امنيت ، و S – CSCF ميباشد كه براي كاربر ايجاد گرديده است .
۴-وظيفه مكان مشترك (SLF ) : SLF جهت تطبيق نقشه كاربر به HSS بكار ميرود .
۵-وظيفه منبع رسانه (MRF ) : MRF منبعي از رسانه را جهت شبكه خانه اي تأمين ميكند و در همان زمان يك كـــــد انتقالي بين كد كننده ها و ديكدكننده هاي مختلف ديگر نرم‌افزاري رد و بدل ميكند .
۶-وظيفه كنترلGateway مربوط به تغيير مسير (BGCF ) :

BGCF براي وظايف مسيردهي براساس شماره PSTN در يك ارتباط از مدار قديمي CSPSTN به شبكه IMS استفاده ميگردد . اين بخش يك Gateway از نوع PSTN / CS در همان شبكه و نيز شبكه مناسبي بين دومين هاي CS انتخاب ميكند .
۷-گيت وي PSTN / CS : شبكه IMS داراي Gateway هاي متعددي به دومين CS جهت قادر ساختن آن به برقراري ارتباط يا دريافت مكالمه از شبكه تلفن شهري (PSTN ) يا ISDN ميباشد . اين گيت وي ها عبارتند از :

 GW مربوط به سيگنالينگ ، كه واسطي در طرح سيگنالينگ از شبكه IMS به دومين CS است .
 GW كنترل وظايف (MGCF ) نقطه مركزي گيت وي PSTN / CS است .
 گيت وي رسانه (MGW ) : واسط بخش رسانه از شبكه IMS به شبكه PSTN / CS است و در مورد ترمينال IMS كد كننده و دي كد كننده شبكه PSTN / CS را حمايت نميكند . MGW اين كار را انجام ميدهد .
I . 2 – برقراري نشست و ثبت كردن در IMS

به منظور درك مفهوم برقرارسازي نشست در IMS اول مفهوم شبكه خودي و شبكه ميزبان توضيح داده ميشود . برگرفته از شبكه GSM ، شبكه IMS از همان مفهوم براي شبكه خود استفاده ميكند . شبكه خودي (Home ) به معناي اين است كه كاربر در پوشش شبكه خود ميباشد . بنابراين از زيرساخت آن اپراتور بهره ميبرد . در حالت ديگر ، گاهي يك كاربر بايستي به كشور يا منطقه ديگري مسافرت كند كه در آنجا زيرساخت اپراتور خودش وجود ندارد . در اين مورد كاربر بايستي از زيرساخت اپراتور ديگر استفاده كند . اين مورد ، به نام سناريوي رومينگ شناخته ميشود و كاربر در شبكه ميزبان (Visited ) قرار دارد .
تمام عناصر IMS به جز P – CSCF در شبكه خودي قرار دارند . برقراري نشست در IMS براساس

شكل ۳ صورت ميپذيرد .

شكل ۳ – مفهوم برقراري نشست در IMS
شكل ۴ چگونگي جريان ديتا در شبكه IMS را بيان ميكند . در اولين مرحله (نقطه ۱) سيگنال به عنوان اولين اتصال در شبكه IMS به سوي P – CSCF جريان پيدا ميكند .
پيام SIP به سمت I – CSCF ميگذرد به صورتيكه مكان كاربر (نقطه ۲) توسط SLF و HSS مشخص گردد ، همچنين در اين مرحله نوع سرويس درخواستي كاربر تشخيص داده ميشود . سپس I – CSCF يك S – CSCF مناسب وابسته به اطلاعات دريافتي قبل (نقطه ۳) را انتخاب ميكنـــد . S – CSCF مشخصات كاربر را از HSS دريافت و ثبت ميكند و تصميم ميگيرد كه يك كاربر از سرويس درخواستي خود ميتواند استفاده كند يا خير (نقطه ۴) . در نقطه ۵ ، S – CSCF از دريافت كننده دعوت ميكند كه به نشست ملحق گردد . نقطه ۶ عبور جريان ديتا همزمان با برقراري ارتباط را به ما نشان ميدهد . ديتا به چند پكت تقسيم ميگردد . ديتا با استفاده از TCP يا UDP منتقل ميگردد . TCP براي انتقال ديتا بصورت بسيار مطمئن استفاده ميگردد بخاطراينكه TCP به هر پكت
ديتا يك Index ميدهد قابليت اطمينان آن بيشتر است . TCP كاربر را از رسيدن ديتا به مقصد صحيح مطمئن ميسازد .

شكل ۴ – جريان عبور ديتا و سيگنال در IMS

دياگرام سيگنالينگ از ثبت نشست بالا ميتواند به شكل زير استخراج گردد :

شكل ۵ – دياگرام سيگنالينگ در نشست IMS

I . 3 – رومينگ در IMS
وقتي كه يك كاربر IMS در رومينگ قرار دارد ، ميتواند يك مكالمه را با ارسال پيام Invite از طريق SIP برقرار كند كه اين مكالمه از ترمينال IMS به سمت P – CSCF شبكه ميزبان انجام ميپذيرد . توسط P – CSCF پيام دعوت SIP به سوي I – CSCF شبكه خودي هدايت ميگردد و دوباره به كلاس مربوطه S – CSCF در شبكه خودي تماس گيرنده هدايت ميگردد . S – CSCF ترمينال مقصد را با آدرس IP وابسته كه در HSS پيدا كرده جابجا ميكند و ترمينال سمت مقصد مكالمه را دريافت ميكند .

اگرام سيگنالينگ كامل براي اين مورد در شكل پائين نشان داده شده است :

شكل ۶ – دياگرام سيگنالينگ رومينگ در IMS

I . 4 – شناسائي كاربر IMS
IMS بايستي قــــادر به شناسايي مشتركين خود از ديگر مشتركين باشد ، درست همانند PSTN كه هــر مشترك توسط يك شماره تلفن منحصربفرد شناسايي ميگردد . IMS دو روش جهت شناسايي كاربر دارد . اول هويت خصوصي كاربر ، يك ID منحصربفرد به هر مشترك IMS ميدهد . همچنين ممكن است كه يك مشترك دو هويت خصوصي كاربر داشته باشد . مانند يك شخص كه داراي دو سيم كارت موبايل است . هويت خصوصي كاربر تشكيل شده است از مشخصه دستيابي شبكه

(NAI ) به شكل Username @ Operator . COM و هويت خصوصي كاربر در يك سيم كارت درست شبيه به موبايل در سيستم GSM ذخيره شده است . راه دوم مشخص كردن كاربر استفاده از هويت عمومي كاربر ميباشد . هر هويت خصوصي كاربر ميتواند چند هويت عمومي كاربر داشته باشد بطوريكه يك كاربر ميتواند از (هويت عمومي كاربر) هاي متفاوتي براي سرويسهاي متفاوت استفاده كند . در ۳GPP نسخه ۶ ، همچنين ميتوان ۲ يا چند هويت خصوصي كاربر براي دربرگرفتن يك هويت عمومي كاربر را درنظر گرفت . جهت اتصال به ترمينال ديگر IMS هويت خصوصي كاربر از مشخص كننده منبع

متحدالشكل SIP يعني URI بهره ميبرد . فرم SIPURI به شكل زير مشخص ميگردد :
Sip + ( Country code ) – ( region code ) – ( operator code ) – ( unique sequence no ) @ operation . COM
در مورد متصل شدن به ترمينال PSTN يا دريافت مكالمه از ترمينال PSTN ، ترمينال IMS از شكل TELURI جهت برقراري يك ارتباط استفاده ميكند .
TELURI به شكل زير مشخص ميشود :
Tel : + (country code ) – ( region code ) – ( operator code ) – ( unique sequence no )
ارتباط بين شناسه خصوصي كاربر و شناسه عمومي كاربر در پائين شكل شماره ۶ آمده است :

شكل ۷ – شناسه كاربر در IMS
II

. شبكه نسل آتي NGN
II . 1 – رابطه TISPAN با NGN
TISPAN (سرويسهاي همگراي مخابراتي و اينترنتي و پروتكل هايي براي شبكه سازي پيشرفته) يك گروه كاري در انستيتوي استانداردهاي مخابراتي اروپا (ETSI ) ميباشد كه روي توسعه استانداردهاي مفاهيم آينده شبكه هاي مخابراتي به نام شبكه هاي نسل آتي (NGN ) كار ميكند .
برخي موارد NGN كه درTISPAN بحث ميشوند . عبارتند از : سرويسها ساختار ، پروتكل ، امنيت شبكه ، QOS ، قابليت تحرك در شبكه هاي ثابت و يكپارچه سازي با فن آوري شبكه هاي موجود TISPAN بطور تنگاتنگي با ۳GPP وابسته ميباشد ، كه بدنه استانداردسازي IMS ميباشد ، كه وابسته به موارد استفاده آن در هسته شبكه است . تا اين زمان ، در نسخه ۱ TISPAN NGN ، ساختار و برخي قسمتهاي عناصر شبكه ها مشخص گشته و جنبه هاي ديگر در كميته بحث ميگردند .
ETSI – TISPAN پيش فرض را براي ساختار NGN به عنوان يك شبكه ارتباطي كه تمامي مــوارد سرويسهاي چند رسانه اي را پوشش ميدهد مشخــص كرده اند ، در تمامي شبكه هاي ثابت يا موبايل ، كار بر روي شبكه IP جهت حمل محتويات اطلاعات ، توسط يك مكانيزم كنترل وظايف كه وابسته به وظيفه انتقال ميباشد كنترل ميشود .
تمام شبكه ، شامل PSTN ، اينترنت بر DSL ، WLAN ، UMTS و شبكه هاي GSM بخشي از شماي NGN هستند . بنابراين مشخصه هاي گوناگوني دارند ، از قبيل :
 چند – پروتكل : تحت پوشش بسياري پروتكل ارتباط حمايت ميشود ، بخصوص پروتكل باز اينترنت مانند HTTP ، SMTP ، WAP و غيره .
 چند – سرويس : توسط انواع زيادي از سرويسها ميباشد شامل Streaming ، پيام بلادرنگ ، اينترنت تلفني ، Push – to – talk و غيره .
 چند – دسترسي : از هر نوع شبكه قابل دسترسي است از قبيل : ثابت و موبايل ، شامل IMS به عنوان هسته شبكه ، GSM ، ISDN / PSTN ، WLAN و غيره .
 شبكه هاي IP قابل اعتماد ، قابل اطمينان و امن .
ساختار NGN از ديد نسخه ۱ ETSITISPAN در شكل ۸ نشان داده شده است :

شكل ۸ – ساختار ETSI – TISPAN NGN

ETSI – TISPAN NGN زيرسيستمهاي جديد ديگر را قادر ميسازد تا به شبكه ملحق شوند . با اتصال پروتكل باز ، الحاقيه زير سيستمهاي جديد جهت رسيدن به اهداف جديد در آينده انجام ميگردند . همانطور كه در شكل ۸ ديده ميشود IMSC بخشي از زيرسيستمها در TISPAN – NGN و نسخه ۶ IMS كه توسط ETSI – TISPAN به عنوان هسته شبكه جهت اتصال آن به زيرسيستمهاي ديگر ميباشد با چند ويژگي اضافي از نسخه ۷ IMS و خود ETSITISPAN اين مهم قابل تحقق است . تمامي اتصالها با استفاده از IP انجام ميشود و توسط عناصر اصلي در NGN كنترل ميشوند . زيرسيستمهاي الحاق شبكه ( NASS ) و زيرسيستمهاي كنترل منابع و پذيرش (RACS )
II . 2 – NASS و RASS
NASS براي قرار گرفتن IP ترتيب داده شده است . به عنوان سرور DHCP همانند LAN عمل ميكند . هر عنصر در هر زيرسيستمي ابتدا به NASS دسترسي پيدا ميكند كه آدرس IP درنظر گرفته شده را درخواست كند . بنابراين سرويس TISPAN – NGN را ميتوان در اين مورد بكار برد .
وظيفه دوم NASS جهت رمزگذاري و تأئيديه دادن ميباشد . رمزگذاري باتوجه به مشخصات كاربر در HSS IMS انجام ميپذيرد . براي هر درخواست سرويس از يك ترمينال زيرسيستم در NGN ، NASS ابتدا در پايگاه داده هاي كاربر جهت رمز دادن به ترمينال اين مطلب كه آيا ميتواند از سرويس خواسته شده استفاده كند ، را بررسي ميكند . دادن تأئيديه در لايه IP انجام ميپذيرد ، كار آن مشخص كردن آدرس براي اتصال سرويس خواسته شده ميباشد . NASS محل حضور سرويس را پيدا ميكند و بنابراين NGN ميتواند مشخص كند كه از اتصال داخلي استفاده كند و يا اينكه بايستي از طريق رومينگ به آدرس IP تعيين شده ترمينال برسد . در نسخه ۱ ، ETSITISPAN ساختار NASS در شكل ۹ مشخص گرديده است اما چگونگي كاركرد مبسوط آن هنوز توضيح داده نشده است .

شكل ۹ – ساختار NASS در نسخه ETSI – TISPAN