معرفی نرم افزار
نرم افزار فتومد محصول کمپاني راکورس از کشور روسيه بوده و ميتوان آن را بعنوان کاراترين و اقتصادي ترين نرم افزار موجود در بازار فتوگرامتري کشور تلقي کرد. چراکه قابليتهاي اين نرم افزار همتراز با نرم افزار هاي چند ده هزار دلاري روز دنيا مي باشد. فتومد نرم‌افزاري رقومي با هدف تهيه نقشه بوسيله تصاوير هوايي و ماهواره‌اي از سال ۱۹۹۳ ميلادي كار خود را آغاز كرده است. اين نرم‌افزار بصورت ماژولار مي‌باشد و از بخشهاي مختلف و منفك از يكديگر تشكيل شده است و بخشهای مختلف آن نيز بصورت جداگانه قابل تهيه می باشد. .
هدف :در اینجا قصد داریم چگونگی تبدیل زوج عکس پوشش دار ۸۸-۸۹را به نقشه های مسطحاتی و توپوگرافی شرح دهیم .
نکته :توضیحی که باید داده شود این است که گزارش فوق دارای دو مرحله است که مرحله ی اول توضیحات مربوط به قسمت PHOTOMOD و قسمت دوم توضیحات مربوط به قسمت Auto Desk Land Desktop می باشد .
مراحل مربوط به Photomod
قبل از شرح انجام کار بهتر است کمی ماژول های photomod را بررسی کنیم.

ماژول های Photomod
و اما ماژول هایی که در فتو مد کاربرد دارند عبارتند از :
ماژول Montage Desktop
اين بخش در واقع دروازه ورودي به سيستم مي‌باشد. كارهاي از قبيل خواندن تصاوير، وارد كردن فايل كاليبراسيون دوربين عكسبرداري، چيدمان عكسها در قالب نوار و بلوك عكسي، تعريف پروژه و غيره در اين ماژول انجام مي‌شود. قابليتهای این بخش را می توان بصورت زیر نام برد:
o خواندن تصاوير در قالب يك پروژه
o وجود كتابخانه‌اي كامل از سيستم مختصاتهاي جهاني و همچنين سيستم تصوير ها
o انجام تصحيحات راديومتريك براي كل بلوك عكسبرداري بصورت يكسان
o امكان تعريف فايل كاليبراسيون دوربين عكسبرداري
o امكان واردكردن پروژه‌هاي انجام شده در نسخه‌هاي قديمي فتومد
Solver ماژول سرشكني
اين بخش براي اجسمنت داده‌هاي حاصل از بخش AT مي‌باشد. در اين بخش امكان استفاده از اندازه گیری هابه فرمت PAT-B حاصل از نرم‌افزارهاي ديگروجود دارد. قابليتهای این بخش بشرح زیر می باشد:
o سرشكني بروش مدل مستقل Independent stereo pairs
o سرشكني بروش نوار مستقل Independent Strips
o تهيه گزارش كامل از نتايج سرشكني بهمراه پارامتراهاي توجيه خارجي و آدرس نقاط خطادار جهت تصحیح آنها
o تعيين وزن متفاوت براي نقاط كنترل، گره‌اي و چك
o امكان استفاده از سرشكني Free Model بدون استفاده از سيستم مختصات خاص و نقاط كنترل
o وارد كردن مختصات نقاط كنترل و اندازه‌گيريهاي عكسي در فرمت PAT-B
o خروجي گرفتن از مختصات نقاط كنترل و اندازه‌گيريهاي عكسي به فرمت PAT-B
o امكان سرشكني يك عكس
• امكان سرشكني بخشي از بلوك

ماژول DTM:
در اين ماژول از نرم‌افزار فتومد امكان تهيه DTM ، منحني ميزان مدل ارتفاعی رقومي زمين(DEM) بصورت اتوماتيك بهمراه ویرایش دستی آنها وجود دارد. قابلیتنهای این بخش را می توان بصورت زیر نام برد:
o تهيه TIN بروش اتوماتيك
o تهيه منحني‌ميزان از روي TIN ساخته شده و كنترل دقت آن
o تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين DEM
o استفاده از Break line ها جهت تصحيح منحني هاي تراز در آبريزها
o امكان انجام تصحيحات و كشف خطاهاي بزرگ در TIN بروش اتوماتيك
o يافتن اتوماتيك نقاط تقاطع در منحني ميزان هاي ايجاد شده و حذف آنها
o خروجي گرفتن از محصولات ماژول DTM به كليه فرمتهاي استاندارد
o انجام تصحيحات راديومتريك
o ديد سه‌بعدي بروشهاي Anaglyph, Interlace, Page flipping
o يكپارچه ساختن منحني ميزانهاي مدلهاي مجاور بصورت اتوماتيك و همچنين يكپارچه ساختن TIN و DEM مدلهاي مجاور

ماژول StereoLink :
اين ماژول تحت نرم افزار Microstion اجرا شده و از تمامي امكانات آن استفاده ميكند . قابليت هاي اين بخش به صورت زير است :
• مكان استفاده از MDL هاي متفاوت در حين انجام كار
• ديد سه بعدي بسيار شفاف به روش Page Flipping
• امكان ايجاد جدول عوارض به زبان فارسي جهت ترسيم عوارض(Feature Table)
• ترسيم عوارض بوسيله ماوس هاي سه‌بعدي از قبيل Stealth وGeoMouse و همچنین ماوس ۵ کلید
• استفاده از Dynamic zoom (بزرگنمایی بسیار سریع) و Autocorrelation (مماس کردن نقطه شناور بصورت اتوماتیک)
• snap دوبعدي جهت ترسيم عوارض مجاور
• استفاده از یک کلید ماوس برای Snap نمودن در محیط ماکرواستیشن

ماژول OrthoMosaic :
در اين بخش مي‌توان از تصاوير مربوطه ارتوفتو و در نهايت ارتو موزائيك بلوك عكسبرداري شده را تهيه كرد. با استفاده از TIN ساخته شده در ماژولDTM ، مي‌توان تصاوير را تبديل به ارتوفتو نمود و در صورت عدم دسترسي به DTM منقطه فقط امكان تهيه موزائيك ترميم شده وجود خواهد داشت.
o تهيه موزائيك ترمیم شده فقط با استفاده از نقاط کنترل
o تهیه ارتو موزاییک با بهره گیری از DEM و Break line
o انجام تصحيات راديومتريك و ژئومتريك روی ارتوفتو
o شيت بندي تصوير ارتو
o امکان تعریف پارامترهای گوناگون بمنظور عدم تشخیص مرز بین تصاویر موزاییک شده
o در صورت وجو کثیفی بوجود آمده روی تصویر طی مراحل اسکن، می توان آن را در این ماژول ار بین برد

ماژول StereoDraw
ماژول StereoDraw براي تبديل مدل تشكيل شده در بخش AT به نقشه استفاده مي‌‌شود. محيط تبديل همان محيط نرم‌افزار فتومد مي‌باشد. در اين بخش امكان تعريف عوارض مختلف در لايه هاي اطلاعاتي مجزا بصورت جدول Code table وجود دارد.