لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاوروینت مهارتهای تصمیم‌گیری در فرایند پژوهش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاوروینت مهارتهای تصمیم‌گیری در فرایند پژوهش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مبانی تصمیم‌گیری

}تصمیم‌گیری نه تنها یکی از اساسی‌ترین ارکان مدیریت، بلکه یکی از مهمترین مهارتهای زندگی است.

}تصمیم در مقابل تردید است. فقط با عبور از تردید به تصمیم می رسیم.

}تصمیم بیش از آنکه گرفتنی باشد، ساختنی است.

}تصمیم نگرفتن و بلاتکلیفی به مراتب مضرات بیشتری از تصمیمی دارد که ممکن است اشتباه باشد.

 

اسلاید ۲ :

موقعیتهای تصمیم‌گیری

}موقعیت اطمینان: اطلاعات موجود کافی و دقیق است؛ و نتیجه قابل پیش بینی است.

}موقعیت مخاطره: اطلاعات کامل موجود نیست؛ و قابلیت پیش بینی کمتر است.

}موقعیت عدم اطمینان: اطلاعات موجود بسیار ناچیز؛ و پیش بینی نتایج بسیار دشوار است.

 

اسلاید ۳ :

 

مراحل فرایند تصمیم‌گیری

}شناسایی مشکل

}شناسایی معیار تصمیم

}تخصیص وزن به معیار

}ارائه گزینه ها

}تجزیه و تحلیل گزینه ها

}انتخاب یک گزینه

}به اجرا درآوردن گزینه

}ارزیابی اثربخشی تصمیم

رابینز و سنزو (۱۳۸۸:۱۲۹)

اسلاید ۴ :

پیش فرضهای تصمیم‌گیری عقلائی

}مشکل واضح و روشن است!

}هیچ محدودیت مالی یا زمانی وجود ندارد!

}اولویتها ثابت و پایدارند!

}اولویتها واضح هستند!

}همه گزینه ها و نتایج شناخته شده اند!

}هدف واحدی وجود دارد که به خوبی تعریف شده است!

}انتخاب نهایی بازدهی را به حداکثر می رساند!

رابینز و سنزو (۱۳۸۸: ۱۳۴)

اسلاید ۵ :

نظریه عقلانیت محدود

}هربرت سایمون در سال ۱۹۵۵ نظریه «عقلانیت محدود» را مطرح کرد.

}بر اساس این نظریه در شرایط واقعی تصمیم گیری نمی توان به تمام اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ عاقلانه ترین تصمیم دست یافت.

}ضمناً نمی توان تمام احتمالات و نتایج ممکن از یک تصمیم را برآورد کرد.

}به این دلیل اغلب تصمیمها فقط باید «به اندازه کافی خوب» باشند.

اسلاید ۶ :

تصمیم گیری در دنیای واقعی

}مشکل معمولاً مبهم و چند وجهی است.

}محدودیتهای مالی و زمانی متعددی وجود دارد.

}اولویتها چندان ثابت و پایدار نیستند.

}اولویتها معمولاً واضح نیستند.

}همه گزینه ها و نتایج شناخته شده نیست.

}همیشه هدف واحدی وجود ندارد که به خوبی تعریف شده باشد.

}نمی دانیم که آیا انتخاب نهایی بازدهی را به حداکثر می رساند یا خیر.

رابینز و سنزو (۱۳۸۸: ۱۳۵)

}

اسلاید ۷ :

تصمیمهای اساسی در پژوهش

}تمام مراحل پژوهش با تصمیم گیری همراه است.

}پژوهشگران هرگز از تصمیم گیری بی نیاز نیستند.

}برای هر مرحله از فرایند تصمیم گیری وقت پژوهشگران محدود است.

}برخی از این تصمیمها قابل پیش بینی و برخی غیرقابل پیش بینی هستند.

}موفقیت هر پروژه تحقیقاتی به تصمیمهای پژوهشگر بستگی دارد.

اسلاید ۸ :

تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب موضوع

}حداکثر اطلاعات ممکن در مورد پیشینه موضوع را گردآوری کنید.

}نقشه ای از پیوند آن موضوع با موضوعهای مشابه ترسیم کنید.

}به وجوه مختلف موضوع اولیه توجه کنید و بر یکی از آنها متمرکز شوید.

}با همکاران خود مشورت کنید و نظرشان را جویا شوید.

}نتایج پژوهشهای مشابه در آن زمینه را مطالعه کنید.

اسلاید ۹ :

تصمیم‌گیری در مرحله مرور پیشینه پژوهش

}زمان شما محدودتر از آن است که به بررسی تمام منابع موجود بپردازید.

}موضوع تحقیق را بر اساس معیارهای زمانی، مکانی، موضوعی و روش شناختی محدود کنید.

}برای محدود کردن موضوع، معیارهای گزینش و عدم گزینش تدوین کنید.

}در تمام مراحل بررسی به معیارهای برگزیده توجه داشته باشید.

}اهمیت منابع خاکستری را از یاد نبرید.

}

اسلاید ۱۰ :

تصمیم‌گیری در گزینش روش پژوهش

}روش باید متناسب با پرسشهای تحقیق و اهداف پژوهش انتخاب شود.

}در انتخاب روش انعطاف پذیر باشید.

}روشهای تحقیق جدید را امتحان کنید.

}از عدم قطعیت در سودمندی روشهایی که کمتر می شناسید نهراسید.

}اصول عملی اجرای روش پژوهش را با دقت بررسی کنید.

}با پژوهشگرانی که قبلاً از این روش استفاده کرده اند مشورت کنید.

}