لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپویت سیستم‌های اطلاعاتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپویت سیستم‌های اطلاعاتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف سیستم اطلاعاتی 

سیستم اطلاعاتی ، اطلاعات را برای یک هدف مشخص جمع آوری، پردازش، تحلیل و منتشر می کند.

اسلاید ۲ :

انواع سیستم های اطلاعات:

این سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ( CBIS ) می‌باشند.

nسیستم پردازش تراکنش (TPS  )

nسیستم کارگران دانش (KWS ) 

nسیستم اطلاعاتی مدیریت ( MIS )

nسیستم تصمیم یار ( DSS  )

nسیستم اطلاعات اجرایی (EIS  )

nسیستم اطلاعات حسابرسی ( AIS )

nسیستم اطلاعات راهبردی (SIS  )

nبرنامه ریزی منابع سازمانی (ERP )

n…

اسلاید ۳ :

Transaction Processing System (TPS)

nسیستمی است که فعالیت‌های ابتدایی و تراکنش سازمان را کنترل می کند.

nاین سیستم سرعت فعالیت‌های تجاری را افزایش می‌دهد و هزینه کارهای دفتری را کاهش می‌دهد.

nدر اواسط دهه ۱۹۵۰ برای کنترل تراکنش های معمول و نگهداری پایگاه های داده استفاده شد.

اسلاید ۴ :

Knowledge Worker System (KWS)

nکارگران دانش را حمایت می کند.

nکارگران داده (data worker ) را حمایت می‌کند.

اسلاید ۵ :

Management Information System (MIS)

nسیستمی مبتنی بر رایانه است که برای کاربرانی با نیازهای مشابه اطلاعات را در دسترس قرار می دهد.

–کاربران معمولا افراد رسمی یک سازمان هستند.

–آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است را توصیف می کند.

–بر بازده عملی تمرکز می کند.

–به مدیران کمک می کند که “کارها را درست انجام دهند”.

اسلاید ۶ :

MIS (cont.)

nدر اواسط دهه ۱۹۶۰ در تجارت محبوب واقع شد.

nبرای اولین بار از ماشین‌های punched card برای پردازش اطلاعات استفاده شد.

nاولین کامپیوتر نیز در این زمینه به کار گرفته شد.

اسلاید ۷ :

Decision Support System (DSS)

nیک سیستم اطلاعاتی است که یک مدیر یا گروه کوچکی از مدیران را در حل یک مشکل نیمه ساخت یافته با فراهم کردن اطلاعات یا دادن پیشنهاد یاری می کند و امکان ارتباط آسان بین کاربر و سیستم را فراهم می کند.

nاولین بار در سال ۱۹۷۱ توسطScott Morton  و Gorry   ابداع شد.

اسلاید ۸ :

DSS (cont.)

انواع تصمیمات براساس نوع مسئله :

.۱مسئله ساخت یافته که توسط الگوریتم یا قوانین تصمیم گیری قابل حل است.

.۲مسئله غیر ساخت یافته که حل آن ساختار مشخصی ندارد.

.۳مسئله نیمه ساخت یافته که از هر دو بخش ساخت یافته و غیر ساخت یافته تشکیل شده است.

اسلاید ۹ :

Executive Information System (EIS)

nEIS نوع خاصی از DSS است که به تصمیم گیری در سطوح بالای سازمانی کمک می کند.

nEIS به مدیران سطح بالای سازمان تصویر دقیقی از عملکرد سازمان و خلاصه ای از فعالیت های رقبا را نشان می دهد.

nکار کردن با این سیستم راحت است و اطلاعات را به گونه‌ای ارائه می‌دهد که به راحتی قابل دریافت می‌باشند.( بصورت گراف ، نمودار و …)

اسلاید ۱۰ :

Accounting Information System ( AIS )

nداده هایی را که فعالیت های سازمان را توصیف می‌کند جمع آوری می‌کند.

nداده را به اطلاعات تبدیل می‌کند.

nاطلاعات را در دسترس کاربران داخلی و خارجی سازمان قرار می دهد.