لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آجرهاوبلوك ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آجرهاوبلوك ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مراحل تولید

۱- تهیه واماده نمودن مواداولیه

۲- تهیه گل

۳- تهیه خشت

۴- خشک کردن خشت

۵- پختن آجر

اسلاید ۲ :

۱- تهیه وآماده نمودن مواداولیه

-خاک رس آبرفتی

-ماسه

-آهک

-ترکیبات سولفاتی

-ترکیبات آهن دار

-نباتات وریشه های گیاهان

اسلاید ۳ :

 گل خشک: بااضافه نمودن آب به میزان ۸تا۱۲%وزن ماده اولیه{آجرهای صنعتی وسفالهای رسی} 
گل سفت: با اضافه نمودن آب به میزان ۲۰تا۲۵%وزن ماده اولیه
گل خمیری: بااضافه نمودن آب به میزان ۶۰%وزن ماده اولیه

اسلاید ۴ :

۳-مرحله خشک کردن

مزیت های مرحله خشک کردن:

۱-جلوگیری از ترک

۲-جلوگیری از تغییرشکل

۳-جلوگیری از صرف هزینه سوخت بیشتردرکوه اصلی

۴-جلوگیری از دوده گرفتن کوره به سبب رطوبت اولیه زیادوسوختن ناقص

اسلاید ۵ :

در مرحله خشک کردن حرارت از ۴۰ تا۲۰۰  و زمان از  ۲۴تا۴۸  ساعت متغير می باشند.
(بسته به نوع رس مصرفی می باشد.)

اسلاید ۶ :

حرارت در مرحله خشک کردن

الف- به کمک گرمای تلف شده از کوره ها
    ب- ازهوای گرم در مکان های گرم و خشک وبیابانی

اسلاید ۷ :

میزان رطوبت گل در پایان مرحله

 خشک کردن

بین ۸تا۱۲%می باشد.

اسلاید ۸ :

خواص فیزیکی

– معایب ظاهری

– لبه های آجر

درآجرهای سوراخ دار

– وزن مخصوص

– مقاومت در برابر یخبندان

 ضریب جذب آب

– ترک درسطح آجر

– پیچیدگی وانحنا وفرورفتگی 

– سایرموارد

اسلاید ۹ :

خواص شیمیایی

– نمک های محلول موجود درآجر

– شوره

– لکه

اسلاید ۱۰ :

عمليات آجرچيني

– خیساندن

– انتخاب ملات

– قفل وبست آجرها

-ضریب لاغری{نسبت ارتفاع به ضخامت ديوار}

-اتصال به سازه

-پیش بینی بازشو

-شرایط محیطی

-نگهداری