لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمايشگاه شيمی معدنی(۱) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمايشگاه شيمی معدنی(۱) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

q هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس    می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام دهيد.                                    

اسلاید ۲ :

q اسيد بوريک (اسيد ارتوبوريک) اسيدی بسيار ضعيف است که از بوراتها و يا هيدروليز هاليدهای بور با  هيبريداسيون sp2 به دست می آيد. اين اسيد به صورت بلورهای سفيد سوزنی شکل است که در آن واحدهای B(OH)3 از طريق پيوند های هيدروژنی به يکديگر متصل شده اند و لايه های نامحدودی( با فاصله Aº ۱۸/۳) با تقارن تقريبا شش ضلعی تشکيل می دهند.                                                

اسلاید ۳ :

  اسيد بوريک در آب تا حدودی حل شده و انحلال پذيری آن با افزايش دما زياد می شود. اين اسيد تک بازی است.

q B(OH)4-  در غلظتهای کمتر از M 025/0 فقط به صورت نمونه های يک هسته ای B(OH)3 وB(OH)4- وجود دارند ولی در غلظتهای بالاتر قدرت اسيدی افزايش می يابد و اندازه گيری pH مويد تشکيل نمونه های بسپار مانند است.                                                 

اسلاید ۴ :

 از تعادل سريعی که بين اسيد بوريک نشاندار شده با ۱۸O و بوراتها انجام می شود، می توان نتيجه گرفت که در محلول تعادل به سرعت روی می دهد. اين ترکيبها با پلی اولها مانند گليسرول و α  – هيدروکسی کربوکسيليک اسيدها کمپلکس هايی به نسبت ۱:۱ تشکيل داده ، قدرت اسيدی اسيد بوريک افزايش يافته واندازه گيری مستقيم آن با سود امکان پذير می شود.                           

اسلاید ۵ :

۱) ۱۲ گرم بوراکس را در ml25 آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسيد کلريدريک ۲۵% خنثی کنيد. محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورين حاصل را با استفاده از قيف بوخنر صاف کنيد. اسيد بوريک را بروی کاغذ صافی خشک کنيد و محلول زيرين را جهت گرفتن مابقی اسيد، تغليظ نمائيد.                             

اسلاید ۶ :

q  ۲) ۶-۵ قطره از محلول اشباع و گرم بوراکس را در يک لوله آزمايش بريزيد و ۳-۲ قطره اسيد سولفوريک غليظ به آن اضافه کنيد. سرعت تشکيل رسوب بلوری اسيد بوريک را مقايسه نمائيد.

اسلاید ۷ :

qتکه ای از کاغذ يونيورسال را در داخل لوله آزمايش سوم به مدت چند ثانيه نگهداريد. رنگ آنرا با رنگ استاندارد مقايسه کنيد و pH  اسيد بوريک را حدس بزنيد.

q

q2- ميله ای شيشه ای و يا از جنس چينی را در شعله حرارت دهيد. ميله داغ را در پودر اسيد بوريک وارد کنيد و مجددا روی شعله بگيريد و تغيير رنگ شعله را به دقت مشاهده کنيد.

اسلاید ۸ :

q3-  چند عدد از بلور بوراکس ، Na2B4O7  را در داخل يک بوته چينی قرار داده و روی آن ۳-۲ قطره اسيد سولفوريک غليظ بريزيد. سپس ۶-۵ قطره متيل الکل به مخلوط اضافه کنيد و مخلوط را با يک ميله شيشه ای خوب بهم بزنيد و ميله شيشه ای را روی شعله بگيريد. نور حاصل از تری متيل بورات B(OCH3)3  و همچنين رنگ شعله را مشاهده کنيد.                          

اسلاید ۹ :

q4- چند قطره از محلول اشباع بوراکس را در سه لوله آزمايش بريزيد. در لوله آزمايش اول محلول نيترات نقره، در دومی محلول سولفات مس و در سومی محلول سولفات آلومينيم بريزيد. به رنگ رسوبها توجه کنيد. رسوبهای حاصل به ترتيب متابورات نقره، نمک مس Cu(OH)BO2 و هيدروکسيد آلومينيم است.                                                  

اسلاید ۱۰ :

qهدف از اين آزمايش تهيه آب اکسيژنه بوسيله اسيدی کردن پراکسيدهای فلزات قليايی يا قليايی خاکی، بررسی رفتار آن در مقابل برخی واکنشگرها و اندازه گيری ارزش حجمی و وزنی آب اکسيژنه بوسيله تيتراسيون با محلول پرمنگنات ۱/۰ نرمال می باشد.