لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمونهای آماری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمونهای آماری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

qبرخي از آزمونهای آماری

v   آزمون آماری میانگین جمعیت در توزیع نرمال هنگامی که واریانس نامعلوم است

vآزمون آماری نسبت در جامعه

vآزمون آماری مقایسه میانگین دو جمعیت نرمال در دو حالت واریانس معلوم و واریانس نامعلوم

vآزمون زوجی

 

اسلاید ۲ :

فرض كنيد محققي  بخواهد بداند كه آيا ميانگين هموگلوبين خون مردان و زنان يكي است. ضمنا از تجارب گذشته اطلاع كسب مي كند كه واريانس هر دو جامعه يكسان و برابر ۴ است.بدين منظور نمونه هايي به حجم n1  برابر با ۱۲ از جامعه مردان و n2  برابر با ۸ از جامعه زنان انتخاب مي كند و مشاهده مي كند كه به ترتيب                   و

دو روش معالجه براي يك نوع بيماري داريم( روش A  و روش B ). دو گروه ۱۰۰ نفره انتخاب كرده و در يك گروه روش A و در گروه ديگر روش B را آزمايش كرديم. در گروه اول ۷۸ نفر بهبود يافتند و در گروه دوم ۹۰ نفر . آيا احتمال بهبودي دو گروه يكسان است؟