لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آسيب شناسي رواني (۱) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آسيب شناسي رواني (۱) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فصل اول:
  ملاحظات تاريخي و علمي

چالش‌هاي پيش‌روي  اين رشته عبارتند از:

.۱تحمل ابهام

.۲حفظ عينيت

.۳تعريف رفتار نابهنجار

اسلاید ۲ :

فصل اول:
  ملاحظات تاريخي و علمي

حفظ عينيت:

چون رفتار انسان پديده‌اي است شخصي و بسيار تاثير گذار كه باعث مي‌گردد از عينيت موضوع مورد بررسي  دور شويم. ولي نبايد به هر حال عينيت را با مشكل مواجه سازيم.

اسلاید ۳ :

فصل اول:
  ملاحظات تاريخي و علمي

تعريف رفتار نابهنجار:

بهترين تعريف رفتار نابهنجار بايستي شامل ويژگي هاي زير باشد:

اسلاید ۴ :

  1. ندرت وقوع آماري:

يعني رفتار بايد در درصد خيلي كمي از جمعيت شايع باشد. مثلا عقب ماندگي ذهني در صورتي كه هوش بهر فرد درانتهاي چپ منحني زنگوله‌اي شكل يا منحني طبيعي قرار گرفته باشد.

اسلاید ۵ :

  1. تخدي از هنجارها:

رفتاري نا بهنجار تلقي مي‌شود كه از هنجار هاي اجتماعي تخدي كند يا باعث تهديد و تشويش كساني مي‌شود كه شاهد آن رفتار هستند.

اسلاید ۶ :

  1. پريشاني شخصي:

اين نيز يكي از ويژگي‌هاي برخي از نابهنجاري‌هاي رواني است كه به معني احساس درد و رنج شخصي مي‌باشد.

اسلاید ۷ :

.۴ناتواني يا بدكاري:

يعني اينكه آيا فرد در برخي از حيطه هاي زندگي نظير كار يا روابط شخصي به سبب نابهنجاري دچار آسيب شده است يا نه؟ اين نيز مي تواند يكي از مولفه‌هاي  ديگري از رفتار نابهنجار باشد.

اسلاید ۸ :

  1. پيش بيني ناپذيري:

به معني پاسخ هاي غير منتظره به عوامل تنش زاي محيطي است.

اسلاید ۹ :

تاريخچه‌ِي آسيب شناسي رواني:

تاريخچه‌ي آسيب شناسي رواني را مي‌توان در طول تاريخ به شرح زير طبقه بندي كرد:

اسلاید ۱۰ :

  1. ديو شناسي قديم:

اين اعتقاد كه موجودي اهريمني ممكن است كه در درون فرد به ستيز برخيزد و ذهن و بدن او را به تسخير آورد ديو شناسي ناميده مي‌شود.

بر اساس اين باور رفتار نابهنجار ناشي از تسخير شدگي است، و درمان آن جن‌گيري و بيرون راندن ارواح شيطاني به مدد سرود‌هاي مذهبي يا شكنجه مي‌باشد.