لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آسيب شناسی کلی اصلاحات در نظام اداری با رويکرد منابع انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آسيب شناسی کلی اصلاحات در نظام اداری با رويکرد منابع انسانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

مباحث اداري : شامل طرحها، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعملهاي اجرايي كه از سوي هيأت دولت، شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و معاونت امور مديريت و منابع انساني آن جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد نظير ”انتخاب كارمند و واحد نمونه (جشنواره شهيد رجايي)“، ”شوراي تحول اداري“، ”طرح تكريم ارباب رجوع“، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران“، ”طرح ارزيابي دستگاهها“، ”طرح ۲۰ شاخص در ۲۰ دستگاه (موسوم ۲۰*۲۰)“، ”طرح كاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها“، ”واگذاري امور قابل واگذاري ـ خصوصي سازي ـ خريد خدمت (موضوع ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)“، ”طرح قيمت تمام شده (حداقل براي ۱۰% فعاليتها طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۲“، ”چرخه مديريت بهره‌وري (مصوبه شماره ۸۰۷۰ مورخ ۲/۲/۷۹ هيأت‌وزيران)“ و … كه به هر صورت با هدف اصلاح نظام اداري تدوين و ابلاغ شده است.

 مباحث كيفيت: شامل مقولات مربوط به گواهينامه هاي كيفيت (ISO 9001-24000) ، مديريت كيفيت جامع (TQM) ، استاندارد مسئوليت و پاسخگويي  (SA8000) كه در آن رگه‌هايي از حركات اصلاحي مشاهده مي‌شود و با شدت و ضعف در دستگاهها عموميت يافته است و به نوعي رسميت هم پيدا نموده است (مصوبه شماره ۴۷۶۱۳ مورخ ۲۲/۱۰/۸۰ هيأت محترم وزيران) و تعداد قابل توجهي افراد و يامؤسساتي در اين زمينه به بازاريابي و فعاليت مشغولند، در حد سخنراني و برگزاري دوره آموزشي، يا ترجمه كتاب و جزوه براي طراحي و پياده سازي آن در يك دستگاه يا صنعت خاص و يا اجرا و پياده‌سازي آن واخذ گواهينامه.

مباحث مديريتي: شامل برخي مباحث و مفاهيم نظري، مديريتي است كه منبعث از خارج بوده و جلوه‌هايي از آنها در مباحث اداري و مباحث كيفيت مشاهده مي‌شود مانند مقوله ”بهره‌وري“ كه در مباحث اداري و مصوبه چرخه مديريت بهره‌وري مطرح است و بحث نظام پيشنهادات كه در مباحث اداري (طرح تكريم) و در مباحث كيفيت (به عنوان يكي از گامهاي ISO) مطرح است و سازمانها، مؤسسات، انجمنها و يا اساتيد خاص در زمينه نشر و بسط آن در نظام اداري فعاليت و بازار يابي مشغول بوده و بسياري از دستگاههاي اجرايي با آن درگير مي باشند (در قالب اجرا و پياده سازي كامل طرح، برگزاري دوره آموزشي، ايجاد يك واحد سازماني مستقل، ايجاد يك شورا براي راهبري آن و …)

اسلاید ۲ :

مباحث اداري :

ـ واگذاري امور قابل واگذاري

ـ انتخاب كارمند و واحد نمونه (موسوم به جشنواره شهيد رجايي)

ـ ايجاد شوراي تحول اداري در دستگاهها و استانها

ـ خصوصي سازي

ـ طرح تكفا (اتوماسيون دستگاهها و سا زمانها، دولت الكترونيك و …)

ـ طرح تكريم ارباب رجوع

ـ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران

ـ طرح ارزيابي عملكرد دستگاهها

ـ طرح ۲۰×۲۰ (۲۰ شاخص در ۲۰ دستگاه)

ـ  طرح کاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها

ـ طرح خصوصي سازي

ـ طرح خريد خدمت (موضوع ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

ـ طرح محاسبه قيمت تمام شده خدمات دستگاهها حداقل براي ۱۰% از خدمات (قانون بودجه سال ۱۳۸۲)

ـ چرخه مديريت بهر‌ه‌وري

ـ تفويض اختيار امور اجرايي دستگاهها و سازمانها به واحدهاي استاني

ـ ضوابط ساختار سازماني دستگاهها و سازمانها

ـ ضوابط ايجاد رديف كارشناس تجزيه و تحليل سيستمها و استقرار سيستم مديريت كيفيت در دستگاهها و سازمانها

ـ طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و …

ـ ايجاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

ـ طرح تعجيل در اعطاي گروه به ازاء گذراندن دوره‌هاي آموزشي

ـ واگذاري برخي از امور اجرايي دستگاهها به شهرداريها

ـ و …

 

اسلاید ۳ :

 

مباحث کيفيت :

سيستم مديريت تضمين كيفيت (ISO 9001-24000)

كه در اغلب دستگاهها، سازمانها و شركتها بدان پرداخته شده و عملياتي گرديده و در حال اجراست.

– مديريت كيفيت جامع (TQM):

كه فراگيرتروكاملتر از بحث ISO مي‌باشد، نيز بعضاً دردستوركار دستگاهها ودستگاههاي موصوف است.

– استاندارد مسئوليت اجتماعی و پاسخگويي (SA8000):

  اخيراً نيز بحث استاندارد مسئوليت و پاسخگويي(SA8000)دربرخي

  از دستگاهها مطرح و در حال طرح و بحث و عملياتي شدن مي‌باشد.

ـ صنعت سبز، صنعت پاك، دوستدار طبيعت

ـ واحد نمونه (از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده)، دوستدار مشتري (مشتري مدار)

ـ و …

اسلاید ۴ :

مباحث کيفيت :

سيستم مديريت تضمين كيفيت (ISO 9001-24000)

كه در اغلب دستگاهها، سازمانها و شركتها بدان پرداخته شده و عملياتي گرديده و در حال اجراست.

– مديريت كيفيت جامع (TQM):

كه فراگيرتروكاملتر از بحث ISO مي‌باشد، نيز بعضاً دردستوركار دستگاهها ودستگاههاي موصوف است.

– استاندارد مسئوليت اجتماعی و پاسخگويي (SA8000):

  اخيراً نيز بحث استاندارد مسئوليت و پاسخگويي(SA8000)دربرخي

  از دستگاهها مطرح و در حال طرح و بحث و عملياتي شدن مي‌باشد.

ـ صنعت سبز، صنعت پاك، دوستدار طبيعت

ـ واحد نمونه (از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده)، دوستدار مشتري (مشتري مدار)

ـ و …

اسلاید ۵ :

مباحث مديريتي:

ـ نظام پيشنهادات

ـ نظام مديريت مشاركتي

ـ سازمان هوشمند

ـ مديريت زمان

ـ سازمان يادگيرنده

ـ مهندسي ارزش

ـ مقوله بهره‌وري

ـ و …

* يكي از عارضه‌هايي كه نظام اداري با آن مواجه است اكتفا به يكي از مقولات ، روشها و نظريات مديريتي (مثلاً مديريت زمان يا …) و معادل دانستن آن با توسعه سازماني و از همه مهمتر بسنده كردن به برگزاري يك يا چند دوره آموزشي، همايش، كارگاه، سمينار و يا سخنراني در برخي از سطوح مديريتي در زمينه يكي از مقولات فوق و تلقي پايان يافتن وظيفه مديريت در امر توسعه سازماني ودر بهترين شرايط ايجاد يك شورا ، كميته يا ستاد براي اين منظور و سپس رهاكردن موضوع مي‌باشد.

اسلاید ۶ :

مباحث اداري :

ـ واگذاري امور قابل واگذاري

ـ انتخاب كارمند و واحد نمونه (موسوم به جشنواره شهيد رجايي)

ـ ايجاد شوراي تحول اداري در دستگاهها و استانها

ـ خصوصي سازي

ـ طرح تكفا (اتوماسيون دستگاهها و سا زمانها، دولت الكترونيك و …)

ـ طرح تكريم ارباب رجوع

ـ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران

ـ طرح ارزيابي عملكرد دستگاهها

ـ طرح ۲۰×۲۰ (۲۰ شاخص در ۲۰ دستگاه)

ـ  طرح کاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها

ـ طرح خصوصي سازي

ـ طرح خريد خدمت (موضوع ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

ـ طرح محاسبه قيمت تمام شده خدمات دستگاهها حداقل براي ۱۰% از خدمات (قانون بودجه سال ۱۳۸۲)

ـ چرخه مديريت بهر‌ه‌وري

ـ تفويض اختيار امور اجرايي دستگاهها و سازمانها به واحدهاي استاني

ـ ضوابط ساختار سازماني دستگاهها و سازمانها

ـ ضوابط ايجاد رديف كارشناس تجزيه و تحليل سيستمها و استقرار سيستم مديريت كيفيت در دستگاهها و سازمانها

ـ طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و …

ـ ايجاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

ـ طرح تعجيل در اعطاي گروه به ازاء گذراندن دوره‌هاي آموزشي

ـ واگذاري برخي از امور اجرايي دستگاهها به شهرداريها

ـ و …

اسلاید ۷ :

مباحث کيفيت :

سيستم مديريت تضمين كيفيت (ISO 9001-24000)

كه در اغلب دستگاهها، سازمانها و شركتها بدان پرداخته شده و عملياتي گرديده و در حال اجراست.

– مديريت كيفيت جامع (TQM):

كه فراگيرتروكاملتر از بحث ISO مي‌باشد، نيز بعضاً دردستوركار دستگاهها ودستگاههاي موصوف است.

– استاندارد مسئوليت اجتماعی و پاسخگويي (SA8000):

  اخيراً نيز بحث استاندارد مسئوليت و پاسخگويي(SA8000)دربرخي

  از دستگاهها مطرح و در حال طرح و بحث و عملياتي شدن مي‌باشد.

ـ صنعت سبز، صنعت پاك، دوستدار طبيعت

ـ واحد نمونه (از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده)، دوستدار مشتري (مشتري مدار)

ـ و …

اسلاید ۸ :

مباحث اداري :

ـ واگذاري امور قابل واگذاري

ـ انتخاب كارمند و واحد نمونه (موسوم به جشنواره شهيد رجايي)

ـ ايجاد شوراي تحول اداري در دستگاهها و استانها

ـ خصوصي سازي

ـ طرح تكفا (اتوماسيون دستگاهها و سا زمانها، دولت الكترونيك و …)

ـ طرح تكريم ارباب رجوع

ـ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران

ـ طرح ارزيابي عملكرد دستگاهها

ـ طرح ۲۰×۲۰ (۲۰ شاخص در ۲۰ دستگاه)

ـ  طرح کاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها

ـ طرح خصوصي سازي

ـ طرح خريد خدمت (موضوع ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

ـ طرح محاسبه قيمت تمام شده خدمات دستگاهها حداقل براي ۱۰% از خدمات (قانون بودجه سال ۱۳۸۲)

ـ چرخه مديريت بهر‌ه‌وري

ـ تفويض اختيار امور اجرايي دستگاهها و سازمانها به واحدهاي استاني

ـ ضوابط ساختار سازماني دستگاهها و سازمانها

ـ ضوابط ايجاد رديف كارشناس تجزيه و تحليل سيستمها و استقرار سيستم مديريت كيفيت در دستگاهها و سازمانها

ـ طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و …

ـ ايجاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

ـ طرح تعجيل در اعطاي گروه به ازاء گذراندن دوره‌هاي آموزشي

ـ واگذاري برخي از امور اجرايي دستگاهها به شهرداريها

ـ و …

اسلاید ۹ :

مباحث اداري :

ـ واگذاري امور قابل واگذاري

ـ انتخاب كارمند و واحد نمونه (موسوم به جشنواره شهيد رجايي)

ـ ايجاد شوراي تحول اداري در دستگاهها و استانها

ـ خصوصي سازي

ـ طرح تكفا (اتوماسيون دستگاهها و سا زمانها، دولت الكترونيك و …)

ـ طرح تكريم ارباب رجوع

ـ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران

ـ طرح ارزيابي عملكرد دستگاهها

ـ طرح ۲۰×۲۰ (۲۰ شاخص در ۲۰ دستگاه)

ـ  طرح کاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها

ـ طرح خصوصي سازي

ـ طرح خريد خدمت (موضوع ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

ـ طرح محاسبه قيمت تمام شده خدمات دستگاهها حداقل براي ۱۰% از خدمات (قانون بودجه سال ۱۳۸۲)

ـ چرخه مديريت بهر‌ه‌وري

ـ تفويض اختيار امور اجرايي دستگاهها و سازمانها به واحدهاي استاني

ـ ضوابط ساختار سازماني دستگاهها و سازمانها

ـ ضوابط ايجاد رديف كارشناس تجزيه و تحليل سيستمها و استقرار سيستم مديريت كيفيت در دستگاهها و سازمانها

ـ طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و …

ـ ايجاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

ـ طرح تعجيل در اعطاي گروه به ازاء گذراندن دوره‌هاي آموزشي

ـ واگذاري برخي از امور اجرايي دستگاهها به شهرداريها

ـ و …

اسلاید ۱۰ :

مباحث اداري :

ـ واگذاري امور قابل واگذاري

ـ انتخاب كارمند و واحد نمونه (موسوم به جشنواره شهيد رجايي)

ـ ايجاد شوراي تحول اداري در دستگاهها و استانها

ـ خصوصي سازي

ـ طرح تكفا (اتوماسيون دستگاهها و سا زمانها، دولت الكترونيك و …)

ـ طرح تكريم ارباب رجوع

ـ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران

ـ طرح ارزيابي عملكرد دستگاهها

ـ طرح ۲۰×۲۰ (۲۰ شاخص در ۲۰ دستگاه)

ـ  طرح کاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها

ـ طرح خصوصي سازي

ـ طرح خريد خدمت (موضوع ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

ـ طرح محاسبه قيمت تمام شده خدمات دستگاهها حداقل براي ۱۰% از خدمات (قانون بودجه سال ۱۳۸۲)

ـ چرخه مديريت بهر‌ه‌وري

ـ تفويض اختيار امور اجرايي دستگاهها و سازمانها به واحدهاي استاني

ـ ضوابط ساختار سازماني دستگاهها و سازمانها

ـ ضوابط ايجاد رديف كارشناس تجزيه و تحليل سيستمها و استقرار سيستم مديريت كيفيت در دستگاهها و سازمانها

ـ طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و …

ـ ايجاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

ـ طرح تعجيل در اعطاي گروه به ازاء گذراندن دوره‌هاي آموزشي

ـ واگذاري برخي از امور اجرايي دستگاهها به شهرداريها

ـ و …