لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

شناخت نامه ارائه كننده مباحث سمينار

 • عضو انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان
 • دانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt اسکاتلند
 • عضو انجمن مشاورين مديريت انگلستان
 • عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
 • ۴۰ سال تجارب مشاوره مديريت – اجرايي وآموزشی
 • شريك وعضو هييت مديره موسسه تدوين وهمكاران
 • رئيس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران (۲ دوره)
 • عضويت در كميته حسابداري مديريت فدراسيون بين‌المللي حسابداران
 • (IFAC) – دودوره
 • مدير نهاد پژوهشي BBRT در خاورميانه
 • مدرس مباحث مدیریت وحسابداری وسيستمهاي اطلاعاتي مديريت در دانشگاههاي علامه طباطبائي ودانشگاه تهران ودوره های MBA دانشگاهای خارجی در ایران
 • انتشارمقالات متعدددرنشريات علمي وحرفه اي كشور

 

اسلاید ۲ :

شرايط نوين كسب و كار

 • رقابت در پهنه جهاني
 • تجارت الكترونيكي (اقتصاد ديجيتالي)
 • افزايش ريسك بنگاه
 • اهميت‌يابي داراييهاي نامشهود
 • توسعه تكنولوژي اطلاعات
 • تغییر در ساختار هزینه ها
 • مشتري مداري
 • طرح تئوريهاي جديد:

( تئوري ذينفع‌ها/ تئوري نمايندگي / تئوري موانع)

 • مسئوليت‌هاي اجتماعي
 • اهميت‌يابي اخلاق سازماني (بويژه پس از ماجراي Enron)

 

اسلاید ۳ :

 

تعریف سیستم حسابداری مدیریت

 • حسابداري مديريت عبارت است از فرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، گرد آوري، تنظيم، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات مالي به مديران جهت برنامه ريزي و كنترل عمليات، حصول اطمينان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئوليت خواهي نسبت به چگونگي استفاده از منابع مورد نظر.
  • حسابداري مديريت همچنين تهيه و ارائه گزارشات مالي به استفاده كنندگان خارج از حوزه مديريت سازمان، مانند سهامداران، بستانكاران و مراجع قانوني و دولتي را نيز در بر مي گيرد.

اسلاید ۴ :

برخی نکات در مورد بودجه و بودجهبندي

۱-مفروضات وضوابط تهیه بودجه

۲- ضرورت هم راستائي بااسترات‍ژيها

۳- عامل محدود كننده در بودجه‌بندي و نقش آن در تهيه بودجه

۴- نقش وکارکردکمیته بودجه

۵- مراکزبودجه/مراکزمسئولیت

۶-دوره بودجه

۷- ظرفیت مورداستفاده درتهیه بودجه

۸- طبقه بندي هزينه ها : پايه بودجه بندي

اسلاید ۵ :

     تعریف بودجه

     بودجه بيان مقداري برنامه هاي بنگاههاوسازمان هاست که مي تواند براي كل بنگاه ويا هر يك از بخشهاي مختلف آن (مراكزهزينه،SBUs  ويا پروژه ها) تهيه گردد وضمن آن سود،گردش نقدينگي، وضعيت مالي وساير برنامه ها به صورت كمي بيان گشته و آثار مجموعه تصميمات را با نگرش به آينده سازمان مشخص ومنعکس مي نمايد.

CHARLES HORNGREN

اسلاید ۶ :

وظايف بودجه:

امكان برنامه ريزي

انتقال اهداف، امكانات و محدوديت ها

ايجاد هماهنگي بين اهداف بخش هاي مختلف

مسئله يابي و انجام تدابير براي حل مسائل

تعيين بهاي تمام شده برآوردي (نرخ هاي برآوردي سربار)

كنترل عمليات و سنجش عملكرد

تحليل گزينه هاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه

ايجاد انگيزه در سازمان

حساسيت مديريت به هزينه ها و حفظ منابع سازمان

اسلاید ۷ :

بودجه بندي و سنجش مسئوليت

 • مركز مسئوليت:

  بخش يا واحدي از سازمان كه مدير/ مسئول آن بايد پاسخگوي نتايج مالي تعريف شده‌اي از فعاليت‌هاي تشكيل دهنده مركز مسئوليت باشد.

 

اسلاید ۸ :

تحليل حساسيت (Sensitivity Analysis)

 • فرآيند ايجاد تغيير در عناصر اصلي بودجه بمنظور تعيين دامنه اطمينان بخشي برنامه‌هاي عملياتي
 • ”حساسيت“ با آثار ايجاد تغيير در هر يك از سرفصل‌ها سنجيده مي‌شود.
 • با استفاده از تحليل حساسيت عوامل كليدي در تهيه بودجه شناسايي مي‌شوند.
 • با توجه به آثار تغييرات در انجام ”تحليل حساسيت“ از برنامه كامپيوتري استفاده مي‌شود.

اسلاید ۹ :

تحليل سناريو

 • براساس تحليل حساسيت ، تحليل سناريو انجام وسناريوهاي پنجگانه زيرجهت تصميم گيري مديريت ارائه ميشود:

             سناريوي : بسيارخوشبينانه

                          خوشبينانه

                          واقع بينانه

                          بدبينانه

                          بسياربدبينانه

اسلاید ۱۰ :

(PBB)بودجه‌بندي بر مبناي عملكرد

 • برنامه جامع ساليانه كه ضمن آن نتايج قابل انتظار از بكارگيري منابع براي برنامه‌هاي مختلف عملياتي را پيش‌‌ بيني و مورد سنجش قرار مي‌دهد.
 • سيستم برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و ارزيابي عملكرد با تآكيد بر ارتباط و مقايسه بين منابع صرف شده و نتايج حاصله و مسئوليت خواهي نسبت به اثربخشي و كارآيي در پيشبرد برنامه‌ها.