لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آشنايي با اصول طب انتقال خون توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آشنايي با اصول طب انتقال خون قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

nفرآورده هاي خوني تنها زماني تجويز شوند كه انديكاسيون قطعي داشته باشند.

nبا تزريق خون ، فرد در معرض ايجاد يكسري عوارض جانبي قرار مي گيرد.

nتا حد امكان از تعداد كمتري واحد خون براي بيمار استفاده گردد.

nاز زمان خروج خون از سازمان تا زمان تزريق مسئول حفظ سلامت خون هستيم.

nبا نگهداري يا تزريق نامناسب خون نه تنها به بيمار كمك نمي كنيم بلكه عوارض انتقال خون را به او تحميل نموده ايم.

n

اسلاید ۲ :

nحجم ۵۰۰-۴۵۰ميلي ليتر

nفاقد پلاكتهاي فعال و فاكتورهاي انعقادي ناپايدار

nنگهداري در دماي ۶-۲ درجه سانتگراد تا ۳۵ روز

 موارد مصرف:

nخونريزي فعال و شديد

nتعويض خون        

nبيماران نيازمند گلبول قرمز وقتي پك سل در دسترس نباشد.

nBy pass

 

اسلاید ۳ :

nسازگاري با ABO و Rh گيرنده

nتزريق طي حداكثر ۴ ساعت

nهرگز دارويي ديگري به آن اضافه نگردد.

n 1واحد افزایش Hb و۳ واحد افزایش Hct

 

 

اسلاید ۴ :

nحجم۳۰۰-۲۰۰ ميلي ليتر

nنگهداري در دماي ۶-۲ درجه سانتيگراد تا ۳۵ روز

 مورد مصرف:

nآنمي علامتدار

 طريقه مصرف:

 همانند خون كامل/ جهت تسهيل جريان خون مي توان۵۰ تا ۱۰۰ ميلي ليتر نرمال سالين را با استفاده از ست تزريقي به شكل Y به آن اضافه كرد.

n

اسلاید ۵ :

nA: آنمي همراه با كمبود آهن

n B: آنمي پرنيسيوز

nC: كمبود تغذيه‌اي

nD: عدم جذب گوارشي

nE : ترميم زخم

nF: كمبود فولات و B12

nG: آنمي همولتيك ارثي

nH: براي بهبود حال عمومي

در اين بيماران فقط هنگامي كه خونريزي فعال از دستگاه گوارش يا جاهاي ديگر بدن باشد نياز به تزريق داريم البته در چنين بيماراني هدف تصحيح هموگلوبين نيست بلكه هموگلوبين در حدي باشد كه بيمار علائم حياتي پايدار داشته باشد.

اسلاید ۶ :

Washed RBCS are RBCs washed with saline to remove most of the plasma.

nWashed red cells are rarely used and are indicated only for patients with:

۱)severe allergic reactions associated with transfusion or immunoglobulin A (IgA) deficiency.

۲)Paroxysmal nocturnal haemaglobinuria

۳)Severe recurrent transfusion reactions

nWashed RBCs must be given through a standard blood filter, can transmit hepatitis and other infectious diseases

nBecause bag must be entered to introduce saline, washed RBCs must be given within 24 hrs of preparation.

n

اسلاید ۷ :

nحجم۷۰-۵۰ ميلي ليتر

nنگهداري در دماي ۲۴-۲۰درجه براي حداكثر۵روزروي شيكر

nنگهداري طولاني تر احتمال تكثير باكتريها و سپتي سمي را در گيرنده افزايش مي دهد.

 موارد مصرف:

nترومبوسيتوپني

nاختلال عملكرد پلاكتي

اسلاید ۸ :

n1 unit of platelet concentrate/10 kg body weight: in a 60 or 70 kg adult, 4–۶ single donor units containing at least 240 x 109 platelets should raise the platelet count by 20–۴۰ x 109/L

n Increment will be less if there is:

    — Splenomegaly

    — Disseminated intravascular coagulation

    — Septicaemia

اسلاید ۹ :

nدر صورتي كه تعداد پلاكت‌هاي بيمار كمتر از ۰۰۰/۱۰ در ميكروليتر يا كمتر از ۰۰۰/۲۰ در ميكروليتر و همراه با تب باشد.

nمواردي كه توليد پلاكت در مغز استخوان كاهش يافته باشد و يا بين ۱۰۰۰۰تا۲۰۰۰۰در ميكروليتر باشد مانند بيماران داراي بدخيمي‌هاي خوني و يا بيماراني كه تحت كموتراپي بوده‌اند.

nشمارش پلاكت كمتر از ۰۰۰/۵۰ در ميكروليتر براي جراحي‌هاي كوچك.

nشمارش پلاكت كمتر از ۰۰۰/۸۰ در ميكروليتر براي جراحي‌هاي بزرگ.

nشمارش پلاكت كمتر از ۰۰۰/۵۰ در ميكروليتر در بيماراني كه خونريزي فعال دارند.

n شمارش پلاكت كمتر از ۰۰۰/۵۰ در ميكروليتر در بيماراني كه تحت ترانسفوزيون وسيع قرار داشته‌اند.

nشمارش پلاكت كمتر از ۰۰۰/۵۰ در ميكروليتر در بيماراني كه قرار است مورد اعمال تهاجمي قرار مي‌گيرند.

n

اسلاید ۱۰ :

nنبايد قبل از تزريق در يخچال نگهداري شوند زيرا سبب كاهش عملكرد پلاكتي ميشود.

nبايد طي ۳۰ دقيقه تزريق شوند.

nدرصورت امكان بايد از كنسانتره هاي پلاكتي كه سازگاري ABO دارند استفاده شود (جز درموارد اورژانس)

nپلاكتهايي كه از اهدا كنندگان Rh مثبت تهيه شده اند نبايد براي خانمهاي Rh منفي كه در سنين باروري هستند تجويز شوند.

nواكنشهاي آلرژيك كهيرزا وواكنشهاي تبزاي غير هموليتيك

بخصوص در بيماران با سابقه تزريق خون ديده مي شود.