لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آشنایی با خرمالو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آشنایی با خرمالو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

گیاهشناسی خرمالو

خرمالو یا خرمندی با نام علمی diospyros kaki)) درختی دو پایه از تیره آبنوس سانان (ebenacees) میباشد.

اسلاید ۲ :

 

üگل نر کوچک و به تعداد ۲ یا ۳ گل در کنار برگها وجود دارد.گلهای ماده تک گل هستند و روی شاخه های یکساله و جوان پدیدار میشوند.گل  نر و ماده از هم جدا و روی دو پایه هستند و گلهای دوجنسی درهر یک از درختان وجود دارد.

üتعداد پرچم ها غالبا ۱۶عدد است.

üخرمالو هایی که در ایران هستند دارای گلهای دو جنسی اند و گلهای نر بیشتر به صورت  ۲ تا ۳ تایی روی گیاه ظاهر میشوند.

اسلاید ۳ :

برگ خرمالو

برگ های درخت خرمالو ساده و منفذدار، متناوب،کامل،چرمی و نسبتا ضخیم اند.

 

اسلاید ۴ :

انواع خرمالو

  1. خرمالو ایتالیایی : برگ بیضی و سبز،فاقد کرک،اندازه گیلاس،رسیده آن به رنگ زرد.
  2. ویرژنیا : برگ کشیده و نوک تیز،اندازه آلو،استفاده به عنوان پایه پیوند.
  3. معمولی یا کاکی : به صورت هسته دار و بدون هسته،رنگ میوه از زرد تا قرمز

اسلاید ۵ :

üدرخت خرمالو در ایران بر دو گونه است که بیشتر در جنگلهای شمالی و در جنگلهای ساحلی تا ارتفاع ۱۱۰۰متر یافت میشود.

اسلاید ۶ :

خرمالو

üگس : تا قبل رسیدن گس بوده و هنگام رسیدن شیرین میشوند.

üغیر گس : زمانیکه کال هستند کمتر گس بوده و حالت گسی خود را سریع از دست می دهندو در حالت رسیده سفت هستند.

اسلاید ۷ :

شرایط خاک مناسب جهت کاشت درخت خرمالو

üباید سبک و قابل نفوذ به آب و حاصلخیز باشد.

üخاک باغ های قدیمی که حاصلخیزترند مناسبترند.

üعمل زهکشی خوبی داشته باشد.

üپروش دهندگان خرمالو باید به دو نکته توجه کنند :

  1. استفاده از کود های پوسیده دامی
  2. شخم سطحی خاک

اسلاید ۸ :

تکثیر خرمالو

خرمالو بوسیله پیوند تکثیر می شود و در بعضی ارقام توسط بذر.

انواع پیوند خرمالو :

۱٫پیوند شکمی یا پوستی،اواسط خرداد تا اواسط مرداد، بسته به نوع منطقه

۲٫پیونداسکنه ای یا شکافی، اسفند یا  اوایل بهار

اسلاید ۹ :

شرایط اقلیمی

üبهترین شرایط آب و هوایی مناطق نیمه گرمسیری ولی در مناطق سرد معتدله هم کشت میشود.

üبهترین محصول دهی آن در نقاط گرم و مرطوب.

ü

üمطلوبترین دمای محیط برای رشد میوه خرمالو      دمای ۲۰-۱۶درجه سانتی گراد درطول فصل رشد.

üدرخت خرمالو در شرایط مناسب میتواند ۱۰۰سال عمر کند و۹ متر ارتفاع داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

مناطق انتشار خرمالو

üخرمالو میوه ملی کشور ژاپن است.

üخرمالو بومی چین و ژاپن بوده واز انواع وحشی آن با نام خرمندی در جنگل های شمال ایران به وفور یافت میشود.

üحدود ۲۰۰ گونه خرمالو وجود دارد که بیشتر آنها گرمسیری و بعضی نیمه گرمسیری هستند.