لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتال

lتکنولوژی ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی شامل فراین د هایی است که نیاز مند بکارگیری علوم مختلف مهندسی و نرم افزار کامپیوتر می باشد . این فرآیند را می توان به چند دسته اصلی تقسیم نمود :

.۱ایجاد تصویر به صورت دیجیتال

.۲بکارگیری تکنیک های کامپیوتری جهت پردازش و یا اصلاح داده های تصویری

.۳بررسی و استفاده از نتایج پردازش شده برای اهدافی چون هدایت روبات یا کنترل نمودن تجهیزات خودکار ، کنترل فرآیند تولیدی ، یا فراهم آوردن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل آماری در یک سیستم تولیدی کامپیوتری

اسلاید ۲ :

وظایف اساسی سیستم ماشین بینایی

lکنترل

        کنترل در ساده ترین شکل آن مرتبط با تعیین موقعیت و ایجاد دستورات مناسب می باشد تا یک مکانیزم را تحریک نموده و یا عمل خاصی صورت گیرد .

lبازرسی

       کاربردهای ماشین بینایی در بازرسی مرتبط با تعیین برخی پارامترها می باشد . ابعاد مکانیکی و هم چنین شکل آن ، کیفیت سطوح ، تعداد سوراخ ها در یک قطعه ، وجود و یا عدم وجود یک ویژگی یا یک قطعه در محل خاص از جمله پارامتر هایی هستند که توسط ماشین بینایی ممکن است بازرسی شوند

lورود داده

        اطلاعات مربوط به کیفیت محصول و یا مواد و همچنین تعقیب فرآیند تولید را می توان توسط ماشین بینایی گرفته و در بانک اطلاعاتی سیستم تولید کامپیوتری جامع بطور خودکار وارد نمود .

 

اسلاید ۳ :

پارمترهای مقایسه ای بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین

lتطبیق پذیری

lتصمیم گیری

lکیفیت اندازه گیری

lتوانایی بررسی صحنه های دو و سه بعدی

lتوجیه اقتصادی

اسلاید ۴ :

اجزای اصلی سیستم بینایی

    یک سیستم بینایی شامل تمام اجزاء لازم به منظور تهیه ، تعریف دیجیتالی یک تصویر ، تغییر و اصلاح داده ها و ارائه نمایش داده های تصویری دیجیتال به دنیای بیرون (تجهیزات خارجی ) می باشد .

lقسمت تصویر برداری

lپردازش

lنمایش یا وسایل خروجی

اسلاید ۵ :

تصویر گیری

lتصویر گیری در ماشین بینایی به مهنی تبدیل اطلاعات تصویری یک شیء فیزیکی و خواص ظاهری آن به صورت داده های عددی است

.۱نورپردازی

.۲تشکیل تصویر یا متمرکز کردن آن

.۳تبدیل تصویر به سیگنالهای الکتریکی

.۴قالب بندی کردن سیگنال خروجی تصویر

اسلاید ۶ :

پردازش

lنقش اصلی پردازش تصویر عبارت است از :

    ایجاد تغییر در داده های تصویری و ایجاد یک تصویر بگونه ای که در این تصویر جدید قسمتهایی از تصویر که مورد نظر است از لحاظ کیفیت بهبود یافته باشد و یا اثرات نویز کاسته و یا به کلی حذف شده باشند .

اسلاید ۷ :

خروجی یا نمایش داده های تصویری

lسیستم های بینایی موجود در بازار معمولا دارای این توانایی می باشند که داده های تصویری را به اشکال خروجی تصویری ، چاپ و به شکل سیگنالهای کنترلی ایجاد نماید سیستم های بینایی اطلاعات دقیق و فراوانی را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد که این اطلاعات می تواند به اتخاذ تصمیم در مدیریت فرآیند ها کمک کند .

اسلاید ۸ :

کاربردهای موضوعی ماشین بینایی در صنعت

lاندازه گیری  و کالیبراسیون 

l  اندازه گیری قطعات به روش غیر تماسی

lاندازه گیری فاصله بین الکترودهای شمع

lبازرسی فیلتر روغن

lشمارش قطعات   

lکنترل و بازرسی قطره چکان  

lکنترل و بازرسی در اسپری

l

lجداسازی  پینهای معیوب   

lبازرسی لیبل و خواندن بارکد  

lبازرسی عیوب چوب

lبازرسی قرص 

lبازرسی و دسته بندی زعفران  

lدرجه بندی و دسته بندی کاشی  

lو غیره …

اسلاید ۹ :

اندازه گیری  و کالیبراسیون

l در بسیاری از کارگاه های قطعه سازی نیاز است تا دقت محصولات تولیدی، اندازه گیری شده و در صورتی که استانداردهای لازم (از قبیل تراشها و سوراخ کاریها و … ) رعایت نشده باشند قطعه برگشت داده شود .

اسلاید ۱۰ :

اندازه گیری قطعات به روش غیر تماسی

lدر اینجا مشخصات ابعادی اجسام با دقت ۱۰ میکرون اندازه گیری شده و اجسام غیر استاندارد به خارج خط تولید منتقل می شوند.