لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آشنایی با گیاهشناسی پنبه(طلای سفید) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آشنایی با گیاهشناسی پنبه(طلای سفید) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

گیاهشناسی

پنبه: نام انگلیسی cotton

 تیره :  پنیرک( Malvaceae)

جنس : گوسیپیوم (Gossypium)

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺸﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺘﺮﺍﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ‪ G.barbadense‬ﻭ ‪ G.hirstitum‬ﻣﻲ‬‫ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﻨـﺒﻪ ﮔﻴﺎﻫـﻲ ﺍﺳﺖ ﺫﺍﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﺸﺖ

می شود.

ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﺍﻱ کوچک به ارتفاع ۶۰ تا ۱۲۰ میباشد.

طول دوره رشد این گیاه ۲۰۰ روز میباشد

 

اسلاید ۲ :

مشخصات بذر

    درمیوه پنبه (غوزه) ارقام گونه هیرستوم ۴-۵ برچه و در ارقام باربادنس ۳-۴ خانه تشکیل می شود در هر خانه ۲ ردیف و در هر ردیف ۴-۵ بذر بنابراین در هر قوزه حدود ۴۰ تا ۵۰بذر وجود دارد.

 

اسلاید ۳ :

ریشه

پنبه دارای ریشه های اصلی و فرعی است.ریشه های مویی روی ریشه های فرعی رشد می کند.بیشترین جذب آب و موتد غذایی توسط ریشه های مویین انجام میشود.

 

اسلاید ۴ :

ساقه

قسمت هوایی گیاه شامل یک ساقه اصلی و تعدادی شاخه های فرعی یا جانبی است.جوانه رویشی در انتهای ساقه اصلی قرار دارد.ساقه اصلی دارای برگ ولی فاقد گل است.روی ساقه اصلی تعدادی گره قرار دارد.

اسلاید ۵ :

شکوفه

معمولا طی ۶۰ -۸۰ روز شکوفه سفید رنگ در مزرعه ظاهر می شود.یعنی ۲۰-۲۷ روز بعد از بوجود آمدن اولین غنچه

اسلاید ۶ :

گل

گل پنبه از نوع کامل است یعنی گل دارای هر دو اندام نرینه و ماده است.

اندام های نرینه شامل دانه گرده،پرچم و بساک واندام ماده شامل کلاله،خامه و تخمدان می باشد.تخمدان دارای ۴-۵ برچه و هر برچه۸-۱۲ تخمک دارا می باشد

اسلاید ۷ :

غوزه

شکل و اندازه غوزه از صفات واریته محسوب می شود.واریته هایی که دارای غوزه های کوچکترند نسبت به تغییرات محیطی و تنش ها مقاوم ترند بنابراین ارقام با غوزه کوچکتر از نظر عملکرد ثبات بیشتری دارد.

اسلاید ۸ :

انواع عمده پنبه

۱-Gossypium arboretum: این نوع ورایتی آسیائی بوده که در آسیا, افریقا واسترالیا تحت کشت بوده است.

۲-Gosspium hirsutum:این نوع ورایتی منشاء امریکائی داشته و۵۲عدد کرموزوم داشته ودارای خصوصیات ذیل میباشد. این نوع پنبه بنام پنبه الیاف کوتاه یاد گردیده طول الیاف آن ۱,۸۷-۳,۱۲ سانتی متر ویا اضافه تر ازآن رسیده ودرشتی متوسط را دارا میباشد. رنگ گل ابتدائی سفید کریمی بوده وبعدا به شیرچای و سرخ مبدل میگردد.

غوزه آن دارای ۳-۵  جوف یا پله بوده ودر هرپله ۵-۱۱ دانه تخم یافت میگردد.

۳-Gossypium barbadense: این نوع ورایتی هم اصلاح شده وزراعتی بوده . منشاء امریکائی داشته و دارای ۵۲ کرموزوم میباشد ۲۶ آن بزرگ ۲۶ دیگر آن خورد میباشد واوصاف ذیل را دارا میباشد. این نوع پنبه الیاف طویل داشته وبنام long staple یاد میشود طول الیاف آن ۳-۵ سانتی متر و یا زیادتر از ان رسیده والیاف این نوع پنبه نفیس ومستحکم میباشد الیاف آن به آسانی از پنبه دانه جدا میشود. ورنگ گل آن زرد ودر قاعده گلبرگ ها نقطه ارغوانی رنگ به نظرمی رسد و غوزه آن سه پله ئی میباشد.

Gossypium tomentosum -4: این نوع نیز منشاء امریکایی داشته و تعداد کروموزوم آن ۵۲ عدد بوده ۲۶ ان بزرگ و ۲۶ دیگر ان خورد میباشد و دارای اوصاف ذیل بوده ، قدنبات به بلندی ۱ الی ۱٫۵ مترمیرسد وتمام قسمت های نبات توسط مویک ها پوشیده شده الیاف خیلی کوتاه بوده و طول آن به ۱ سانتی متر میرسد ، الیاف بالای تخم به صورت مستحکم قرار گرفته و به زودی جدا نمیگردد ،

Gossypium herbaceum -5: این نوع آسیایی بوده ، دارای ۲۶ عدد کروموزوم میباشد و الیاف آن درشت و کوتاه میباشد و طول آن از ۱٫۲۵ cm به ۲٫۵cm میرسد. برگهای ان ۳الی ۷ لبه میباشد . و شاخه های جوان ان قسماٌ مویک دار میباشد. غوزه آن ۳ الی ۴ پله یی بوده وقتیکه اماده چیدن میشود کاملا باز نمیگردد . در هر پله ان تعداد تخم ها ز ۱۱ دانه زیاد نمیگردد

اسلاید ۹ :

عملیات قبل از تهیه زمین

ﺷـﺮﻭﻉ ﻛـﺎﺭ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﺸـﺖ ﭘﻨـﺒﻪ ﺭﺍ ﺑـﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﭘﺨـﺶ ﻛـﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍﻧﺴﺖ . ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ‬

‫ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﺩ ﺳﺒﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﺒدر،ﺯﻣﻴﻨـﻲ ﺭﺍ که ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ

ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ ﺗﻦ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻛﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﻲ‬ ﺩﻫـﻨﺪ. ﺑـﺎﻳﺪ ﺳـﻌﻲ ﺷـﻮﺩ ﻛﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘوﺳﻴﺪﻩ

ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮔﺮﺩﺩ

‬ﻳـﺦ ﺁﺏ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻧﻲ : ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺨﺶ ﻛﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻳﺦ ﺁﺏ ﺩﺍﺩ.

ﻳﺦ ﺁﺏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ﺑﺎ ﻳﺦ ﺯﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﻓـﺰﻭﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﺧﺎﻙ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺨﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ می گردد.

اسلاید ۱۰ :

 ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻣﻴﻦ

ﻋﻤﻠـﻴﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ (ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺑﻬﺎﺭﺯﻣﻴﻨـﻲ ﺭﺍ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼ ﻛﻮﺩ ﻭ ﻳﺦ ﺁﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ )ﻭﻗﺘﻲ ﺧﺎﻙ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻱﮔـﺎﻭﺭﻭ ﺷـﺪ ﺍﺑـﺘﺪﺍ ﺩﻳﺴـﻚ ﻣـﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮرﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺨﻢ ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﻢ

‫ﺯﺩﻥ ﺯﻣﻴـﻦ ﺷـﺮﻭﻉ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ﺑـﺎﻳﺪ ﺳـﻌﻲ ﺷﻮﺩ ﻋﻤﻖ ﺷﺨﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﻖ ﺷﺨﻢ

‫ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺑﻴـﻦ ۳۰ ﺗـﺎ ۳۵ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣـﺘﺮ ﺍﺳـﺖ ﭼـﻮﻥ ﭘﻨﺒﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺭﻳﺸﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﺁﻥ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ‫ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻓﺮﻭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ .

‫ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﻳﺴﻚ ﺯﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺷﺨﻢ ﺧﺮﺩ و زمین مقداری صاف گردد.

ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﺴـﻚ ﺯﻣﻴـﻦ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺎﻟـﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺯﺭﺍﻋﻲ‫‪( Land Leveler)ﺑـﺎﻳﺪ ﺧـﻮﺏ ﺻـﺎﻑ ﻭ ﻳﻜﺪﺳـﺖ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ‫ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 
‫ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺗﺴـﻄﻴﺢ ﺯﻣﻴـﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺭﺩ ﻳﺎ ﺟﻮﻱ ﭘﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺟﻮﻱ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎﻱ

ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺎﻱ ۴۰ ﺗـﺎ ۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﻮﻱ ﻭ ﭘﺸﺘﻪ

ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﻮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﺮﺕ ﺑﻨﺪﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ

‫ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ .