لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار تحليلي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار تحليلي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • آمار تحليلي (آناليز) در مقابل آمار توصيفي
 • مفاهيم اوليه در آمار تحليلي:

ªاحتمال (Probability)

ªفراواني (Frequency)

ªنسبت (Ratio) و ميزان (Rate)

ªتوزيع (Distribution)

ª

اسلاید ۲ :

توزيع دو جمله‌اي

 • آن چه تا كنون ديديد را توزيع دو جمله‌اي مي‌گويند (دو جمله‌اي يعني اين كه فقط دو حالت براي هر يك از افراد جامعه وجود دارد.)
 • اين توزيع براي شاخص‌هاي كيفي دو حالته (dichotomous) كاربرد دارد.

اسلاید ۳ :

توزيع نرمال

 • براي متغيرهاي كم‍يِ پيوسته به كار مي‌رود.
 • شكل زنگوله‌ي متقارن دارد.
 • محور تقارن = ميانگين

اسلاید ۴ :

اهميت توزيع نرمال

 • بسياري از شاخص‌هاي «كمي» و «پيوسته» در ساده‌ترين حالت، توزيع نرمال دارند، اما عوامل مختلفي باعث پيچيدگي توزيع فراواني شاخص‌ها و لذا فاصله گرفتن آن‌ها از حالت نرمال مي‌شوند.
 • اهميت توزيع نرمال: بسياري از روش‌هاي دقيق مقايسه آماري، براي داده‌هايي كه از اين توزيع برخوردار باشند به كار مي‌روند.

اسلاید ۵ :

توزيع نمونه برداري

 • اگر از يك جامعه ٧٠ ميليون نفري نمونه‌هاي ١٠٠٠ نفري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود.
 • اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي ٧٠ ميليون نفري نيز برابر نيستند.
 • اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي‌توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم كرد. به چنين نموداري اصطلاحاً «نمودار توزيع ميانگين‌ها» يا «نمودار توزيع نمونه‌برداري» نام مي‌دهيم.

اسلاید ۶ :

خصوصيات نمودار توزيع نمونه برداري

 • ميانگين همه‌ي توزيع نرمال‌ها برابر ميانگين كل جامعه است.
 • با افزايش حجم نمونه انحراف معيار كاهش مي‌يابد.
 • مقدار اين انحراف معيار (كه SD(X) يا SEM نام مي‌گيرد) برابر است با:

اسلاید ۷ :

تخمين (Estimation)

 • عملاًً مقدور نيست كه تمام جامعه را در يك نمونه‌گيري مورد بررسي قرار داد.
 • عملاً ممكن نيست كه نمونه‌گيري‌هاي كوچك‌تر را به دفعات كافي انجام داد تا نمودار توزيع نمونه‌گيري كامل شود.
 • در اكثر مطالعات علوم پزشكي اگر بتوان تخميني از ميانگين كل جامعه به دست آورد كه تا ٩٥٪ صحيح برآورد شود، اين تخمين را صحيح تلقي مي‌كنند و در بالين به كار مي‌برند.

اسلاید ۸ :

آزمون فرضيه

 • فرضيه: فشار خون بالا در پسرها بيشتر يافت مي‌شود.
 • طراحي فرضيه:

ªفرضيه‌ي H1 : فشار با جنس ارتباط دارد.

ªفرضيه‌ي H0 : فشار با جنس ارتباط ندارد.

 • محقق در صدد است فرضيه‌ي H1 را اثبات كند. يك راه حل اين است كه فرضيه‌ي H0 را رد كند.

اسلاید ۹ :

انجام آزمايش

 • نتايج نوبت اول آزمايش:

ªميانگين فشارخون دخترها : ۱۱٫۵ سانتي‌متر جيوه

ªميانگين فشارخون پسـرها : ۱۲٫۵ سانتي‌متر جيوه

 • مي‌توانيم دو نمودار توزيع نمونه برداري رسم كنيم، كه به ترتيب نشان بدهند به احتمال ٩٥٪ ميانگين واقعي فشارخون كل جامعه‌ي «پسرها» و «دخترها» در چه بازه‌اي قرار دارد.

اسلاید ۱۰ :

P-value

 • اگر فشارخون دخترها و پسرها تفاوت بيشتري داشت، ممكن بود حالتي پيش بيايد كه حتي به احتمال ٩٩٪ هم فرض صفر رد شود، يعني P-value = 0.01 شود.
 • اين كه P-value كمتر باشد تنها نشان مي‌دهد كه تفاوت از نظر آماري كمتر تصادفي به نظر مي‌آيد. P-valueي كمتر نشانه‌ي تفاوت شديدتر نيست. هم‌چنين P-value فقط از «معني‌داري آماري» سخن مي‌گويد، و بدون «توجيه پذيريِ علمي» فاقد اعتبار است.