لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه :

 • با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟

اسلاید ۲ :

– انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :

 • ۱- گاو آهن
 • ۲- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه
 • ۳- زیر شکن
 • ۴- دیسک
 • ۵- شیار کش

اسلاید ۳ :

– گاو آهن نوع برگردان

 • فروردین ۳۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۴۰۰ قطعه
 • خرداد ۲۵۰ قطعه
 • تیر ۳۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۰۰ قطعه
 • شهریور ۴۰۰ قطعه
 • مهر ۳۵۰ قطعه
 • آبان ۲۰۰ قطعه
 • آذر ۳۰۰ قطعه
 • دی ۵۰۰ قطعه
 • بهمن ۴۰۰ قطعه
 • اسفند ۲۰۰ قطعه

اسلاید ۴ :

– تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :

 • فروردین ۴۰۰ قطعه
 • اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
 • خرداد ۵۰۰ قطعه
 • تیر ۳۵۰ قطعه
 • مرداد ۳۰۰ قطعه
 • شهریور ۳۵۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۵۰ قطعه
 • آذر ۳۰۰ قطعه
 • دی ۳۵۰ قطعه
 • بهمن ۳۰۰ قطعه
 • اسفند ۴۵۰ قطعه

اسلاید ۵ :

– تولیدی زیر شکن :

 • فروردین ۳۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
 • خرداد ۲۰۰ قطعه
 • تیر ۵۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۰۰ قطعه
 • شهریور ۴۵۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۰۰ قطعه
 • آذر ۳۵۰ قطعه
 • دی ۴۵۰ قطعه
 • بهمن ۳۰۰ قطعه
 • اسفند ۲۵۰ قطعه

اسلاید ۶ :

– تولیدی دیسک :

 • فروردین ۲۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
 • خرداد ۳۵۰ قطعه
 • تیر ۴۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۵۰ قطعه
 • شهریور ۵۰۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۰۰ قطعه
 • آذر ۵۰۰ قطعه
 • دی ۳۵۰ قطعه
 • بهمن ۴۰۰ قطعه
 • اسفند ۳۰۰ قطعه

اسلاید ۷ :

تولیدی شیار کش :

 • فروردین ۲۰۰ قطعه
 • اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
 • خرداد ۳۰۰ قطعه
 • تیر ۴۰۰ قطعه
 • مرداد ۳۵۰ قطعه
 • شهریور ۳۰۰ قطعه
 • مهر ۵۰۰ قطعه
 • آبان ۴۰۰ قطعه
 • آذر ۴۰۰ قطعه
 • دی ۳۰۰ قطعه
 • بهمن ۴۵۰ قطعه
 • اسفند ۳۵۰ قطعه

اسلاید ۸ :

 • فروردین ۱۵۵۰- تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • اردیبهشت ۱۵۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • خرداد ۱۵۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • تیر ۱۹۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • مرداد ۱۹۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • شهریور ۲۰۰۰    – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

 

اسلاید ۹ :

 • مهر ۱۲۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • آبان ۱۵۵۰   – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • آذر ۱۸۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • دی ۱۹۵۰- تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • بهمن ۱۵۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • اسفند ۱۵۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

اسلاید ۱۰ :

 • نتیجه :
 • از این آماری که گرفته شده نتیجه می گیریم در ماه شهریور بیشترین تولید را داشته است . و در ماه مهر کمترین تولید را داشته ۱۲۵۰ قطعه
 • که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پکستانی ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند .