لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

آمار چيست؟

 

موضوع آمار در چند فصل اخير به قدري در ايران مد شده است كه از اين جهت مي توان آن را در رديف قمر مصنوعي قرار داد. با اين تفاوت بزرگ كه همه كس معني قمر مصنوعي را مي داند, ولي كمتر كسي است كه حقيقتاً بداند كه آما ر, مخصوصاً علمي كه به اين نام خوانده مي شود, چه اصول و معنايي دارد.

زنده ياد دكتر عباسعلي خواجه نوري, پدر آمار ايران

بيشتر مردم با كلمه آمار, به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به كار مي رود, آشنا هستند: تعداد بيكاران, قيمت روزانه سهام در بازار بورس, كارمزد حمل كالا در ۱۵ سال گذشته, جمعيت نواحي جنوب تهران, مثالهايي از اين مفاهيم هستند. ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي آمار نيست. آمار, عمدتاً با وضعيت هايي سر و كار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي قابل پيش بيني نيست. استنتاجهاي آماري غالباً غير حتمي اند. تخمين نرخ جديد بيكاري بر مبناي مطالعه چند هزار نفر از مردان يا بررسي طرح جديد ترافيك تهران بر اساس نظر سنجي مثالهايي از اين موضوع اند.

اسلاید ۲ :

آمار مجموعه اي از مفاهيم و روش هاست كه در هر زمينه پژوهش, براي گردآوري و تعبير اطلاعات مربوط به آن و انجام نتيجه گيري ها, در شرايطي كه عدم حتميت د ر آن وجود دارد, به كار مي رود.

نظريه و روش هاي جديد آماري, از حد ساختن جداول اعداد و نمودارها بسيار فراتر رفته است. آمار به عنوان يك موضوع علمي, امروزه شامل مفاهيم و روش هايي است كه در تمام پژوهش هاي كه مستلزم جمع آوري داده به وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط ونتيجه گيري بوسيله تجزيه و تحليل داده ها هستند, اهميت بسيار دارند. نمايش هاي عددي به صورت جنبه اي فرعي از آمار در آمده اند.

پرورش گياهان, تشخيص بيماري ها, برنامه هاي تربيتي و آموزشي, تعليمات اجتماعي- اقتصادي مثال هايي هستند كه علم آمار مي تواند مفيد باشد.

اسلاید ۳ :

هدف ها ي اصلي آمار عبارتند از:

الف) انجام استنباط درباره جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده هاي نمونه اي.

 ب) سنجش ميزان عدم حتميتي كه در اين استنباط ها وجود دارد. علمي كه براي رسيدن به هدف هاي فوق اهميت دارد, عبارتست از طرح ريزي فرايند و دامنه نمونه گيري به طور يكه مشاهدات مبنايي براي استخراج استنباط هاي معتبر تشكيل دهند.

 

دلايل برگزاري دورهكلاس هاي كاربردي آمار در موسسه ايران زمين:

قرن بيستم شاهد افزايش روز افزون كاربرد استدلال آماري در تمامي رشته هاي علوم و حتي در علوم انساني بوده است. در نتيجه, امروزه آشنايي دانشجويان با اصول و تكنيك هاي پايه اي تحليلي آماري در اكثر دوره هاي علمي و حرفه اي اهميت خاص دارد.

خوشبختانه درك بسياري از مفاهيم اساسي آمار نياز به دانش رياضي پيشرفته ندارد. مقصود ما در اين دوره, ضمن معرفي طيف وسيعي از تكنيك هاي آماري كه كاربرد گسترده اي دارند, آشنايي دانشجو با اين روش ها و آگاه كردن او از محدوديت هاي آنها و نحوه اعمال اين روش ها با نرم افزار و در صورت لزوم با ساير نرم افزارهاي آماري مي باشد.

اسلاید ۴ :

هدف ما, بيان مفاهيم با توجه به جوهر فكر و علم آمار در زمان حاضر است. بحث هاي كلاس  عمدتاً متكي به استدلال هاي شهودي خواهندبود . البته گاهي از جبر هم استفاده مختصري خواهد شد. عقيده ما اين است كه اگر به دانشجويان توضيحات كافي در باره استدلالي كه مبناي اين روش هاست داده شود, درك بهتري از روش هاي آماري خواهند داشت. بدون چنين دركي اغلب دانشجويان علاقه شان را به موضوع از دست مي دهند و تنها ارائه كردن تعدادي دستور العمل, چه با استفاده از نرم افزار و چه بدون آن, ممكن است آنها را به استفاده غلط از علم آمار بكشاند. در هر بحثي كه در كلاس ها ارائه خواهد شد, ابتدا قبل از معرقي رسمي هر روش آماري مثال هايي را مي آوريم تا قلمرو كاربرد روش آشكار گرددد.

در موقع شرح روش هاي مختلف تحليل آماري دائماً يادآوري مي شود كه اعتبار هر استنباط آماري منوط به برقراري فرض هاي معيني درباره مدل است. اگر اين فرض ها نقض شوند, ممكن است نتايج گمراه كننده اي بدست آيند. احساس ما اين است كه آموزش آمار, حتي در سطح مقدماتي نبايد به توصيف روش ها محدود گردد. دانشجويان را بايد تشويق كرد تا نسبت به كاربرد روش ها برخورد انتقادي داشته باشند و وقتي به تفسير نتايج مي پردازند, احتياط لارم را به كار برند. اين نحوه برخورد بخصوص در مطالعه رابطه بين متغيرها مهم است,. يعني در بخشي از آمار كه شايد بيشترين (و نيز اشتباه آميز ترين) كاربردها را داشته است.

اسلاید ۵ :

امروزه استفاده از نرم افزارهاي آ ماري به عنوان يكي از ضروريات تحقيقات بنيادين آماري, مطرح است. در هر تحقيق آماري معمولاً با حجم وسيعي از داده ها و اطلاعات ابتدايي روبرو هستيم.

(spss)

يك نرم افزار جامع با سهولت كاربردي بالا, تحليل اين حجم وسيع داده ها را امكانپذيري ساخته است. جنبه ديگري از تحقيقات بنيادي, روش هاي پيچيده تري است كه در يك نرم افزار پيشرفته آماري, امكان اجراي سريع و ساده دستورات اين روشها ممكن است.

با پيشرفت فوق تصور علوم كامپيوتري, لزوم استفاده از اين نرم افزار ها به صورت امري بديهي و ضروري در آمده است. كساني كه امكان استفاده از اين نرم افزارها را در تحقيقات خود محدود كنند, نه تنها رقابت با سايرين, بلكه حتي با گذشت زمان امكان جبران فاصله با ديگران را نيز را از دست  مي دهند.

اسلاید ۶ :

اين دوره براي چه گروهي برگزار مي شود؟

موسسه  ايران زمين كه بخشي از فعاليت آن در مورد آمار است, براي پاسخ به نياز گسترده اي كه در زمينه سرعت بخشيدن و دقيق تر كردن پژوهش هاي آماري وجود دارد. جهت آشنايي بيشتر اساتيد, محققان و دانشجويان رشته هاي مختلف (در تمام مقاطع دانشگاهي) و كارمندان بانكها و ادارات و شركت هاي خصوصي و دولتي اقدام به برگزاري اولين دوره آماركاربردي مي كند و براي اين مهم تدريس مباحث نظري و استنباطي علم آمار به همراه استفاده از نرم افزار

 , spss

بدليل گستردگي كاربرد در رشته هاي مختلف, سابقه بيشتر و كاربردي سادهتر به عنوان نرم افزار آماري منتخب, را آموزش مي دهد.

همچنين سابقه اجراي پروژه ها و پايان نامه هاي آماري در اين موسسه نشان مي دهد كه نرم افزار

                                SPSS

در اغلب مسايل آماري پاسخگوي نيازها بوده است.

 

اسلاید ۷ :

توانايي هاي كسب شده پس از اين دوره:

پس از اين دوره شما با اصول و مباني آمار توصيفي و اسننباطي آشنا شده و انجام اين اعمال را  بانرم افزار

SPSS

 به صورت كامل فرا خواهيد گرفت و با توجه به اينكه در اكثر جلسات, از از كارهاي پژوهشي انجام شده در موسسه به عنوان تكليف براي دانشجويان استفاده مي شود, شما بعد از اين دوره با انواع پژوهش هاي رايج آماري و ريزه كاري هاي انجام آنها با نرم افزار

SPSS

به صورت كامل آشنا شده و بعد از اين دوره مي توانيد كارهاي آماري را در سطح خيلي خوبي انحام دهيد.

اسلاید ۸ :

مقدمه (سرشماري نفوس و مسكن )

سرشماري عمومي نفوس و مسكن يكي از عمده‌ترين راه‌هاي شناخت كشورها براي برنامه‌ريزي، نظارت، كنترل و ارزيابي خدمات و فعاليت‌هاي ملي و منطقه‌اي مي‌باشد. سابقه‌ي شمارش جمعيّت كه اصطلاحاً سرشماري نفوس خوانده مي‌شود از دير باز مورد توجه كشورهاي جهان بوده‌است و همواره دولت‌ها كوشيده‌اند ازاين طريق، تعداد جمعيّت كشور و برخي از ويژگي‌هاي عمده‌ي مربوط به آن‌را جمع‌آوري كنند

امروزه در اغلب كشورها سرشماري‌هاي نفوس به فاصله ۵ يا ۱۰ سال يك‌بار به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيد. در ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن كه مطابق ماده‌‌ي‌قانون مركز آمار ايران هر ۱۰ سال يك‌بار اجباري است، با فرمان رئيس جمهور اجرا مي‌شود. اين سرشماري در سال‌هاي ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ شمسي مطابق روش‌هاي علمي و متناسب با زمان، انجام شده است. درعمليات سرشماري بتدريج از تكنيك‌ها و روش‌هاي علمي ويژه‌اي استفاده شده است و بسياري از كارشناسان در اين زمينه تجربيات گرانبهايي را كسب كرده‌اند. شايان ذكر است قبل از اجراي سرشماري به روش نوين، در سال ۱۳۱۸ شمسي، سرشماري يك روزه در ۳۶ شهر كشور به عمل آمد، ولي اين تلاش بنا به دلايلي ناتمام ماند.

اسلاید ۹ :

حجم عمليات و فعاليت‌هاي لازم براي اجراي سرشماري به قدري وسيع و گسترده است كه بايد چند سال قبل از اجراي سرشماري براي هدايت و برنامه‌ريزي عمليات مربوط به آن اقدامات و فعاليت‌هاي منظمي آغاز شود. بدين منظور در مركز آمار ايران از اوايل سال ۱۳۸۲ فعاليت‌هاي مقدماتي صورت گرفت و در نيمه‌ي دوّم همين سال ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۸۵ به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي،‌هماهنگي، نظارت و هدايت فعاليت‌هاي مربوط به سرشماري در اين مركز تشكيل شد.

اين ستاد براي انجام فعاليت‌هاي سرشماري، گروه‌هاي كاري مختلف را شامل مي‌شود. علاوه بر اين گروه‌ها، به منظور هماهنگي بيشتر و تسهيل در اخذ تصميمات ستاد، شوراي هماهنگي مسئولان‌گروه‌ها زير نظر ستاد سرشماري كشور تشكيل و انجام وظيفه مي‌كند.

رياست ستاد سرشماري كشور بر عهده‌ي معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس مركز آمار ايران است و قائم مقام ستاد سرشماري، معاون طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران مي‌باشد. ستاد سرشماري كشور مي‌‌كوشد ازتجارب و تخصص‌هاي كاركنان ساير سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و بخش خصوصي نيز در اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۸۵ كشور كه از اين پس به اختصار سرشماري ناميده مي‌شود، بهره‌گيرد.

اميد است به ياري خداوند تبارك و تعالي و همكاري تمامي صاحب‌نظران، مركز آمار ايران بتواند با موفقيت از عهده‌ي انجام اين سرشماري برآيد.

در پايان، از خداوند متعال توفيق خدمت همگان در انجام ششمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن ايران را ـ كه همزمان با پنجاهمين سال اجراي سرشماري عمومي نفوس ومسكن دركشوراست درخواست مي‌نمايد

اسلاید ۱۰ :

تاريخچهي تشكيل و فعاليتهاي مهم
سازمان ستادي سرشماري عمومي نفوس و مسكن۱۳۸۵

 فعاليت‌هاي مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۸۵ از ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۲ شروع شده است.مطالعات موردنياز براي سرشماري در همين سال پيش‌بيني و درسال۱۳۸۳ نهايي شد كه درحـال حاضر۷مطالعـه در موضوعات مختلف با هدايت شوراي پژوهشي مركز ‌آمار ايران در حال تهيه است. ستادسرشماري كشور نيز در پايان سال ۱۳۸۲ به طور رسمي فعاليت خود را شروع كرد.

    ۷ گروه و ۱۹ كميته براي اجراي مصوبات ستاد سرشماري در نظر گرفته شده‌اند. درحال حاضر براي ۱۵۱ نفر حكم صادر شده است و در كنار انجام مطالعات، فعاليت‌هاي فشرده‌اي در ارتباط با تهيه‌ي طرح و بررسي اقلام مورد نياز سازمان‌ها و نيز نهايي كردن اقلام به منظور طراحي پرسشنامه‌هاي سرشماري در حال انجام است. علاوه بر فعاليت‌هاي فوق اقدامات مهمي كه تاكنون انجام شده عبارت است از:

– تهيه‌ي شرح وظايف ستاد، گروه‌ها و كميته‌هاي سرشماري

– تهيه‌ي برنامه‌ي زمان‌بندي فعاليت‌ها

– تعريف اهداف سرشماري

– تعريف ضرورت آزمايش سرشماري

– تهيه‌ي اقلام مورد نياز در آزمايش سرشماري

– تهيه‌ي پوشش جغرافيايي آزمايش سرشماري

– تهيه‌ي وب‌گاه سرشماري عمومي نفوس و مسكن