لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

نکات مهم در مورد نشانگر در سلامت

 • اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت.
 • همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است.
 • تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند.
 • لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود.
 • انواع نشانگر سلامت:(۱)

نشانگرهای مرگ و میر (mortality)

نشانگرهای ابتلا (morbidity)

نشانگرهای ناتوانی (disability)

نشانگرهای تغذیه (nutrition)

نشانگرهای کیفیت زندگی (quality of life)

اسلاید ۲ :

اهداف وانتظارات

 • دانشجو بتواند شاخص هاي مهم بهداشتي جامعه را شرح دهد
 • دانشجو بتواندميزان مواليد وباروري را شرح داده ومحاسبه نمايد
 • دانشجو بتواند انواع ميزان مرگ ومير را براي جمعيت هدف محاسبه نمايد
 • دانشجو بتواند ميزان ابتلا را توضيح واصطلاحات مهم در بيان ميزان ابتلا را شرح دهد

 

اسلاید ۳ :

 

 • دانشجو بتواند مفهوم اميد به زندگي وبقا را شرح بدهد
 • دانشجو بتواند ميزان كشندگي را شرح داده ومحاسبه نمايد
 • دانشجو بتواند مسئله ارائه شده را بدرستي حل نمايد

اسلاید ۴ :

موضوعات اصلي كنفرانس

 • موضوعاتي كه ارائه خواهد شد:
 • ميزان ابتلاوحمله
 • ميزان مرگ و مير
 • ميزان مواليد
 • ميزان بقا
 • ميزان کشندگی
 • ميزان اميد به زندگي

اسلاید ۵ :

 • میزان خام مرگ
 • میزانهای اختصاصی مرگ
 • میزان کشندگی بیماری (Case Fatality Rate)
 • ميزان مرگ نسبتي (Proportional Mortality Rate)
 • میزان بقا (Survival Rate):

اسلاید ۶ :

فرایندهای موثر بر تغییر جمعیت(۵)

 • میزان موالید خام (CBR)
 • میزان باروری عمومی (GFR)
 • میزان باروری اختصاصی سنی (ASFR)
 • میزان باروری کلی (TFR)
 • نسبت جنسی
 • درصد مرده زایی

اسلاید ۷ :

 

اسلاید ۸ :

 • میزان موالید خام (Crude Birth Rate=CBR):

(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر جمعیت منطقه در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰

اسلاید ۹ :

 • اين شاخص معلوم مي كند كه در يك منطقه در سال به ازاي هر ۱۰۰۰جمعيت چند بچه زنده به دنيا مي آيد
 • برنامه هاي تنظيم خانواده در كاهش اين شاخص تاثير فراواني دارد
 • عوامل موثر ديگر در اين ميزان:تحصيلات؛وضعيت اقتصادي؛ساختار سني :اگر افراد زیر ۱۵ سال یا سالمند زیاد باشند CBR پایین خواهد بود

اسلاید ۱۰ :

باروری(۲)

 • قابلیت تولید مثل یا توانایی بالقوه برای باروری (fecundity)
 • عمل حقیقی تولید مثل یا توانایی بالفعل برای باروری (fertility)
 • تعداد موارد باروری بستگی دارد به:

Øسن ازدواج

Øسطح تحصیلات

Øسطح اجتماعی اقتصادی (socioeconomic status)

Øتنوع و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری