لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.
بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :

اسلاید ۲ :

      نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان
     نقش ریاضیات در تربیت فکر
 
نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .۳
  نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی  .۴

اسلاید ۳ :

اکنون به اختصار هر یک از این اهداف را در قالب اهداف جزئی و واسطه تشریح می کنیم .
نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان
 ۱
                  آشنایی با ساختارهایی از جهان عینی که در تجربیات دانش آموزان ظاهر می شود و دسته بندی آنها

اسلاید ۴ :

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلها
آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی
آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی .

اسلاید ۵ :

نقش ریاضیات در تربیت فکر  .۲
۲-۱  : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )
۲-۲ : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش  قوه نقد و انتقاد .
۲-۳ : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر  ( شفاهی و کتبی )

اسلاید ۶ :

۲-۴ : پرورش اعتماد  به  نفس  در بکار  بردن دانسته های  ریاضی  برای  حل  مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه “من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر ”  یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند  ).
۲-۵ : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی
۲-۶ : پرورش قوه تصمیم و تجرید

اسلاید ۷ :

نقش ریاضیات در تامین آینده افراد
۳-۱ : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات  بعدی
۳-۲ : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار
۴-  نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه

۴-۱ : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی .
 ۴-۲ : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات .

اسلاید ۸ :

برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم
قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی
۱- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی   
Q   –   Z   –    N   معرفی می شوند .

اسلاید ۹ :

۲- دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند .
۳- قوانین دمورگان را بداند .
۴- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .
۵- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند .

اسلاید ۱۰ :

۶- تعداد اعضای یک مجموعه متناهی  ( مرتبه یک مجموعه متناهی )  را بداند و قانون های
n(A -B)=n (A ) – n (A ) – n (B)
n (Ø ) = ۰
n ( A 
B)                          –  n (B)  ) + n (A =   B  ۷  A  n (