لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آموزش شبيه سازي با Arena استاد:دكتر مصطفي زنديه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آموزش شبيه سازي با Arena استاد:دكتر مصطفي زنديه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 كتابهاي Online همراه  Arenaكه با دستور زیر در دسترس است.

 Start-All Programs-Rockwell Software-Arena9.0-Online Books

مثالهاي كاربردي همراه نرم افزار كه پس از اجرا با دستور

 File-Open

 و سپس مراجعه به مسير نصب نرم افزار و انتخاب آنها در دسترس خواهند بود.

سيستم Help نرم افزار Arena كه پس از اجراي نرم افزار از طريق منوي Help در دسترس خواهد بود.

براي كسب اطلاعات در مورد Arena  به سايت ميتوان مراجعه كرد:

 www.Arenasimulation.com

اسلاید ۲ :

 سربرگ Reports در نوار پروژه براي مشاهدات گزارش نتايج شبيه سازي است.

سربرگ Basic Processes  شامل ماژولهاي عمومي ارنا است.

ميتوان با دستور

File-Template Panel-Attach

      سربرگهاي حاوي ماژولهاي ديگر ارنا از مسير

 Program Files-Rockwell Software-Arena-Template  

      به نوار پروژه الحاق كرد و با دستور

Deattach  File-Template Panel

     از همان منو ميتوان سربرگهاي موجود را منفك كرد.

اسلاید ۳ :

در قسمت Flowchart view  تمام شكلها،انيميشنها و فلوچارت فرآيند قرار ميگيرد.

در زير نماي فلوچارت نماي صفحه گسترده قرار دارد كه داده هاي مدلهاي شبيه سازي در اين قسمت وارد ميشوند.

اسلاید ۴ :

ماژولها شكلهايي هستند كه فلوچارت فرآيندها با آنها ايجاد ميشود . داده ها و اطلاعات شبيه سازي فرآيند در ماژولها تعريف ميشود.

ماژولها به ۲ دسته ماژولهاي فلوچارت و ماژولهاي داده تقسيم ميشوند كه دسته اول را ميتوان در فلوچارتها نيز وارد كرد اما دسته دوم تنها براي ذخيره اطلاعات به كارميروند.

ماژولهاي موجود در Basic processes panel  عبارتند از:

اسلاید ۵ :

Create : شروع جريان فرآيند،ورود عناصر و مواد در شبيه سازي از طريق اين ماژول است.

Dispose : پايان روند فرآيند،خروج عناصر از شبيه سازي از طريق اين ماژول است.

Process : يك فعاليت كه توسط يك يا چند منبع كاري و با صرف زمان و هزينه انجام ميشود.

Batch : جمع آوري و بسته بندي تعدادي از مواد قبل از ادامه فرآيند.

Decide : تقسيم و دسته بندي در فرآيند.

اسلاید ۶ :

 

Separate : چند قسمت كردن عناصر براي فرآيندهاي موازي و همزمان يا جداسازي عناصري كه قبلا بسته بندي شده اند.

Assing : تغيير ارزش برخي از پارامترهاي مدل.

Record : جمع آوري اطلاعات آماري

Entity :‌ اين ماژول براي تعريف و ذخيره مشخصات نهاده ها در مدل شبيه سازي بكار برده ميشود.

Queue :‌ براي تغيير روش در صف قرار گرفتن نهاده ها بكار برده ميشود.

Resource :‌ براي تعريف و وارد كردن مشخصات منابع در مدل شبيه سازي بكاربرده ميشود.

اسلاید ۷ :

Variable : براي تعريف متغيرها در مدل شبيه سازي بكاربرده ميشود.

Schedule :براي ايجاد برنامه هاي زماني بكاربرده ميشود كه در ماژولهاي ديگر از آنها استفاده ميشود.

Set : براي تعريف مجموعه ها از اين ماژول استفاده ميشود مثل مجموعه اي از منابع يا نهاده ها.

اسلاید ۸ :

فرض كنيد ميخواهيم فرآيند زير را شبيه سازي كنيم: در خواستهاي مسكن وارد يك آژانس شده، توسط كارمندي بررسي ميشوند و بخشي از آنها تاييد و بقيه رد ميگردند.

بر روي ماژول Create كليك كرده دكمه موس را نگه داشته و آن را به نماي فلوچارت كشيده و رها ميكنيم. اين ماژول براي مدلسازي آغاز فرآيند (ورود برگه ها) استفاده ميشود.

براي مدلسازي بررسي برگه ها از ماژول Process  استفاده ميشود.اين ماژول را نيز به فلوچارت اضافه ميكنيم. در واقع اين ماژول براي مدلسازي عمليات كه به هزينه و زمان و منابع نياز دارند استفاده ميشود.

اسلاید ۹ :

چنانچه گزينه Auto connect  از منوي  Object  فعال باشد پس از اضافه كردن هر ماژول جديد در فلوچارت آن ماژول به ماژولي كه در حالت انتخاب است متصل ميگردد.

اسلاید ۱۰ :

 براي تصميم گيري در مورد رد يا تاييد برگه ها از ماژول Decide  استفاده ميكنيم.برگه هاي تاييد شده از قسمت True و برگه هاي رد شده از قسمت False خارج ميشوند كه به هريك از آنها يك ماژول dispose براي مدلسازي خاتمه فرآيند اضافه ميشود.

 براي اتصال دستي ماژولها دستور Object-Connect را صادر كرده سپس براي ايجاد اتصال روي نقطه خروج ماژول مبدا و سپس نقطه ورود ماژول مقصد كليك ميكنيم.