لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آموزش وپرورش تطبيقي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آموزش وپرورش تطبيقي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

   يك مديروبرنامه ريزآموزشي براي اين كه خوب بتواند برنامه ريزي

 

درسي وآموزشي انجام دهد ومديرمطلوب براي يك  مؤسسه آموزشي

 باشد، آشنايي با شيوه هاي تعليم وتربيت و مديريت كشورهاي مختلف

 امري ضروري است.

اسلاید ۲ :

o

o

عبارت است ازبررسي ومقايسه نظامهاي آموزش وپرورش ممالك مختلف جهان، با توجه به علل پيدايش آنها

اسلاید ۳ :

فوايد وكاربرد مطالعات تطبيقي درزمينه آموزش وپرورش كدامند؟

استفاده از تجارب واندوخته هاي كشورهاي مختلف در زمينه هاي :

nكمك به برنامه ريزان ومديران آموزشي ومربيان درحل و

n

فصل مسائل وپي بردن به محاسن ومعايب تربيتي كشور خود.    

اسلاید ۴ :

nبرقراري شيوه مديريت واداره امورآموزشي

nآموزش همگاني واشكال گوناگون آموزشي

nريشه كني بيسوادي وآموزش بزرگسالان

nانطباق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي اقتصادي و صنعتي

وبازار كار  

اسلاید ۵ :

دست اندر كاران مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي

موسسات بين المللي چون يونسكو، دفتر بين المللي تعليم و

تربيت ، انجمن محققان تعليم و تربيت ، سازمان بين المللي

توسعه اجتماعي وابسته به سازمان ملل ، بخش تحقيقات تربيتي

 وزارت خانه هاي آموزش و پرورش جهان وبرخي از محققان

 تعليم و تربيت دانشگاههاي معتبر جهان .

اسلاید ۶ :

اهداف مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش

۱) برنامه ريزي

۲) برقراري و توسعه همكاري هاي امكان پذير فرهنگي بين ممالك مختلف جهان

۳) معرفي نو آوري هاي آموزشي و شناخت مسائل جهاني آموزش و پرورش

اسلاید ۷ :

 مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش زيربناي هرگونه
برنامه ريزي جامع و دراز مدت محسوب مي شود

  • اين گونه مطالعات درايجاد پل هاي ارتباط ودراز بين بردن تفرقه هاي بين المللي، بين دول جهان مؤثر مي باشد .

اسلاید ۸ :

  • انتشار مجله آموزش و پرورش تطبيقي اولين بار توسط «هرمان مول كن بوئر» به سه زبان انجام گرفت .

    وي انجمن بين المللي تعليم و تربيت را با اهداف زير تاسيس    كرد:

۱- ترويج صلح جهاني و برقراري تفاهم بين المللي از طريق انتشارات اطلاعات نظام هاي تربيتي جهان .

۲- تشكيل گرد همايي ها وكنفرانس بين المللي آموزش و پرورش

اسلاید ۹ :

۲- تشكيل گردهمايي هاوكنفرانس بين المللي آموزش و پرورش

۳- اعزام دانشمند و متخصصاني كه افكار بشر دوستانه اي دارند، به كشورهاي نيازمند .

  • بيشتر مطالعاتي كه در زمينه فرايند نو آوري انجام مي شود بر اساس الگوي صنعتي است .

         توزيع محصول جديد          نتايج           تحقيق

اسلاید ۱۰ :

اين الگودر باره نوآوري هاي آموزشي نيز بايد به كار رود .

  • در حال حاضر رسانه هاي گروهي ، ماهواره هاي آموزشي ،

 روشها و فنون جديد تدريس ، كاربرد كامپيوتر درآموزش ،

طرح هاي جديد آموزش بزرگسالان و … به ارائه و معرفي

 نوآوريهاي آموزشي مي پردارند.