لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمين مورد استفاده در مجتمع پتروشيمي رازي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمين مورد استفاده در مجتمع پتروشيمي رازي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 آمين مورد استفاده در مجتمع پتروشيمي رازي دي اتانول آمين  ( (HoC2H4)2 HNو يا DEA است كه علاوه بر واكنش با H2S , CO2 ، با مواد ديگر در خوراك از جمله COS, CS2, HNC, NH3, SO2, SO3, O2 و غيره واكنش نموده و بالطبع از ظرفيت شيرين سازي آن كاسته شده و خوردگي را در واحدهاي تصفيه گاز افزايش ميدهد .

اسلاید ۲ :

 همچنين آمين در گردش از طريق نشت آب خنك كننده در كولرهاي آمين نيز آلوده شده و ميزان كلرايد موجود در آن بشدت افزايش مي يابد .

اسلاید ۳ :

 از عمده ترين محصولات ناخالص شدن آمين ، نمكهاي پايدار حرارتي در آمين و يا (HSS) Amine Heat stable salts هستند كه در دماي برج احياء نيز تجزيه    نميشوند . به همين دليل به نمكهاي پايدار در حرارت معروفند .

عمده ترين آنهاعبارتنداز : كلرايد، فرمات ، استات ، سولفات ، تيو سولفات ، گليكولات ، اكسالات .

اسلاید ۴ :

 لكن حـذف HSS علي الخصوص به حداقل رسـاندن آنيـونهاي آن ظرفيت شيرين سازي را بهبود بخشيده ، خوردگي و هزينه نگهداري را كاهش و در مجموع بازدهي را افزايش ميدهد . از راههاي مؤثر در حذف HSS طراحي و نصب واحدهاي رزين تبادل يوني است . رزينهايي كه پس از اشباع شدن از مواد HSS قابل بازيابي و احياء ميباشند .

اسلاید ۵ :

nتاريخچه تبادل يوني :

          اگر چه امكان نمك زدايي از آب هاي شور در انجيل بوسيله يونانيهاي قديم و توسط سرفرانسيس باكون مطرح شده است ، نخستين كار تحقيقاتي براي تبادل يوني اواسط قرن نوزدهم در حيطه شيمي كشاورزي گزارش شده است.

اسلاید ۶ :

 اولين بار چنين واكنش توسط دو شيميدان شاپسون ووي [۲] در سال ۱۸۵۰ اثبات شد.آنها گزارش دادند كه وقتي محلولي از كود شامل آمونياك از ميان خاك عبور كند،خاك آمونياك را جذب و در عوض بجاي آن كلسيم وارد آب مي كند.

اسلاید ۷ :

 يك شيميدان آلماني [۳] [ichhorn] در سال ۱۸۵۰ نخستين كسي بود كه اثبات كرد واكنش تبادل يوني برگشت پذير است.اين مطلب در واقع همان رويدادي است كه امروزه احياء ناميده     مي شود و  در واقع بازگرداندن يونهاي تبادل شده به حالت اصلي خودشان مي باشد.

اسلاید ۸ :

 روش تعويض يوني :

  از روشهاي عمده اي كه امروزه جهت حذف نمكهاي موجود در يك محلول استفاده مي شود روش تعويض يوني مي باشد.اساس كار اين روش جابجا شدن يك كاتيون و يا آنيون با يك كاتيون و يا آنيوني ديگر  مي باشد . كه اين كار توسط مواد جامدي به اسم رزين صورت مي گيرد.

اسلاید ۹ :

با استفاده از اين روش تقريباً تمام آنيونها و كاتيونهاي موجود در محلول تعويض و به جاي آنها آنيون و كاتيوني كه براي واحد مورد استفاده    مشكل آفرين نباشد ، جايگزين مي شود .

          پس از اشباع رزين ها،رزين كاتيوني با محلولهايي مانند اسيدسولفوريك و اسيد كلريدريك و رزين آنيوني با كلريد سديم و يا سود احياء شده و مجدداً مورد استفاده قرار ميگيرد كه در اثر اين روش سيال (آمين) بدون يون (Demine) تهيه مي شود .

اسلاید ۱۰ :

 چگونگي نمك زدايي محلول آمين :

   براي تهيه آمين خالص به كمك واحدهاي تعويض يوني،آمين را از دستگاه كاتيوني عبور مي دهند تا كاتيون ها حذف شود سپس آمين را از دستگاه تعويض آنيوني عبور مي دهند تا آنيونهاي آمين حذف شده و يون هيدروكسيد آزاد شود.