لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آناتومی انسان.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آناتومی انسان.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

¨علمی است که در مورد بدن انسان صحبت می کند .

¨در مورد ساختمان بدن انسان و روابط بین اندامهای مختلف است .

¨

¨Anatomy              anaکالبد یا جسم   :   

                              tome شکافتن یا تشریح کردن  :

¨شروع علم آناتومی از یونان باستان بوده است .

¨

اسلاید ۲ :

حالت های ایستادن :

¨ایستادن آناتومیکی :

 برای مطالعه حرکت های ساعد

مچ ، کف دست و انگشتان است .

¨ایستادن معمولی  :

در حرکت قسمت های مختلف 

بدن ( باستثناء ساعد و دست ).

¨

 

اسلاید ۳ :

مرکز ثقل :

Øنقطه ای است که جرم در اطراف آن به صورت کاملاً مساوی توزیع شده است .

Øمرکز ثقل مرکز تلا قی سه صفحه اصلی بدن یعنی صفحات سهمی ، عرضی و افقی است .

Øمرکز ثقل در مردان در نقطه ۵۷ درصدی ، در زنان ۵۵ درصدی از کف پای آنان قرار دارد .

Øمرکز ثقل یک فرد بالغ در حدود  دومین مهرة خاجی است ( حدوداً ناف )

Ø

 

اسلاید ۴ :

نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان :

Øقدامی : جلویی و یا نزدیک به قسمت جلویی بدن است .                 Anterior

      جناغ سینه در قسمت قدامی قفسه سینه

Øخلفی : عقبی و یا نزدیک به قسمت عقبی بدن است .Posterior           

مهره های پشتی در قسمت خلفی قفسه سینه

Øفوقانی :نزدیک به سر یا انتهای فوقانی بدن است .Superior               

  انتهای فوقانی استخوان ران در مفصل ران

Øتحتانی : نزدیک به پا یا انتهای تحتانی بدن است .   Inferior                

 انتهای تحتانی استخوان ران در مفصل زانو

اسلاید ۵ :

نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان :

Øخارجی : به معنی دور از خط میانی بدن              Lateral                     

Øداخلی : به معنی نزدیک به خط میانی بدن  Medial                

Øسطحی : نزدیک به سطح بدن                Superficial             

Øعمقی : به معنی دور از سطح بدنDeep                              

Øداخلی :داخل یا درون استInternal                                 

Øخارجی : خارج یا خارجی است External                             

اسلاید ۶ :

مفصل :

¨محل اتصال دو سر استخوان را مفصل گویند .

¨مفاصل بدن انسان از نظر حرکتی به سه دسته تقسیم می شوند :

.۱مفاصل غیر متحرک  ( استخوانهای سر و صورت )

.۲مفاصل نیمه متحرک ( ستون مهره ها )

.۳مفاصل متحرک ( مفاصل سینوویال )

اسلاید ۷ :

مفاصل متحرک به شش دسته تقسیم می شوند :

Ø مفصل کروی                                Ball & socket joint

Øمفصل لقمه ای Condyloid joint                                    

Øمفصل زینی                                          saddle joint     

Øمفصل قرقره ایHinge joint                                       

Øمفصل استوانه ای Pivot joint                                      

Øمفصل مسطحGliding joint                                        

¨

اسلاید ۸ :

مفصل کروی :

¨سطوح مفصلی قسمتی از کره بوده ، یکی محدب و دیگری مقعر می باشد و داخل یکدیگر قرار دارند .

¨شانه و ران

¨سه محور حرکتی

اسلاید ۹ :

مفصل زینی :

Øسطح مفصلی شبیه زین بوده و به شکل محدب و مقعر می باشد .

Øدو محور

Øاولین استخوان کف دست با استخوان ذوزنقه در مچ دست

¨

اسلاید ۱۰ :

مفصل قرقره ای (لولایی ):

Øسطوح مفصلی شکل قرقره

Øیک محور

Øمفصل آرنج ، فک زیرین

¨