لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مری

– طول مري در حدود  ۲۵ سانتیمتر

– شروع آن از زير حلق در مجاورت ششمين مهره گردن و انتهاي ان در مجاورت مهره يازدهم سينه اي در محل اتصال به معده است.

مري گردني:

در امتداد حلق شروع مي‌‌شود

محل اتصال حلق به مري تنگترين قسمت لوله گوارش پس از آپانديس

با آنكه مري بصورت عمودي واقع است داراي ۲ نوع انحنا مي باشد:

الف- دو انحناي طرفي كه هر دو متمايل به چپ مي باشند. يكي در ناحيه قاعده گردن و ديگري در موقع عبور آن از سوراخ ديافراگم قرار دارد.

ب- انحناي قدامي- خلفي كه به موازات همان انحناي ستون فقرات گردني سينه اي است.

 

اسلاید ۲ :

 

تنگي هاي مري:

مري در طول خود در چهار نقطه تنگ تر مي شود.

۱- اولين تنگي در شروع آن است كه بادندان پيشين ۱۵ سانتيمتر فاصله دارد.

۲-  دومين تنگي در محلي است كه مري توسط قوس آئورت تحت فشار قرار مي گيرد.

۳- سومين تنگي در محلي است كه مري توسط نايچه چپ قطع مي شود.

۴- چهارمين تنگي در محلي است كه مري ديافراگم را سوراخ مي كند.اين بخش حدود cm37/5 از دندان پيشين فاصله دارد.

اسلاید ۳ :

دوازدهه

به چهار قسمت زير تقسيم مي گردد.

۱- قسمت فوقاني: cm 5

۲- قسمت نزولي:  cm7/5

۳- قسمت عرضي:  cm10

۴- قسمت صعودي:  cm2/5

 

اسلاید ۴ :

ژوژنوم و ايلئوم

۱- ديواره ژوژنوم ضخيم تر و داراي عروق بيشتر نسبت به ايلئوم است.

۲- مجراي ژوژنوم بزرگتر و اغلب خالي است ولي مجراي ايلئوم باريكتر و اغلب پر است.

۳- تعداد قوسهاي عروقي در ژوژنوم كمتر ولي در ايلئوم بيشتر است.

۴- چين هاي مخاطي حلقوي در ژوژنوم بزرگتر و منظم ولي در ايلئوم كوچكتر و نامنظم و پراكنده است.

۵- ويلي ها در ژوژنوم بيشتر و بزرگتر و ضخم تر در صورتيكه در ايلئوم نازكتر و كوتاه تر هستند.

اسلاید ۵ :

روده بزرگ

تفاوتها مهم روده بزرگ و روده كوچك

۱- روده بزرگ داراي آپانديس اپيپلوئيك (منگوله هاي چربي) بوده ولي روده كوچك اين زوائد را ندارد.

۲- در روده بزرگ طبقه عضلاني بصورت تنياكولي است در صورتي كه در روده كوچك طبق عضلاني يكنواخت است و تنياكولي وجود ندارد.

۳- لومن روده بزرگ وسيعتر از لومن روده كوچك است.

۴- قسمت اعظم روده بزرگ ثابت ولي قسمت اعظم روده كوچك متحرك است.

۵- مخاط روده كوچك داراي ويلي (villi) بوده ولي روده بزرگ ويلي ندارد.

۶- جدار روده كوچك در همه حالات داراي چين هاي عرضي مخاطي است در صورتي كه جدار روده بزرگ در مواقعي كه عضلات آن شل و منبسط است اين گونه چين ها را ندارد.

۷- روده كوچك در ناحيه ايلئوم داراي تجمع فوليكولهاي لنفاوي است در صورتي كه روده بزرك فاقد آن است.

اسلاید ۶ :

کبد

  • بزرگترين غده در بدن است.
  • محل آن در ربع فوقاني و راست حفره شكمي است.
  • قسمت اعظم آن بوسيله دنده ها و غضروفهاي دنده اي پوشيده مي شود.
  • كبد صفرا را ساخته و ترشح مي كند،
  • همچنين اعمال مهم ديگري نظير متابوليسم و سنتز برخي از مواد، ذخيره، دفع و شركت در سيستم دفاعي بدن را نيز بعهده دارد.
  • وزن كبد در حدود ۱۸۰۰-۱۴۰۰ گرم در مردان و ۱۴۰۰-۱۲۰۰ گرم در زنان است.
  • وزن آن در جنين در ابتداي تولد بيشتر از افراد بالغ است. در جنين وزن كبد يك بيست و پنجم وزن بدن و در بالغين يك چهلم وزن بدن است.
  • در فرد زنده كبد به رنگ قهوه اي مايل به قرمز و قوام آن نرم و شكننده است.

اسلاید ۷ :

کبد

اعمال مهم كبد عبارت  است از:

۱- شركت در اعمال متابوليك (متابوليسم چربيها، هيدرات كربن، پروتئين ها)

۲- سنتز برخي از مواد نظير صفرا

۳- دفع برخي از مواد نظير مواد دارويي، سمي، كلسترول، رنگدانه‌هاي صفراوي و فلزات سنگين.

۴- عمل دفاعي از طريق ساختن و ترشح آنتي بادي ها،

۵- عمل ذخيره اي، ذخيره موادي مانند گليكوژن، آهن، چربي ويتامين‌هاي A وD.

اسلاید ۸ :

کيسه صفرا

اعمال كيسه صفر:

۱- ذخيره صفرا

۲- جذب آب و تغليظ مواد صفراوي حتي تا ۱۰ برابر

۳- از طريق انقباض و انبساط مجاري مربوط به سيستم صفراوي فشار مناسب جهت تخليه يا نگهداري صفرا اعمال مي شود.