لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آیابازندگی روستایی آشنایی دارید توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آیابازندگی روستایی آشنایی دارید قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

   انسان درگذر از شیوه های زندگی ازگذشته تاامروز،مراحلی راپشت سرگذاشته که عبارت اند از:

(۱مرحله ی اول

(۲مرحله ی دوم

(۳مرحله سوم

اسلاید ۲ :

مرحله ی اول

در این مرحله انسان ها پس ازدوره ی شکارو استفاده از میوه ی درختان، کوچ نشین و دامدار شدندوبه اهلی کردن حیوانات پرداختند.آنها برای پیدا کردن مرتع مناسب از جایی به جای دیگر می رفتند.

برای مثال بومیان استرالیا از جنوب شرقی آسیا به آنجا رفتند.به شکل گروهی کوچ وزندگی می کردند . این مردم با نیزه وبوم شکارمی کردندوبه چیدن سبزی ومیوه می پرداختند.

 

اسلاید ۳ :

 

مرحله ی دوم

در این مرحله باوجود توسعه ی کشاورزی انسان ها هنوز کوچ نشین بودند،اما علاوه بردامداری کشاورزی هم می کردند.

اسلاید ۴ :

مرحله ی سوم

در این مرحله کشاورزی توسعه ی بیشتری یافت وانسان هایک جا نشین شدند.آنها زندگی خودرااز راه کشاورزی ودامداری می گذراندند.بایک جانشین شدن انسان ها ،به تدریج اولین روستاها به وجود آمدند.کاراصلی مردم روستا نشین کشاورزی است،بنابراین عوامل طبیعی مانندآب کافی،خاک مساعدو آب وهوای مناسب درزندگی روستایی نقش مهمی دارد. 

اسلاید ۵ :

روستا های متمرکز وپراکنده

الف)روستاهای متمرکز: به روستاهایی  که درآنها خانه های روستایی  ،قنات،چشمه ،مسجد،مدرسه و…دور یک میدان ساخته شده باشند،روستاهای متمر کز می گویند.

ب) روستاهای پراکنده به این گونه روستاهاکه درآنها خانه های روستایی ازیکدیگر فاصله دارند وزمین های کشاورزی بین خانه ها قرار گرفته اند روستاهای پراکنده می گویند.

اسلاید ۶ :

برای ساختن خانه های روستایی از چه  مواد و مصالحی استفاده می کنند؟

nمحیط جغرافیایی درتعیین مصالح ساختمانی نقش اساسی دارد.مثلا در مناطق جنگلی ودر جاهایی که باران زیاد می باردخانه ها رااز چوب وسقف آنهارا به صورت شیروانی های شیب دار می سازند تا آب باران به راحتی به سمت پایین بریزد وواردخانه نشود.درسایر مناطق نیز خانه ها را با توجه به شرایط آب و هوایی و مصالحی که بیشتر دردسترس است(مانند خاک،سنگ و…)می سازند

اسلاید ۷ :

چند سوال

۱)مرحله ی اول زندگی انسان ها راتوضیح دهید.

۲)روستاهای متمرکز چه روستاهایی هستند؟

۳)چرا در مناطق جنگلی سقف خانه هارابه صورت شیروانی های شیب دار می سازند؟