لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه

مقدمه                                                                                                            

      هدف از اين مقاله بيشتر تشريح ابزار مشتقه و طراحي ابزار نوين براي بازار سرمايه است. شايان ذكر است كه اين ابزارهاي مالي در بسياري از نقاط دنيا سخت مورد توجه افكار عمومي واقع شده و اميد است كه در آينده نزديك بتوان از اين ابزار در بازار سرمايه ايران نيز بهره گرفت.

اسلاید ۲ :

مشتقه:

     گونه اي از ابزار مالي است كه فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملكرد آنها آگاهي كامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه اي روي آنها سرمايه گذاري مي كنند.به طور خلاصه مي توان گفت كه مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادي بين دو يا چند طرف است كه پرداختهاي آن، براساس موقعيت سنجي (BENCHMARK) تعيين مي شود – درواقع، مشتقه ها، ابزارهايي براي كاهش يا انتقال مخاطره (ريسك) به شمار مي آيند. برخي از مشتقه ها كه توسط شركتهاي بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمين شده در بورس، سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاكره دو طرف انجام مي گيرد.

اسلاید ۳ :

مهمترين گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهاي سلف(FORWARD CONTRACT):

      قراردادي است كه به موجب آن دو طرف تعهد مي كنند در يك تاريخ مشخص با يك قيمت مشخص يك كالا با كيفيت مشخص كه كلاً براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد را مبادله كنند. در اين قرارداد هم پيش شرط اين است كه تفاوت ديدگاه نسبت به قيمت آينده براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامي مبلغ بايستي قبلاً پرداخت گردد و كالا در سررسيد تحويل شود. بدين ترتيب، در اين معاملات، غالباً يا پول نقد رد وبدل مي شود يا اسنادي كه معادل پول نقد به شمار مي آيند. يكي از دارائيهايي كه معامله سلف آنها بسيار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبك عربستان، تحويل در ژانويه) است.

اسلاید ۴ :

قراردادهاي آينده:

      قراردادي است كه در آن دو طرف تعهد مي كنند كه دريك تاريخ مشخص تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس و با يك قيمت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس،. يك كالا با كيفيت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس، را مبادله كنند. مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعيين شود فروشنده معمولاً نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و خريدار نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد و برعكس در صورتي كه مبلغ معامله در زمان سررسيد مشخص شود خريدار نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرد و مقداري از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمين حسن انجام قرارداد قرار مي گيرد.

اسلاید ۵ :

قراردادهاي معاوضه اي:

      قراردادي است كه طرفين به موجب آن تعهد مي كنند كه براي مدت معين (توافق شده) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با كيفيت مشخص (توافق شده) به نسبت تعيين شده معاوضه كنند. پس از سررسيد، هريك از طرفين متعهد است عين دارايي را به صاحب آن مسترد دارد. اين دارايي ممكنست فيزيكي يا مالي باشد، اين قراردادها به صورت غيررسمي(OVER THE – COUNTER MARKET) انجام مي گيرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود براي يك مبلغ اصل يگانه است. در اينگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود يك وام. ۱۰۰۰ دلاري در ۱۰ سال با نرخ ثابت ۷ درصد با پرداخت سود يك وام ۱۰۰۰ دلاري ۱۰ ساله با نرخي كه طي ۱۰ سال تغيير مي كند، معاوضه مي شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام مي شود.

اسلاید ۶ :

قراردادهاي اختيار:

     مشتقه اي است كه براساس آن، به خريدار مشتقه اختيار داده مي شود كه در مدتي معين و با قيمتي مشخص، اوراق قرضه يا دارايي معلومي (از قبيل سهامي معين يا سبدي از سهام مشخص) را بخرد يا بفروشد. حق انتخاب به اين معناست كه خريدار، الزامي به انجام معامله ياد شده ندارد. اگر حق انتخاب براي خريد باشد، آن را «حق خريد» و اگر براي فروش باشد «حق فروش» مي نامند.در ذيل به كمك نمودارها به تشريح عملكرد اين نوع قراردها مي پردازيم:

اسلاید ۷ :

تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار (الف):

     در صورتي اين قرارداد موضوعيت پيدا مي كند كه ديدگاه خريدار و فروشنده نسبت به قيمت كالا كه در اينجا سهام شركت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتي خريدار تصور مي كند كه قيمت سهام فوق افزايش خواهد يافت در حالي كه فروشنده نگران است كه قيمت در ۵۰۰۰ ريال باقي مانده و يا كاهش مي يابد.

اسلاید ۸ :

     همان طوري كه از نمودار يك مي توان نتيجه گرفت چنانچه پس از ۳ ماه قيمت سهام از ۵۰۰۰ ريال كمتر شود خريدار اختيار خريد (الف) قرارداد را اجراء نكرده و فقط ضرر او مبلغي است كه براي خريد اختيار خريد پرداخت كرده است كه در مورد هر سهم ۵۰۰ ريال خواهد بود. چنانچه قيمت از ۵۰۰۰ ريال بيشتر شود يعني در ۵۵۰۰ ريال از ديد خريدار (الف) بي تفاوت است چون ۵۰۰ ريال براي خريد اختيار پرداخت كرده و ۵۰۰۰ ريال هم براي خريد ورقه سهم كه مجموعاً ۵۵۰۰ ريال مي شود. اما چنانچه قيمت سهام فراتر از ۵۵۰۰ ريال شود مسلماً سود عايد اين خريدار خواهد شد.

اسلاید ۹ :

۲ – تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده (ب):                                                   

    در صورتي كه فروشنده (ب) با دريافت ۵۰۰ ريال در ازاي هر سهم اختيار خريد را به خريدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قيمت كمتر از ۵۰۰۰ ريال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) يك درآمد از اين بابت خواهد داشت ولي چنانچه قيمت بيشتر از ۵۰۰۰ ريال شود يعني در ۵۵۰۰ ريال وضعيت بي تفاوتي وجود دارد ولي براي قيمت بيش از ۵۵۰۰ ريال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد كرد، زيرا سهامي كه ارزش آن مثلاً ۶۰۰۰ يا ۷۰۰۰ ريال است را مجبور است به قيمت ۵۰۰۰ ريال معامله كند.

اسلاید ۱۰ :

خريد و فروش اختيار فروش :

۱(PUT POTION) – تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) كه خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً ۵۰۰ ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش ۱۰۰۰۰ سهم را به قيمت ۵۰۰۰ ريال خريداري كرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممكن است كمتر يا بيشتر از ۵۰۰۰ ريال باشد كه نمودار شماره ۳ نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.                                                    

      چنانچه در سررسيد قيمت سهام كمتر از ۵۰۰۰ ريال باشد فروشنده (ب) سود مي كند چون سهامي كه قيمت آن مثلاً ۴۰۰۰ ريال شده را به قيمت ۵۰۰۰ ريال به فروش مي رساند.