لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده ایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده ایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

ساینوبیوتیک ماده جدیدی است که امروزه  به عنوان یک ماده جایگزین برای آنتی بیوتیک و  محرك رشد مطرح است و از ترکیب پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها تشکیل شده است.

اسلاید ۲ :

پری بیوتیک ها

پری بیوتیک ها به عنوان جزء غیر قابل هضم مواد غذایی هستند که اثرات  سودمندی  بر روی میزبان به وسیله تحریک انتخابی رشد و یا تحریک فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری ها در دستگاه گوارش داشته و در نهايت سلامت حیوان را بهبود مي بخشد

     (گیبسون ورابرفروید۱۹۹۵).

اسلاید ۳ :

پروبیوتیک ها

قسمت دیگر ساینوبیوتیک; پروبیوتیک است که از واژه یونانی (پرو بیوس) به معنی زندگی گرفته شده است. در اروپا در سال ۱۹۹۹ انجمن پروبیوتیک های اروپایی تاسیس شد و کمک به بنا نهادن وتدین قوانین مناسب کرد. از اصلیترین میکروارگانیسم هایی که در حال حاضر به عنوان سویه هایی از پروبیوتیک ها در حیوانات استفاده می شود عبارت است از لاکتوباسیلاها و بیفیدوباکتریوم ها وباسیلوس واسترپتوکوکوس ومخمر وساکرومایسیس سرویسیا است .

اسلاید ۴ :

به چه دلیلی از ساینوبیوتیک هاو پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها استفاده می شود؟

استفاده ازساینوبیوتیک ها وپروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها به عنوان محرک برای رشد باکتری های مفید روده کا هش بیماریزایی میکروب های مضر وافزایش نرخ رشد استفاده می شوند وبه عنوان یک عامل به القوه جایگزین برای آنتی بیوتیک ها ی ترویج دهنده رشد در نظر گرفته می شود..

اسلاید ۵ :

اثرات از شیرگیری بر روی میکروبیولوژی دستگاه گوارش

از شیرگیری خوک ها مرتبط است باتغییرات غذا از فرم شیر مادر به غذای جامد; شیرگیری  موجب دیگر استرس های بعد شیرگیری می شود. اصلیترین میکروب های روده ایی در خوک لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریا و استرپتوکوکسی وباکتریودوس و کلستریدیوم پرفریجنس و ایکولای است که با تغییر سن این میکروفلورها عوض می شوند.

اسلاید ۶ :

اثرات از شیرگیری بر روی میکروبیولوژی دستگاه گوارش

از شیرگیری خوک ها مرتبط است باتغییرات غذا از فرم شیر مادر به غذای جامد; شیرگیری  موجب دیگر استرس های بعد شیرگیری می شود. اصلیترین میکروب های روده ایی در خوک لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریا و استرپتوکوکسی وباکتریودوس و کلستریدیوم پرفریجنس و ایکولای است که با تغییر سن این میکروفلورها عوض می شوند.

اسلاید ۷ :

فروکتوالیگوساکارید وبیفیدوباکتریا گونه متداول از پری بیوتیک وپروبیوتیک ونحوه عملکرد آنها

ساختار شیمیایی فروکتوالیگوساکاریدها شامل پلیمر کوتاه زنجیر با پیوندهای بتا از نوع  ۱-۲واحدهای فروکتوز است. بیفیدوباکتری هاباکتری های غیر هوازی بوده وباکتریهای گرم مثبت هستند گونه های غالب بیفیدوباکتریا در خوک ها بیفیدو باکتریوم پسیدلاگیوم تیپ Aبود (میتسوکا ۱۹۸۴).

اسلاید ۸ :

پری بیوتیک ها و اثر آنها بر فعالیت آنزیم ها

فروکتوالیگوساکاریدها می توانند مصرف ماده غذایی ودر نتیجه فعالیت دی ساکاریدازها را افزایش دهند و همچنین موجب افزایش ارتفاع پرزها در روده کوچک های می شود.

اسلاید ۹ :

اثرساینوبیوتیک برمورفولوژی ومیکروبیولوژی وعملکرد رود ه و تاثیر آن بر جذب مواد مغذی

اسلاید ۱۰ :

ساینوبیوتیک ها و اثر آن بر غلظت اسیدهای چرب فرار

  • احتمال می رود که فروکتوالیگوساکارید محرک تخمیر بوده و pH دستگاه گوارش را به وسیله تغيير نسبت توليد اسیدهای چرب کوتاه زنجیر مانند استات وپیروپیونات وبوتیرات كاهش مي دهد.
  • pH پایین در روده بزرگ می تواند شرایط بهتری برای بیفیدوباکتریا و دیگر باکتری های گرم مثبت فراهم كرده و رشد باکتری های بیماریزا از قبيل ایکولای را متوقف سازد.