لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اثرات ماساژ بروی عملکرد و ریکاوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اثرات ماساژ بروی عملکرد و ریکاوری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

بسیاری از مربیان ،ورزشکاران وپزشکان ورزشی اعتقاد دارند که ماساژ می تواند چندین مزایا را در

بدن ایجاد نماید .از قبیل افزایش در جریان خون ، کاهش تنش عضلانی و تحریک پذیری عصبی ، افزایش

احساس سلامتی ، ماساژمی تواند فشار میکانیکی ایجاد نماید که این فشار به افزایش جریان خون کمک

نماید.

بطور کلی ماساژ خواص آرامش بخش و تحریک کنندگی دارد ، و به موجب آن یک عامل بلقوه درعملکرد

مفید برخی رویدادهای مختلف می باشد به طور مثال ماساژ اکثر اوقات پیش از فعالیت ورزشی به عنوان

 وسیله ای  برای افزایش عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

میکانیزمهای پیشنهاد شده برای اثرات سودمند ماساژ در چهار سطح طبقه بندی شده است:

بیومکانیکی : یکی از عواملی که به نظر می آید ماساژ بر عملکرد مفید باشد از طریق بهبود درهما هنگی

تاندونی عضلانی می باشد.

عصبی : کاهش در تحریک عصبی عضلانی ، کاهش درد  و کاهش کوفتگی عضلانی

فیزیولوژیکی : پاسخ های فیزیولوژیکی شامل افزایش درجه حرارت پوست و عضله ، کاهش سطح

هورمون های استرس( کورتیزول ) افزایش فعالیت پاراسمپاتیک ، کاهش در فشارهای فیزیولوژیکی

روانی : اثرات روانی شامل کاهش در اضطراب و افزایش آرامش می باشد.

تمام این پاسخ ها به طور کلی دلالت بر اجرا دارند.

 

اسلاید ۲ :

Effleurage

شامل حرکات دست یا قسمت های از آن روی منطقه وسیعی از بدن است.

الف) استروك سطحي

ب) استورك عمقي

 

اثرات افلوراژ

۱- تسریع جریان لنف

۲- تسریع جریان خون به طرف قلب

۳- کشیده شدن بافت های زیر جلدی

۴- افزایش جریان خون پوست

۵- تحریک گیرنده های فشاری و لمسی آن در پوست

 

 

اسلاید ۳ :

Pétrissage

شامل گرفتن و رها کردن مکرر بافت با یک یا هر دو دست است.

هدف اين ماساژ كشش بافت هاي كوتاه شده با شل كردن بافت هاي ليفي و كمك به جريان

خون وريدي ولنفي است.

موارد استفاده از كامپرشن :

۱:كشش عضلات و بافت هاي كوتاه شده

۲:دفع مواد ناشي از سوخت سازعضله به دنبال بي حركتي

۳: افزايش گردش خون

۴:اثر آرام بخش به شرطي كه به صورت آهسته و ريتميك باشد.

۵: تسكين درد هاي مزمن زماني كه حساسيت و درد عضلاني همراه با درگيري مفصل

   است.

 

اسلاید ۴ :

Friction

 فشارعمقی و اصطکاکی

استفاده از حرکات مدور با شست دست و آرنج یا هر وسیله تجاری دیگر

سایش عرضی

کشیده شدن شست دست یا انگشتان درجهت مخالف هم بروی بدن

                                                                     Effects muscle mobilization,

                   tissue separation, and trigger points

اسلاید ۵ :

Tapotement

حركات كوتاه سريع و جهشي تمام دست يا هر دو دست به تناوب بدن است كه مي تواند به صورت

ضربه اي يا لرزشي بكار رود.

هاكينگ:در حالی که دست هاو انگشتان ریلکس هستند با کنار داخلی دست ضربات متوالی را روی بدن وارد می شود .

كوپينگ:شست و سایر انگشت ها طوری کنار هم قرار گرفتند که سطحی مقعر بسازند ضربات متوالی را روی بدن وارد می شود .

اسلاپينگ:در حالی که انگشت ها باز و دور از هم قرار دارند ضربات به طور ملایم (با انگشتان )به بدن وارد می شود.

بيتينگ:دستها به صورت نیمه مشت نیمه بسته هستند ضرباتی به بدن وارد می شود.

پنيمنت:حالت نیشگون گرفتن ملایم سریع و متناوب است.

تيپينگ:با نوک انگشتان ضربات متوالی به بدن وارد می شود.

اسلاید ۶ :

اثرات ماساژ بر عملکرد

تاثیرماسازبروی عملکرد دوی ۳۰متر سرعت مردان دانشگاهی در سطح ورزشکاران دوی سرعت N:37

شرایط تحقیقی در سه وضعیت مختلف انجام شده است

-۱۵ دقیقه ماسا ژ M

-۱۵ دقیقه در شرایط استفاده از دارونما واستراحت  PU

-۱۵ دقیقه استراحت به حالت دراز کش طاقبازR

تفاوت معنی داری در وضعیت زمانی افراد در سه کوشش دیده نشد ( P>0/05 )

ماساژ قبل از اجرا علائم دیگری به جا می گزارد از قبیل کاهش در اسپاسم عضلات

نتیجه : ۱۵ دقیقه ماساژ اندام تحتانی به همراه یک فرایند گرم کردن اثری بر روی زمان دوی سرعت ۳۰

متر ندارد.

اسلاید ۷ :

اثر ماساژ قبل از اجرا  اندام تحتانی پس از یک گرم کردن معین شده بروی ظرفیت سرعت حرکت ، زمان

عکس العمل در دوی ۶۰ متر سرعت وپرش عمودی و انعطاف پذیری  ۲۴ مرد سالم .

شرایط تحقیق :

شامل سه مرحله

۱۵ دقیقه ماساز   

۱۵ دقیقه کشش

۱۵ دقیقه استراحت غیر فعال

نتیجه

اجرای ۱۰ دقیقه ماساژ قسمت خلفی و۵ دقیقه قسمت قدامی اندام تحتانی اثراتی مخالفی بروی پرش عمودی

،سرعت ۳۰ متر ،زمان عکس العمل ۱۰متر دارد و اثر مثبتی بروی آزمون نشستن و رساندن دارد.

اسلاید ۸ :

 

 

 برسی اثر ماساژ بروی عملکرد عضله چهارسر رانی بعد از یک تمرین خسته کننده

روش تحقیق :

 استفاده از یک تمرین خسته کننده در حرکت اکستنشن زانو با یک بار زیر بیشینه و به       

 دنبال آن ۶ دقیقه ماساژ یا استراحت سپس حرکت را دوباره تکرار کرده .

نتایج :

ماساژ بعد تمرین خسته کننده به طور معنی داری عملکرد ماهیچه چهار سر را در مقایسه با           

استراحت به طور معنی داری بهبود بخشیده است ( P=0/001)

اسلاید ۹ :

۱۵دقیقه ماساژ ران بروی عملکرد جسمانی ( شاتل ران و پرش عمودی ) دختران بسکتبالیست و والیبالیست

  دانشگاهی .

  – در دوروز متوالی در دوگروه ۱۱ نفره تحقیق انجام شده

  – گروه تحقیقی ماساژ دریافت کردند و گرو کنترل استراحت غیر فعال انجام دادند

  – داده ها از دو کوشش pri  تست و   posتست به دست آمد.

qگروه دریافت کننده ماساژ یک  تغییر معنی داری در دوی رفت وبرگشتی  x 9 4 نشان داد ( p=0/0354

q یک تغیر معنی داری در جابه جای پرش عمودی وجود داشت  (۰۰۳۳/۰=p)

اسلاید ۱۰ :

 تاثیرماساژ در تولید نیرو  و فعالیت الکتریکی عصبی عضلانی ( EMG )

 ۱۰ مرد سالم انقباض ایزوکنتیک درونگرا را در حرکت اکستنشن زانو در سرعت ۶۰- ۱۲۰ – ۱۸۰ –

 ۲۴۰ درجه قبل و بعد از ۳۰ دقیقه استراحت در وضعیت طاقباز یا ماساژ اندام تحتانی  انجام دادند .

 – الکترومیوگرافی و نیرو در طی انقباض ارزیابی شد. 

نتایج

یک کاهش معنی داری در تولید نیرو در ۶۰ درجه نشان داد شده بود بدون تغیرات مشابه در فعالیت EMG

نتایج اشاره دارد که فراخوانی واحد حرکتی و سرعت الکتریکی فیبرعضله مسئول کاهش در تولید نیرو نمی

باشد.

واحتمالا ساختار عضله تحت تاثیر قرارگرفته شده باشد.