لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اثرت اصلاح كننده هاي متابوليكي روي صفات لاشه و كيفيت گوشت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اثرت اصلاح كننده هاي متابوليكي روي صفات لاشه و كيفيت گوشت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • نرخ رشد را افزايش داده وبازده خوراك خوردن را بهبود مي بخشد ولاشه كم چرب ولاغر وچاقي ناشي از چربي را كاهش مي دهند
 • بعضي اصلاح كننده هاي متابوليكي تاثيرات منفي قابل مشاهده ومحسوسي روي كيفيت گوشت ميگذارند مخصوصا هنگامي كه به مقدار توصيه شده استفاده نمي شوند.
 • ايمپلنتهاي استروئيدي آنابوليكي خيلي مؤثر وكاربردي اند
 • سوماتوتروپين وآگانوسيت هاي آزمايش شده دربهبود عملكرد رشد و لاغري لاشه خيلي مؤثرند.
 • سطوح مختلف ويتامينE براي بهبود رنگ گوشت سالم ماندن گوشت پس از كشتار گاو.بره ها وخوك كاملا مؤثرند.
 • .در حقيقت جيره غذايي بامكمل ويتامينA عاملي براي مرمري گوشت در گوساله هاي پرواري نيست
 • اخته كردن سالم اميدواركننده نشان داده است

اسلاید ۲ :

اصلاح كننده هاي متابوليكي:             

 • تركيباتي كه از طريق خوراك تزريق يا كاشت:
 • نرخ رشد وسودمندي خوراك را بهترمي كنند
 • درصد وزن لاشه را افزايش مي دهند و درصد بازده لاشه گوشت راافزايش مي دهند كيفيت واقعي گوشت را بهتر ميكنند
 • مدت سالم ماندگي را زياد فرم طبيعي و خوش خوراكي گوشت را بهتر ميكنند

اسلاید ۳ :

استروئيدهاي آنابوليكي:                    

تليسه ها وگوساله هاي نر پرواري بيشترين واكنش را در برابر ايمپلنتهاي استروئيدي نشان ميدهند

 • استروئيدهاي آنابوليكي نرخ رشد را از ۱۰- %۲۰ افزايش ميدهند
 • تحقيقات زيادي وجود ندارد كه اثبات كند كاشتني هاي استروئيدي كيفيت يا خوش خوراكي را بهبود مي بخشند

اسلاید ۴ :

ويتامين D3:                                            

 • براي تردي گوشت عامل بالقوه اي است كه با افزايش سطوح كلسيم خون و ماهيچه نشان داده ميشود.
 • مهارت خوراندن ويتامين D3 به عنوان يك اصلاح كننده متابوليكي ممكن نيست با بهتر شدن كيفيت گوشت توسط صنعت آداپته شود تا تحقيقات زيادي را منجر شود وآن سازگاري بدون هيچ خطرات در سلامتي انسان اثبات شود.

اسلاید ۵ :

ويتامين A:                    

 • اخيرا نقش اين ويتامين درسلولهاي چربي مختلف وتوسعه حالت مرمري تحقيق شده است
 • حالت مرمري ارتباط منفي با غلظت ويتامين Aدر خون وكبد دارد
 • به نظر ميرسد اثرات سطوح مختلف ويتامينAبا سن گاو ارتباط دارد
 • ۱۰ درجه كاهش در نقطه ذوب براي چربي از بره هايي كه خوراكشان بتاكاروتن كمتري داشته از آنهايي كه خوراكشان بتاكاروتن بالايي داشته است.

اسلاید ۶ :

ويتامين E:                      

 • خوراندن سطوح بالاي تغذيه اي ازويتامين E رنگ گوشت را بهترميكند وميزان سالم ماندن گوشت گاو وخوك وبره را گسترش ميدهد
 • مكمل ويتامينE مواد خوراكي درگاودرروي هم انباشتن توكوفردل دربافت ماهيچه اي به عنوان آنتي اكسيدان با به تاخيرانداختن چربي واكسيداسيون ميوگلوبيني عمل ميكند.

اسلاید ۷ :

سوماتوتروپين:                        

 • رشد نشخواركنندگان واكنش نشان ميدهد به rbST
 • . با ارزيابي بو ومزه تاثير منفي روي مصرف كننده ندارد اما كيفيت آبدار بودن در بعضي از مطالعات ۲۰ درصد كاهش يافته است.
 • بزرگترين واكنش در نرخ رشد از گوسفندان اخته وقتي roST يك دوره هشت هفته اي قبل از كشتار
 • حجم چربي داخل ماهيچه اي را درهردو گوشت گاووخوك دريك روش وابسته با ۲۰ الي ۵۰ درصد كاهش ميدهد
 • بشدت در بهبودعملكردرشد ودرصد بازده گوشت مؤثراست آن حالت مرمري مناسب گوشت راكاهش ميدهدوتردي را كاهش ميدهد

اسلاید ۸ :

بتا آگونيستها:                            

 • راكتوپامين هيدروكلرايد براي استفاده در خوكها وگاوها (اوپتا فلكس)وزيل پاترول هيدروكلرايد(زيل ماكس) براي استفاده در گاو
 • راكتوپامين هيدروكلرايد براي خوكها اثرات مثبتي روي نرخ رشد, مصرف خوراك ,درصد وزن لاشه,و تركيب لاشه دارد
 • زيل پاترول هيدروكلرايد (زيلماكلس) بطورواضح عملكرد رشد درصدلاشه و عضلات لاشه در گاورا بهتر ميكند
 • راكتوپامين و زيل پاترول در جيره هاي پروار كردن گاو براي يك ماكزيمم۳۰ روز قبل از كشتار بايد خيلي موثر باشد

اسلاید ۹ :

ليپيدهاي طراح:                         

 • سيس-۹ ترانس-۱۱ وترانس-۱۰سيس-۱۲ هستند وهردو براي سلامت انسان مفيدند
 • بر خوش خوراكي موثر نبودند
 • در اضافه كردن CLAماندگاري رنگ گوشت خوك در فريز كردن بهتر ميشود زيرا TBARS كمتر ميشود.
 • رنگ گوشت خوك وظرفيت آبدار بودن گوشت خوك را بهتر ميكند.
 • خوراندنCLA محافظت شده شكمبه اي اغلب عامل اصلي
 • افزايش حجمCLA گوشت نشخواركنندگان است

اسلاید ۱۰ :

كروم.كارناتين.منيزيم.نياسين.منگنز.بتائين:

 • خوراندن سطوح بالا برده شده ازپيكولينات كروم با خوكها درصدي از ماهيچه را افزايش ميدهد.چربي پشت را كاهش ميدهد و تاثيري روي تردي وصفات حسي ندارد
 • اضافه كردن مكمل L كارناتين به جيره هاي غذايي خوك ضخامت چربي پشت را بدون تاثير روي عملكرد رشد كاهش ميدهد
 • سنگ معدني منيزيم تاثيري روي عملكرد نداشت اماضخامت چربي را كاهش داد
 • حجم نياسين سودمندي خوراك را بهتر كرد.رنگ دروني و PHگوشت وكاهش وزن لاشه كم شد
 • بتائين عملكرد رشد خوكها را بهتر ميكند