لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت احتراق و کوره ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت احتراق و کوره ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • در مکانیسم انتقال حرارت به روش هدایتی گرما بین دو نقطه با دماهای متفاوت در حالی انتقال می‌یابد که واسطه انتقال حرارت ساکن است.
 • در مکانیسم انتقال حرارت به روش جابجائی گرما بین دو نقطه با دماهای متفاوت بصورتی انتقال می‌یابد که واسطه انتقال حرارت با حرکت و جابجاشدن خود باعث انتقال گرما می‌شود (واسطه می‌تواند یگ گاز چون هوا و یا یک مایع باشد).
 • در مکانیسم انتقال حرارت به روش تشعشع اصولا نیاز به واسطه ای برای انتقال حرارت نمی‌باشد. در واقع بیشترین انتقال حرارت تشعشعی وقتی انجام می‌شود که خلا کامل باشد.

اسلاید ۲ :

 • همانگونه كه قبلاً آمده است، هدايت الكتريكي با هدايت گرمايي رابطه اي نزديك دارند.
 • k عايق الكتريكي > k هادي الكتريكي
 • معمولاً فلزات بيشتر از مايعات ومايعات نيز بيشتر از گازها، رساناي گرما هستند. يعني
 • k گازها> k مايعات> k جامدات غير فلزي > k آلياژها> k فلزات خالص
 • k تابعي از دماست. بنابراين براي تعيين مقدار دقيق دما k هر ماده نياز به دانستن دماي آن ماده است. در محدوده نه چندان گسترده اي از دما، مي توان تغييرات k با دما را بصورت k=k(1+bT) نشان داد. ضريب b ممكن است مثبت يا منفي باشد. درحالتي كه k مقداري ثابت و مستقل از دما باشد واضح است كه b برابر صفر است.

اسلاید ۳ :

 • براي بعضي از اجسام جامد مخصوصاً اجسام ليفي، مقدار k بستگي به جهت انتقال حرارت دارد مثلاً k پشم شيشه بستگي به آن دارد كه جهت جريان در جهت الياف است يا عمود برآن.
 • k اجسام متخلخل با k سازنده ماده متخلخل متفاوت مي‌باشد. مثلاً چوب غير متخلخل داراي ضريب هدايت حرارتي °C W/m.1/0 مي‌باشد در حاليكه k خاك اره در حدود W/m°C06/0 است.
 • ضريب هدايت حرارتي گازها با افزايش دما افزايش مي‌يابد و تقريباً مستقل از فشار است ولي رفتار k جامدات و مايعات قابل پيش بيني نيست. براي اطلاع كلي از k اجسام مختلف به نمودار زیر توجه كنيد.
 • ضريب هدايتي گازها k با ريشه دوم دماي مطلق گازها متناسب است.

اسلاید ۴ :

در انتقال حرارت جابجايي هميشه حركت سيال وجود دارد. اگر حركت سيال بدون استفاده از وسايل خارجي و مكانيكي به وجود آمده باشد به آن انتقال حرارت جابجايي طبيعي يا آزاد (natural or free convection) مي‌گويند و اگر حرکت سيال تحت تاثير عوامل خارجي و مصنوعي باشد به آن انتقال حرکت اجباري (forced convection) مي‌گويند.

اسلاید ۵ :

 • عامل انتقال انرژي در تشعشع، امواج الكترو مغناطيس يا فوتون است در حاليكه عامل انتقال گرما در جابجايي و هدايت مولكول، يون و يا الكترون است.
 • در تشعشع، انتقال گرما با توان چهارم (در شرايطي پنجم) درجه حرارت مطلق جسم بستگي دارد، درحاليكه در هدايت و جابجايي انتقال گرما متناسب با اختلاف دماي نسبي است.

اسلاید ۶ :

 • Fuel equivalence ratio
 • این نسبت بصورت زیر نمایش داده می‌شود:
 • = F1
 • در این حالت احتراق کامل انجام می‌شود و بخاطر سوختن کامل حداقل میزان دوده و آلودگی ایجاد می‌شود. بصورت کلی سه واکنش C®CO2 و H®H2O و S®SO2 در این فرایند اتفاق می‌افتند
 • . ۰<F <1(مخلوط رقيق از سوخت یا fuel-lean mixture)
 • F>1 (مخلوط غني از سوخت یا fuel-rich mixture)

اسلاید ۷ :

 • حداقل هوای مورد نیاز برای انجام واکنش احتراق (این مقدار بر مبنای نسبت استوکیومتری واکنش احتراق محاسبه می‌گردد) را هوای تئوری گویند. همچنین به هوايي كه استفاده مي‌كنيم تا فرآيند به صورت ايده‌آل انجام شود، هواي ايده‌آل (هواي تئوري، هواي استوكيومتري) مي‌گويند.

اسلاید ۸ :

 • همانطور كه مي‌دانيد ۲۱ درصد هوا از اكسيژن تشكيل مي‌شود و ۷۹ درصد بقيه از گازهاي خنثي تشكيل مي‌شوند و در واكنش احتراق نقشي ندارند. هواي اضافي تزريقي به كوره به جهت اطمينان از كامل بودن واكنش سوختن صورت مي‌گيرد بنابراين اضافه آن باعث اتلاف حرارت در كوره مي‌گردد بنابراين اين ميزان نيز بصورت معمول روي ۱۰% بايد حفظ گردد

اسلاید ۹ :

 • سوختي مركب از۴۰% مولي پروپان، ۶۰% مولي بوتان مي‌باشد با احتراق ۱ مول از اين نمونه سوخت با مقدار كافي از هوا (احتراق كامل) موازنه استوكيومتري چگونه خواهد بود؟ براي سوختن يك مول از اين LPG چندمول هوا موردنياز است؟
 • C3H10 40% Basis basis =1md LPG
 • C4H10 10%
 • به صورت وزني به ازاء هر ۵۲٫۴ gr LPG ، ۸۱۰ gr هوا مورد نياز است
 • به صورت كلي به ازاء هر كيلوگرم LPG چيزي حدود (۱۳-۱۶)kg هوا مورد نياز مي‌باشد

اسلاید ۱۰ :

 • یکی از راه های شناسای عناصر تشکیل دهنده یک ماده، آنالیز گازها و مواد جامد باقیمانده حاصل از واکنش احتراق می‌باشد
 • نتيجه اين آزمايش مقادير عناصر C,H,O,N,S را بر اساس درصد وزني بيان مي‌كند و همچنين مقدار خاكستر، رطوبت و … را نيز گزارش مي‌كند