لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

مایع آمنیوتیک چیست؟

مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است .

در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند .

اسلاید ۲ :

 

وظایــف  مایع آمنیوتیک :

۱- به عنوان یک ضربه گیر جنین را در مقابل صدمات وبند ناف را در مقابل تحت فشار قرار گرفتن (در نتیجه اختلال در اکسیژن رسانی به جنین )محافظت می کند .

۲- جنین ورحم را از عفونت محافظت می کند .

۳- به عنوان یک منبع پشتیبان کوتاه مدت از مایعات ومواد غذایی عمل می کند .

۴- به جنین برای تنفس وتحرک کمک می کند .

۵- به تکامل مناسب سیستم های گوارشی  , اسکلتی – عضلانی وتنفسی جنین کمک می کند .

۶- تامین وحفظ درجه حرارت ثابت برای جنین

اسلاید ۳ :

 

مایع آمنیوتیک در کجــــا تولید می شود؟

در طی شانزده هفته اول حاملگی جفت ,غشاهای آمنیوتیک , بند ناف وپوست جنین همگی مایعی تولید می کنند که همزمان با رشد جنین کیسه آمنیوتیک را پر می کند وبه تدریج مقدارش افزوده می شود تا در هفته ۳۱-۳۶ به هزار میلی لیتر رسیده واز آن زمان به بعد مقدارش به تدریج کم می شود.در حوالی ترم  مایع آمنیوتیک شفاف ولیمویی رنگ با PH 7.1 – 7.3  است این مایع فعال بوده وروزانه حدود هزار میلی لیتر وارد کیسه آمنیوتیک وبه همان میزان خارج می شود وتشکیل ادرار را می دهد .

اسلاید ۴ :

اندازه گیری مــــــایع آمنیوتیک :

به دو روش انجام می شود.

۱- maximum vertical pocket  (MVP) :

بیشترین قطر قدامی – خلفی بزرگترین کیسه عادی از اندام جنین یا بند ناف اندازه گیری می شود که مقدار طبیعی آن ۲الی ۸ سانتی متر است .

۲- amuiotic fluide index (AFI) :

در این روش  رحم به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود که در هر یک از آنها قطر قدامی – خلفی  بزرگترین کیسه اندازه گیری  می شود. اعداد حاصل با هم جمع شده ومقدار طبیعی آن ۵الی ۲۴ سانتی متر است .

اسلاید ۵ :

پلی هیدرآمنـــــیوس :

پلی هیدرآمنیوس عبارت است از تجمع مایع آمنوتیک  بیش از ۲۰۰۰ میلی لیتر وAFI  بیشتر از ۲۴ سانتی متر وبیشتر در سه ماه سوم حاملگی ووجود mvp   بیش تر از ۸سانتی متر است  .

شیوع : هیدرآمنیوس در حدود ۱% حاملگی ها را شامل می شود .تشخیص معمولا به طور کلینیکی حدس زده می شود و بوسیله آزمایش سونوگرافیک تایید می شود .

اسلاید ۶ :

دلایل افزایش بیش از حـــــــد مایع :

۱- دیـــــــــــــــــابـــــــت  مـــــــــادر

۲- ماکروزومی یا حاملگی چندقلویی

۳- ناهنجـــــــــاری های جنـــــــــینی

اسلاید ۷ :

عـــــــوارض وخطـــــــــرات :

– اتساع زیاد رحم وپارگی پرده ها

– زایمان زودرس وخونریزی پس از زایمان

– افزایش فشار داخل شکمی

– کاهش ظرفیت تنفسی

– انسداد گوارشی یا ادراری وافزایش ریسک عفونت ادراری

– مرگ ومیر پری ناتال بین ۱۵ الی ۳۰ % به علت نواقص همراه با زایمان  ,اختلالات کروموزومی , پارگی زودرس پرده ها و حوادث بند ناف .

اسلاید ۸ :

تــــــشخیص :

بزرگ شدن رحم به همراه اشکال در لمس اجزا کوچک جنین وشنیدن صدای قلب معمولا اولین یافته بالینی هیدرآمنیوس است .در موارد شدید دیواره رحم آنقدر سفت است که لمس هیچ قسمتی از جنین مقدور نیست .از سونوگرافی ورادیوگرافی می توان در تشخیص کمک گرفت .

درمـــــــــان :

در حدود ۵۰ %موارد به خصوص در موارد خفیف مشکل خودبخود حل می شود چنانچه تنگی نفس یا درد شکم وجود دارد یا حرکت کردن مشکل می باشد بستری کردن بیمار ضروری است.

استراحت مطلق وتسکین بیمار تا حدودی وضعیت را تحمل پذیر می کند ولی به ندرت روی مایع تاثیر می گذارد در صورتی که مایع خیلی زیاد باشد ویاسبب ناراحتی زیادی شود پزشک ممکن است بااستفاده از روشی به نام آمنیوسنتز  درمانی مقداری از مایع را خارج کند

اسلاید ۹ :

الیگوهیــــــدرآمنیــــــوس :

در موارد نادر ,حجم مایع آمنیونی بسیار پایین تر از حد طبیعی است وگاهی اوقات تنها به چند میلی لیتر محدود می گردد. در الیگوهیدرآمنیوس اندکس مایع آمنیونی کمتر یا مساوی ۵سانتی متر است . به طور کلی الیگوهیدروآمنیوس در اوایل حامگی کمتر ایجاد می شود ومعمولا پیش آگهی بدی دارد

Gagnon  وهمکارانش در سال ۲۰۰۲ دریافتند که نارسایی مزمن شدید جفتی ,سبب کاهش درحجم مایع آمنیونی می شود بدون این که کاهشی در تولید جنینی ایجاد گردد .

اسلاید ۱۰ :

شروع زود هنگام الیگوهیدرآمنیوس :

الیگوهیدرآمنیوس تقریبا همیشه با انسداد دستگاه ادراری جنین یا آژنزی کلیوی جنینی  مشاهده می شود , بنابر این آنوری تقریبا نقش اتیولوژیک در چنین موارد ی دارد . تراوش مزمن مایع از شکافهای موجود در پرده ها حجم مایع آمنیونی را به شدت کاهش می دهد.