لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارائه گزارش كميته اصلاحيه نظام مالي و بودجه شهرداري تهران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارائه گزارش كميته اصلاحيه نظام مالي و بودجه شهرداري تهران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

۱- تاريخچه

ايجاد سازمان شهرداري تهران با عنوان بلديه پس از استعفاي نصرالله خان مشيرالدوله به عنوان نخستين كابينه قانوني و مطابق خواست مجلس ، كه وزيران بايد مسئول و جوابگوي دولت باشند ، در ۲۹ اسفند ۱۲۸۵ (ه ۰ ش) در مجلس اول مطرح شد ۰ در آن زمان سلطان علي خان افخم ، با اينكه عنوان رياست وزرايي نداشت ،عملاً اين وظايف شهردار را انجام مي‌داد. در سازماندهي ابتدايي ، اداره بلديه جزو تشكيلات وزارت كشور منظور گرديد و متعاقب آن نظام نامه بلديه تقديم مجلس شد.

اين نظام در ۲۰ ربيع الثاني سال ۱۳۲۵ (ه . ش)، در پنج فصل و ۱۰۸ ماده به تصويب نمايندگان رسيد قانون شهرداريهاي ايران در يازدهم تير ماه هزار و سيصد و سي و چهار (ه . ش) و در ۹ فصل به تصويب رسيده است . آئين نامه هاي معاملاتي و مالي شهرداري تهران به ترتيب در ۲۵/۱/۱۳۵۵ و ۱۲/۴/۱۳۴۶ و هريك در ۷ فصل به تصويب رسيده اند .

اسلاید ۲ :

۱- ۱-كليات

شهرداريها بموجب قانون شهرداري مصوب يازدهم تير ماه سال ۱۳۳۴ به عنوان موسسه خدماتي غير انتفاعي و عمومي غير دولتي فاقد سرمايه تاسيس و تحت نظارت انجمن شهر تهران مي باشد.

۲-۱- فعاليت اصلي شهرداري تهران

موضوع فعاليت شهرداري در ماده ۵۵ قانون شهرداري ها تعيين شده و با تصويب قوانين بعدي فعاليتهاي مزبور محدود گرديده است. اهم فعاليتهاي فعلي شهرداري به شرح زير مي باشد.

اسلاید ۳ :

فرآيند اجراي حسابداري تعهدي در شهرداري تهران

بحث اصلاح روش حسابداري شهرداري تهران از نقدي به تعهدي در ابتداي دهه هفتاد مطرح شده بود ولي با توجه به حجم بالاي فعاليتهاي مرتبط، اجراي اين پروژه ملي تا آغاز دوره فعلي مديريت شهري به تعويق افتاد بايد توجه داشت كه اين پروژه مهم در دوره هاي مختلف مديريت شهري تهران در دستور كار قرار داشته و اقدامات مثبتي بعضاً نيز صورت گرفته بود كه نهايتاً با در نظر داشتن سوابق امر و تجربيات قبلي مقرر گرديد طرح اصلاح نظام مالي شهرداري تهران در چند مرحله و براي حصول به اهداف ذيل به مرحله اجرا درآيد.

اسلاید ۴ :

۱- مباني قانوني و سوابق حسابداري تعهدي در شهرداري تهران

۱-۱- به استناد ماده ۴۳ آئين نامه مالي شهرداريها وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه شهرداريهاي كشور و تامين وسائل اجراء آن نسبت به ايجاد دوره هاي آموزشي امور مالي حسابداري و ترتيب تعداد كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداريها يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه بندي حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش هاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينه ها در شهرداريهاي كشور تنظيم و براي اجرا ابلاغ كند .

۲-۱- طي نامه شماره ۱۱/۱/۶۵۵۹ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۲ وزارت كشور با اجراي روش تعهدي موافقت نموده و جهت اجراء به شهرداري تهران ابلاغ گرديد.

۳-۱- طبق تبصره ۵۷ بودجه سال ۱۳۸۱ شهردار تهران مكلف شد حداكثر طي شش ماه اول سال ۱۳۸۲ نسبت به تهيه و تدوين نظام حسابداري تعهدي مناسب براي شهرداري تهران اقدام نمايد و در ادامه سال به صورت موازي با نظام مالي موجود به صوت آزمايشي به مورد اجرا بگذارد و پس از انجام اصلاحات لازم سال ۱۳۸۴ جايگزين نظام نقدي نمايد.

اسلاید ۵ :

۴-۱- در تير ماه سال ۸۲ پيش نويس موافقتنامه اجرايي طرح ايجاد و استقرار نظام حسابداري به يك موسسه مشاور، واگذار كه موسسه مذكور پيشنهاد رقمي حدود ۳۲ميليارد ريال كردند كه انجام كار متوقف گرديد.

۵-۱- معاونت مالي و اداري جديد شهرداري تهران اولين استراتژي را طراحي، نصب و اجراي حسابداري تعهدي تعيين و با توجه به شناخت كامل ايشان از مشكلات و موانع موجود در حسابداري نقدي، در جلساتي كه با اعضاء محترم شوراي شهر و شهردار محترم برگزار گرديد. اهميت اجراي پروژه حسابداري تعهدي بيش از پيش مورد تاكيد قرار گرفت كه تا كنون رقم هزينه دوميليارد ريال مي باشد.

اسلاید ۶ :

۲- اهداف سيستم حسابداري تعهدي

۱-۲- اهداف اصلي:

شفاف سازي حسابها وارائه گزارشات مالي جامع از طريق:

          الف- محاسبه بهاي تمام شده خدمات ومديريت برهزينه هاي شهرداري تهران

           ب- تهيه صورتهالي مالي تجميعي وتلفيقي كل شهرداري تهران وگزارشات عملكرد دوره اي

۲-۲- اهداف جانبي:

۱- ايجاد بستر مناسب دراستقرار بودجه جامع شهرداري تهران

۲- تامين ، توسعه ، تكميل ويكپارچه سازي نرم افزارهاي كاربردي مرتبط

۳- ايجاد كدينگ يكسان در كليه واحدهاي شهرداري تهران وشركتها و سازمانهاي تابعه

اسلاید ۷ :

۳- تهيه گزارشات مالي براساس روش تعهدي

يكي از مهمترين نتايج كاركرد سيستم حسابداري درهر سازمان تهيه گزاشات مالي به منظور ارزيابي عملكرد آن واحد ميباشد.

درهمين ارتباط گزارشات شهرداري تهران در سنوات قبل بعلت استفاده از سيستم حسابداري نقدي فاقد كاراريي لازم بوده وعملاً وضعيت مالي شهرداري را به نحو مطلوب نشان نمي داده است. در سال ۸۵ با تغيير روش حسابداري از نقدي به تعهدي و براساس دستورشهردار محترم يكي از اهداف اصلي ومهم ، امكان تهيه گزاراشات مالي قابل اتكا كه بيانگر كليه رويدادها و فعاليتهاي شهرداري تهران باشد در سرلوحه امور قرار گرفت و برهمين اساس براي اولين بار در شهرداري تهران صورتهاي مالي حاوي اطلاعات مفيد و با ارزش ، منطبق با استانداردهاي حسابداري ضمن درنظرگرفتن الزامات قانوني جهت ارائه عملكرد سال ۱۳۸۵ تهيه گرديد ومتعاقبا آن گزارش ميان دوره اي شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ تهيه گرديد كه دراين گزارش ضمن ارائه صورت مقايسه اي به تفكيك مناطق و واحدها پيوستهاي همراه صورتهاي مالي درقالب توضيحات اجمالي تهيه گرديده است كه نسبت به گزارشات قبلي از قابليت اتكا بالاتري برخوردار ميباشد.

اسلاید ۸ :

ب) تحول در بحث بودجه

 با توجه به تشكيل كميته اصلاح نظام مالي و بودجه، اولين جلسه در تاريخ ۱۴/۶/۸۶ تشكيل و در اولين جلسه برنامه زمان بندي كميته تدوين و اقدامات زير اجرا گرديد :

۱- كارگروه يكسان سازي كدينگ درآمد با بودجه مالي كه مسئوليت آن با اداره كل درآمد حوزه معاونت مالي تشكيل كه كار مربوطه در ظرف ۱۵ روز طيق برنامه زمان بندي كار انجام گرديد

۲- كارگروه يكسان سازي كدينگ هزينه و مصارف با مسئوليت مديركل امورمالي كه ظرف ۱۵ روز طبق زمانبندي كار انجام گرديد.

۳- به كارگروه دستورالعمل ها و آموزش با مسئوليت جناب آقاي دكتر اصلاني كه اولين جلسه آموزشي ۲۵/۷/۸۶ انجام گرديد

۴- كار گروه مربوط به نرم افزار و طرح جامع مالي واداري با مسوليت اداره كل حسابرسي و سازمان فنآوري كه اقدامات در شرف انجام به شرح ذيل در شرف انجام است :

الف – دستوالعمل و آئين نامه قائم قام ذيحسابان ۲ انجام گرديد

ب- دستورالعمل جامع مالي و گردش عمليات مالي (ظرف دوهفته انجام گيرد)

ج- دستورالعمل و آئين نامه تخصيص موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۶ (ظرف دوهفته انجام گيرد)

د- تدوين برنامه نرم افزار جامع عملياتي

و- دستورالعمل تهيه و تنظيم فرمهاي بودجه براي تنظيم بودجه سال ۸۷ در راستاي بودجه عملياتي كه مراتب به شرح پيوست مي باشد