لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارتباط و ارتباط برای سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارتباط و ارتباط برای سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

گروه هدف

—گروه هدف اختصاصي در اين برنامه آموزشي، کارکنان نظام سلامت در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور هستند. با توجه به روش کارگاهي در ارائه اين بخش، پيشنهاد مي شود تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه از ۴۰ نفر تجاوز نکند تا امکان استفاده بهتر از مطالب ارائه شده فراهم گردد.

—

 

اسلاید ۲ :

امکانات مورد نياز

—مکان کارگاه

— سالني با ظرفيت ۴۰ نفر، با ميز U شکل، صندلي هاي راحت و تجهيزات صوتي مناسب

— فضاي مناسب براي برگزاري جلسات کار گروهي مجزا از سالن اصلي داراي ميز و صندلي و وايت برد

— پرده نمايش و اورهد، ويدئو پروژکتور و کامپيوتر، وايت برد و ماژيک وايت بورد

—مواد مصرفي

—فولدر يا كلاسور حاوی چند برگه سفيد A4، خودکار و بسته آموزشي کارگاه

—طلق شفاف و ماژيک برای ثبت نتايج کارهاي گروهي

—پذيرايي متناسب با امکانات موجود

 

اسلاید ۳ :

 

اهداف رفتاری برنامه

—انتظار مي رود که در پايان اين برنامه آموزشي، شرکت کنندگان قادر باشند:

—در يک ارتباط فرضی، اجزای پنجگانه فرايند را تشخيص دهند.

—در برقراری يک ارتباط بين فردی، مهارت های خوب گوش کردن را به کاربگيرند.

— در برقراری يک ارتباط بين فردی، مهارت های خوب مشاهده کردن را به کاربگيرند.

—در برقراری يک ارتباط بين فردی، مهارت های خوب صحبت کردن را به کاربگيرند.

—در طراحی برنامه ارتباط برای سلامت، اهداف اختصاصی پيامدی (رفتاری، سازمانی و اجتماعی) بنويسند.

—در طراحی برنامه ارتباط برای سلامت، بررسی وضعيت موجود و توصيف مخاطب انجام دهند.

—در طراحی برنامه ارتباط برای سلامت، اهداف ارتباطی بنويسند.

—در طراحی برنامه ارتباط برای سلامت، راهبرد ارتباطی مناسب انتخاب کنند.

—در طراحی برنامه ارتباط برای سلامت، طرح عمل بنويسند.

اسلاید ۴ :

عناوين مورد بحث

—ارتباط و مراحل آن

—اجزای اصلی يک فرآيند ارتباطی

—عوامل موثر بر ميزان تاثير يک منبع ارتباطی و اعتماد به آن

—انواع پيام در يک فرآيند ارتباطی

—کانال ارتباطی و عوامل موثر در انتخاب کانال برای يک فرآيند ارتباطی

—ويژگی های يک بازخورد مناسب در يک فرآيند ارتباطی

—انواع ارتباط

—مهارت های برقراری ارتباط موثر

—ارتباط برای سلامت و اجزای کليدی آن

—مراحل يک برنامه ارتباط برای سلامت

اسلاید ۵ :

نحوه ارزيابي شركت كنندگان

—ارزيابي ابتدايي شرکت کنندگان با استفاده از پيش آزمون طراحي شده

—ارزيابي مرحله اي با استفاده از پرسش هاي مرحله اي و سنجش ميزان حضور فعال شرکت کنندگان

—ارزيابي پاياني شرکت کنندگان با استفاده از پس آزمون

—برای تعميق يادگيري و ارتقاي مهارت شرکت کنندگان، طراحي يک برنامه ارتباطی و جلب حمايت همه جانبه در زمينه موضوعات مرتبط با حوزه سلامت لازم است. بنابراين شرط دريافت گواهي برنامه ارائه يک طرح جلب حمايت همه جانبه تعيين می شود.

اسلاید ۶ :

داستان(منازعت چهار کس جهت انگور کی هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را)

—چهار كس را داد مردي يك درم

—آن يكي ديگر عرب بد گفت ، لا

—آن يكي ترك بد و گفت اين بنم

—آن يكي رومي بگفت : اين قيل را

—در تنازع، آن نفر جنگي شدند

—مشت بر هم مي زدند از ابلهي

—صاحب سری عزیزی صد زبان

—پس بگفتی او که من زین یک درم

—آن يكي گفت اين به انگوري دهم

—من عنب خواهم نه انگور، اي دغا

—من نمي خواهم عنب خواهم ازوم

— ترك كن، خواهيم استافيل را

—كه زسر نامها غافل بدند

—پر بدند از جهل و از دانش تهي

—گربدی آنجا بدادی صلحشان

—آرزوی جمله‌تان را می‌دهم

—