لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارزشيابي آموزشي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزشيابي آموزشي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

منظور از نظامدار بودن:   
اطلاعات بايد با  دقت تعريف شوند.  
           با برنامه ريزي درست و علمي جمع آوري شوند.
 منظور از تفسير شواهد:
          اطلاعات به گونه اي صحيح  مرتب، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تفسير شوند.
   منظور از داوري ارزشي:
  ارزشيابي را ازتوصيف صرف فعاليت هاي آموزشي فراتر مي برد.         

اسلاید ۲ :

ارزشيابي پيشرفت تحصيليسنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل

با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تعيين

ميزان رسيدگي به اهداف.

اسلاید ۳ :

بلوم(۱۹۷۱)
ارزشیابی مرحله ای عبارتست از کاربرد ارزشیابی منظم در فرایند تدوین برنامه درسی و در فرایند های تدریس و یادگیری به منظور اصلاح هر یک از این سه فرایند. بنابراین، این نوع ارزشیابی نه نتها برای تدوین برنامه های درسی، بلکه برای امر تدریس و یادگیری دانش آموزان مفید خواهد بود.

اسلاید ۴ :

آزمون :

 وسيله يا روشي نظامدار براي اندازه گيري

نمونه اي رفتاراست(گرانلاند،۱۹۹۰)

اسلاید ۵ :

تعريف بعضي از مفاهيم رايج در سنجش اندازه گيري:

تخصيص اعداد به پديده ها ( پيشرفت) بر اساس ملاك معيني

( نمره صفر تا بيست)

اسلاید ۶ :

 تعريف گيج و بر لاينر از آزمون:

توجه به آزمون  يک  روش  نظام دار  برای  اندازه گيری نمونه ای از رفتار فرد است برای  اينکه  بتوان  آن  رفتار را با معيار يا  هنجار ارزشيابی کرد.

اسلاید ۷ :

 سنجش

مستلزم بكارگيري فنون گوناگوني است كه بر مشاهده

 عملكرد متكي بوده و شامل تركيبي از اطلاعات گوناگون

براي تصميم‌گيري است.

اسلاید ۸ :

سنجش تکوینی

فرآیند جمع آوری اطلاعات به منظور شناخت فراگیران و برنامه ریزی و تصمیم گیری برای رشد و پیشرفت آنها

اسلاید ۹ :

روشهای مختلف اندازه گيری ويژگی های روانی و رفتاری:

علاوه برآزمون که معروفترين روش مي باشدمی توان ازمشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه نيز نام برد.

اسلاید ۱۰ :

دسته بندی روش های سنجش

 ( زمان اجرا و هدف)

.۱سنجش آغازین

.۲سنجش تکوینی

.۳سنجش تشخیصی

.۴سنجش تراکمی