لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارزشيابي عملكرد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزشيابي عملكرد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعاريف و مفاهيم ارزشيابي عملكرد كاركنان

lاثربخشي، يعني رسيدن به هدف، مثلاً اگر قرار باشد سازمان كالايي خاص يا خدماتي مشخص را در مدتي معين، به جامعه ارائه دهد و از عهدة آن نيز برآيد مي‌گويند كه اين سازمان اثربخش است.

 

اسلاید ۲ :

 

كارآيي

lدر حاليكه كارآيي، عبارت است از نسبت داده‌ها به ستاده‌ها در يك نظام سازماني. در كارآيي هزينه‌هاي مربوط به انجام دادن كارها يا رسيدن به هدف‌ها مهم هستند. كارآيي تأمين هدف‌ها ولي با استفاده از كمترين منابع موجود (صرفه‌جويي در هزينه‌ها)

اسلاید ۳ :

ارزيابي عملكرد

lمنظور از ارزيابي عملكرد، فرآيندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصلي معين و به طور رسمي،  مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد

 

اسلاید ۴ :

اهداف ارزشيابي عملكرد

l1- تعيين افزايش مناسب دستمزد و مزايا براساس اندازه‌گيري عملكردي كاركنان

l2- شناسايي افرادي كه بايد انتقال يابند، يا جابجا شوند.

l3- شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان.

l4- تعيين افرادي كه بايد به خدمت آنها خاتمه داد.

اسلاید ۵ :

اهداف ارزشيابي عملكرد

l5- شناسايي افرادي كه قابليت ارتقاء و بكارگماري در پست‌هاي مناسب را مي‌توانند دارا باشند.

l6- شناخت قابليت‌هاي كاركنان براساس مقررات و قوانين حكومتي و جبران كاهش توانايي‌هاي كاركنان تا رسيدن به استاندارد موردنظر در قوانين.

l7- شناسايي ويژگي‌هاي رفتاري و بلوغ افراد جهت تنظيم ارتباط بهينه

l

اسلاید ۶ :

مراحل ارزشيابي عملكرد

lمرحله اول شناسايي اهداف ارزشيابي عملكرد:

 شناسايي اهداف روشن و تعهد سازماني قوي باعث مي‌شود، سيستم ارزشيابي عملكرد براي سرپرستان نيروي انساني با معني شود

اسلاید ۷ :

مرحله دوم تجزيه و تحليل شغل

lتجزيه و تحليل شغل كمك مي‌كند تا شغل مورد بررسي قرار گرفته و وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي نيروي انساني به صورت استاندارد مطرح شود.

l به عبارت ديگر تجزيه و تحليل شغل زمينه را جهت تهيه اطلاعات شغلي كه در ايجاد سيستم ارزشيابي عملكرد و هم‌چنين نوشتن شرح شغل و يا پست ثابت سازماني كاربرد دارد، فراهم مي‌سازد

اسلاید ۸ :

درمرحله دوم لازم است به نكات زير توجه نمائيد

lالف) شرح وظايف شغلي را بررسي و به روز نمائيد

lب) عملكرد نيروي انساني را مستند نمائيد

lج) بحث سازنده‌اي را در مورد عملكرد نيروي انساني به اجرا در آوريد

اسلاید ۹ :

مرحله سوم سنجش كار انجام يافته

 در اين مرحله كار انجام يافته توسط نيروي انساني در طول دوره معيني با توجه به وظايف و مسئوليت‌هاي مدون پيش‌بيني شده، در شرح وظايف مجموعه رشته‌هاي شغلي رسته‌هاي مختلف طرح طبقه‌بندي مشاغل، مورد سنجش قرار مي‌گيرد

اسلاید ۱۰ :

مرحله چهارم اجراي ارزشيابي

lمرحله چهارم اجراي ارزشيابي عملكرد با توجه به استانداردهاي پيش‌بيني شده: در اين مرحله مديريت دنبال به مرحله اجرا و عمل در آوردن اهداف مطروحه در شناسايي اهداف عملكرد نيروي انساني با توجه به معيارهاي ارزشيابي است.