لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارزيابي(مديريت) عملكرد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزيابي(مديريت) عملكرد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

ارزيابي‌ عملكرد فرايندي‌ است‌ كه‌ درآن‌ مديران‌ وسرپرستان‌ رفتار كاركنان‌ را مشاهده‌ و بررسي‌ مي‌كنند تا بتوانند بازخوردهاي‌ لازم‌ را دربارة‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ رفتارشان‌ به‌ آنها ارائه‌ كنند.

    ارزيابي‌ عملكرد عبارتست‌ از تعيين‌ درجه‌ كفايت‌ و لياقت‌ كاركنان‌ از لحاظ‌ انجام‌ وظايف‌ محوله‌ و قبول‌ مسئوليتها در سازمان‌ كه‌ اين‌ ارزيابي‌ بايد به‌ طور عيني‌ و منظم‌ انجام‌ پذيرد.

   ارزيابي‌ عملكرد «يعني‌ سنجش‌ نسبي‌ عملكرد انساني‌ در رابطه‌ با نحوة‌ انجام‌ كار مشخص‌ در يك‌ دوره‌ زماني‌ معين‌ درمقايسه‌ با استاندارد انجام‌ كار و همچنين‌ تعيين‌ استعداد و ظرفيتهاي‌ بالقوه‌ فرد به‌ منظور برنامه‌ ريزي‌ در جهت‌ به‌ فعليت‌ در آوردن‌ آنها».

اسلاید ۲ :

مديريت عملكرد

  فرايندي راهبردي ويكپارچه كه از طريق بهبود عملكرد منابع انساني و توسعه قابليت هاي فردي و تيم هاي كاري به موفقيت سازمان كمك مي كند.

 

اسلاید ۳ :

 

مديريت عملكرد نه ارزيابي عملكرد

  تمركز بر نقش مربي به جاي ارزيابي رسمي و داوري

  تاكيد بر رويكردي مشاركتي به جاي رويكردي بالا به پايين

  تمركز بر نيازهاي پرورش بجاي توجه به اشتباهات

اسلاید ۴ :

جامعه و فرهنگ

ارزيابي به عنوان يك كار مداوم در زندگي روزمره.

ارزيابي در فرهنگ و تعاليم اسلامي.

درسازمان:  كاركنان:

نياز به آگاهي از چگونگي عملكرد و ميزان تحقق اهداف .

اطلاع از نقاط قوت و حوزه هاي بهبود.

انجام تمهيدات لازم براي افزايش اثر بخشي .

مديران:

شناخت ميزان كارايي كاركنان.

اثرگذاري بر رفتار كاركنان و ايجاد انگيزه در آنان.

انتقال انتظارات به كاركنان .

بهبود كيفيت‌ محصولات‌ و خدمات‌ سازمان‌

رضايت‌ مشتري‌ و تضمين‌ منافع‌ سهامداران‌.

اسلاید ۵ :

هدف هاي ارزيابي عملكرد

 برنامه ريزي نيروي انساني

 كارمنديابي و انتخاب

 آموزش وپرورش

  تعيين حقوق و مزايا

 تعيين مسير پيشرفت شغلي

 شناخت استعداد كاركنان

 تعيين روايي آزمون هاي استخدامي.

اسلاید ۶ :

 

 نظام‌ ارزشيابي‌ مبتني‌ بر خصايص‌ يا ويژگيهاي‌ شخصي‌

نظام‌ ارزشيابي‌ مبتني‌ بر رفتار

نظام‌ ارزشيابي‌ نتيجه‌گرا

نظام ارزيابي (مديريت ) عملكرد مبتني بر شايستگي

اسلاید ۷ :

تعيين شاخص هاي ارزيابي با مشاركت كاركنان

ارتباط شاخص ها با شغل (اعتبار سازه)

وجود شاخص به تعداد كافي (اعتبار محتوي)

عدم وجود شاخص  نامربوط

شاخص ها با توفيق و شكست در انجام شغل مربوط باشند.

اداره كردن آنها براي ارزيابي شونده آسان باشد.

انصاف و عدالت را نشان دهد.

اسلاید ۸ :

تعيين دوره زماني تحقق اهداف

توجه به هدف ارزيابي

توجه به سابقه كار ارزيابي شونده

توجه به نتايج مورد انتظار كار ارزيابي شونده

اسلاید ۹ :

شاخص هاي انتخاب روش بهينه

توجه به هدف ارزيابي

سادگي كاربرد

هزينه طراحي

هزينه اجرا

خطاگريزي

اعتبار

توانايي گرفتن بازخورد

اسلاید ۱۰ :

          روش‌ مقياسي‌

          عامل‌ سنجي‌

          روش‌ ثبت‌ وقايع‌ حساس‌

           روش‌ توصيفي‌

           روش‌ قياسي‌

           روش‌ درجه‌ بندي‌

           مقايسه‌ دوبه‌ دو توزيع‌ اجباري‌

         روش‌ انتخاب‌ اجباري‌

         مقياسهاي‌ درجه‌ بندي‌ مبتني‌ بررفتار 

         مقياسهاي‌ مشاهدة‌ رفتاري‌

         ارزيابي‌ عملكرد به‌ كمك‌ رايانه

         نظارت‌ بر عملكرد كاركنان‌ با استفاده‌ از رايانه

         ارزيابي‌ براساس‌ مديريت‌ برمبناي‌ هدف‌