لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۸ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۸ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • اسلايدهاي آموزشي استانداردهاي حسابداري ايران
 • مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري
 • تهيه کننده: حليمه رحماني
 • استفاده کننده گرامي:
 • جهت بهبود کيفيت اسلايدهاي آموزشي، لطفا نظرات خود را از طریق فرم نظرخواهی ارائه شده در آدرس ذيل برای ما ارسال نمایید.
 • (http://www.audit.org.ir/standardfeedback_fa.html)
 • شماره تلفن: ۸۸۵۰۳۷۴۲ ، ۱۰ ۸۸۵۰۲۶۰۱ ۰۲۱

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

اين استاندارد نحوه ارزشيابي وانعکاس موجودي مواد و کالا در صورتهاي مالي را تشريح مي کند وموارد زير را در بر نمي گيرد:

üکار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت

üابزارهاي مالي پيچيده

üموجودي گله هاي دام، محصولات کشاورزي، جنگلي ومعدني در مواردي که اين اقلام در صنايع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود.

اسلاید ۳ :

موجودي مواد وکالا به داراييهايي اطلاق مي شود که:

üبراي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري مي شود،

üبه منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرآيند توليد قرار دارد،

üبه منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريداري شده و نگهداري مي شود،

üماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف مي شود.

اسلاید ۴ :

طبقات مختلف موجوديها شامل موارد زير مي باشد:

üمواد اوليه،

üکار در جريان پيشرفت (شامل کالاي در جريان ساخت وکارهاي خدماتي در جريان تکميل)،

üکالاي ساخته شده و کالاي خريداري شده براي فروش، مواد و کالاي در راه (با توجه به مقطع زماني انتقال مالکيت)،

üساير اقلام مصرفي (از قبيل قطعات و لوازم يدکي ماشين آلات، ملزومات و مواد غير مستقيم)، و

üاقلامي که به طور معمول و با توجه به شرايط ايجاد شده به منظور فروش نگهداري مي شود (از قبيل ضايعات توليد، داراييهاي ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطي).

اسلاید ۵ :

üموجودي مواد وکالا بايد بر مبناي “اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فروش” تک تک اقلام يا گروههاي مشابه اندازه گيري شود.

ü

üخالص ارزش فروش: عبارت است از بهاي فروش (بعد از کسر تخفيفات مربوط به تسويه حساب) پس از کسر:

 • مخارج برآوردي تکميل، و
 • مخارج برآوردي بازاريابي، فروش و توزيع.

ارزش قابل انعکاس موجودي در صورتهاي مالي

  اقل

                     بهاي تمام شده                           خالص ارزش فروش

اسلاید ۶ :

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

موارد به کار گيري خالص ارزش فروش:

üافزايش هزينه ها يا کاهش قيمت فروش،

üخراب شدن موجودي،

üناباب شدن محصولات،

üتصميم شرکت مبني بر ساخت محصولات به زيان (به

     عنوان بخشي از استراتژي شرکت)، و

üوقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد.

اسلاید ۷ :

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

مقايسه خالص ارزش فروش موجوديها با جمع

 کل بهاي تمام شده آنها باعث:

 تهاتر زيانها و سودها مي شود

 لذا اقلام بايد جداگانه با هم مقايسه شوند

چنانچه اين کار عملي نباشد:

 بايد گروههاي کالا و يا کالاهاي مشابه را

 جمعا” در نظر گرفت.

اسلاید ۸ :

اقلامي از موجوديهايي که به صورت گروهي ارزيابي مي شوند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند:

 • مربوط به خط توليد يکساني باشند،
 • اهداف يا کاربرد مشابهي داشته باشند،
 • در ناحيه جغرافيايي واحدي توليد و فروخته شوند، و
 • نتوان آنها را عملا جدا از ساير اقلام خط توليد ارزيابي کرد.

اسلاید ۹ :

نکته

چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت که براي بازيافت دارايي، درآمدهاي آتي کافي وجود نداشته باشد، مبالغ غير قابل بازيافت به عنوان هزينه کاهش ارزش موجودي مواد و کالا به سود و زيان منظور مي شود. از اينرو، موجودي مواد و کالا به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش انعکاس مي يابد.

اسلاید ۱۰ :

بهاي تمام شده موجوديها شامل مخارج زير است:

üمخارج خريد

üمخارج تبديل

üساير مخارج لازم براي رساندن کالا يا خدمات به مکان و  شرايط فعلي