لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در تصمیم گیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در تصمیم گیری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 این بررسی استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) را در تصمیم گیری برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب غربی نیجریه را مورد مطالعه قرار می دهد. در این بررسی از روش تحقیقات توصیفی از نوع بررسی و نمونه گیری استفاده شده است.

 اطلاعات از نمونه ای از ۶۰۰ نفر متشکل از ۴۰۰ پرسنل علمی که مقام موقعیت پرسنل اجرایی را داشته و ۲۰۰ نفر پرسنل اجرایی ارشدی که واحدها را سرپرستی می کردند با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شمارش متوالی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمارهای t- test تحلیل شدند.

اسلاید ۲ :

 ۳ فرضیه ایجاد شده در سطح ۵% اطمینان تست شدند. این مطالعه شخص نمود که MIS به اندازۀ کافی در پروسۀ تصمیم گیری در برنامه ریزی های بلند مدت، کوتاه مدت و بودجه بندی استفاده نشده است.

 اختلاف قابل توجهی در استفاده از MIS برای تصمیم گیری در هر دو برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بین دانشگاههای فدرال و ایالتی وجود نداشت.

 ولی در استفاده از MIS برای تصمیم گیری در بودجه بندی اختلاف زیادی بین این دو دانشگاه وجود داشت.

 توصیه شد که واحدهای MIS باید به اندازه کافی تأمین مالی و نگهداری شوند تا روند اطلاعات و کاربرد مناسب MIS در برنامه ریزی و بودجه بندی تخمین شود.

اسلاید ۳ :

 مقدمه :

 تصمیم گیری مؤثر، مستلزم اطلاعات صحیح، به موقع و مرتبط است. منبع اطلاعات یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی دانشگاه است. اگر اطلاعات مرتبط موردنیاز برای تصمیم گیری در زمان مناسب در دسترس نباشد.

 برنام ریزی ضعیف، تصمیم گیری نامناسب، اولویت بندی ضعیف نیازها و زمانبندی ناقص فعالیتها پیش می آید. از این رو سیستم دانشگاهی در عملکردش مؤثر کارآمد نخواهد بود. سیستم اطلاعات مدیریتی ضعیف به عنوان تنگنایی در مدیریت موفقیت آمیز دانشگاهها در نیجریه شناسایی شده است.

اسلاید ۴ :

 برنامه ریزی مؤثر فعالیتها  در طول دورۀ زمانی بلند مدت بدون اطلاعات مؤثر غیرممکن است. اطلاعات باید از طریق محققان علمی تهیه شوند تا از اعتبار و تأثیر اجتماعی برخوردار شوند. و دانشی را که بدست می آید را باید ذخیره سازی کرد تا در زمان موردنیاز برای استفاده در تصمیم گیری ها منتشر کرد.

اسلاید ۵ :

 اهمیت MIS در تصمیم گیری از روی اهداف و مقاصدش شناخته می شود.

 هدف MIS بسط دادن سیستم ارزشمندی برای به حداکثر رساندن کاربرد مؤثر از اطلاعات برای عملیات مدیریتی است.

 اهداف پروژه MIS در دانشگاهها عبارتست از :

 ۱ ) استانداردسازی سیستم کسب اطلاعات

 ۲ ) ثبت این اطلاعات روی دیستکتها یا نوارها در دانشگاهها

 ۳ ) سازماندهی اطلاعات برای برنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری

 ۴ ) کمک به دانشگاهی تا سیستم مدیریت مؤثر را اجرا کنند.

اسلاید ۶ :

 بر مبنای اهداف ذکر شده انتظار می رود که MIS به دانشگاهها در تصمیم گیری کمک کند.

 اگر در سازمان دانشگاهی نتوان اطلاعات را به هنگام نیاز ذخیره یا بازیابی کرد، گرفتن تصمیمات به موقع و دقیق از قبیل : برآورد مخارج، برآورد درآمد و …. را دشوار یا غیرممکن می سازد.

اسلاید ۷ :

 MIS اساساً با فرآیند جمع آوری، پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات در هر سازمانی سرو کار دارد.

 بر آنکه تصمیمات مؤثر در هر سازمانی عملی شوند دریافت اطلاعات از افراد و تأمین اطلاعات برای آنها ضروریست. اطلاعات باید دقیق و به روز باشد تا از عهده عدم قطعیت برآیند. عدم قطعیت شرایطی است که در آن مدیر اطلاعات اندکی راجع به تصمیم گیری دارد هیچ روشی برای پیش بینی تصمیم وجود ندارد.

اسلاید ۸ :

 هدف این مطالعه و بررسی :

 آیا MIS برای تصمیم گیری های برنامه ریزی بلندمدت، کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب نیجریه کاربرد دارد به چه میزان؟

 روش شناسی :

 استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده

 انتخاب ۴ دانشگاه – ۲ دانشگاه فدرال و ۲ دانشگاه ایالتی

 با استفاده از پرسشنامه سیستم اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری MISDQ

اسلاید ۹ :

فرضيه (۱): هيچ اختلاف قابل توجهي در استفاده از MIS در فرآيند تصميم گيري در برنامه ريزي بلند مدت ميان دانشگاههاي وفدرال وجود ندارد.

 فرضيه (۲) : هيچوقت قابل ملاحظه اي در كاربرد MIS در فرآيند تصميم گيري در برنامه ريزي كوتاه مدت ميان مدت دانشگاههاي فدرال وايالتي وجود ندارد.

 فرضيه (۳) :در استفاده از MIS در فرآيند تصميم گيري در بودجه بندي ميان دانشگاهي فدرال و ايالتي اختلاف قابل توجهي وجود ندارد.

اسلاید ۱۰ :

 بر مبناي يافته هاي اين مطالعه، MIS به طور كافي در تصميم گيري براي برنامه ريزي هاي بلندمدت و كوتاه مدت و بودجه بندي و دانشگاهها استفاده نمي شود.

 به علاوه در استفاده از MIS در فرآيند تصميم گيري بلند مدت و كوتاه مدت بين فدرال بيشتر از دانشگاهاي ايالتي از MIS استفاده مي كنند.

 توصيه مي شود كه واحدهاي MIS به اندازه كافي تأمين مالي گردند تا روند اطلاعات و كاربرد مناسب وكافي MIS در ايجاد و اشاعه اطلاعات براي گرفتن تصميمات بهتر در دانشگاه تضمين گردد.