لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اعداد دودویی و شانزده شانزدهی

اعداد شانزدهی از ارقام  ۰ تا ۱۵ تشکیل شده اند. برای راحتی، ارقام ۱۰ تا ۱۵ را A تا F  نشان داده می شود.

اسلاید ۲ :

مثال : 

       سیستم دودوئی شبیه سیستم دهدهی است با این تفاوت که ارقام از سمت راست به چپ به جای ارزش ۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ……. ارزش ۱ ، ۲ ، ۴ ،  ۸ ، ….. دارند. بنابرین ۱۰۱۱  در سیستم دودوئی معادل  ۱۳ می باشد.

اسلاید ۳ :

تبدیل اعداد شانزدهی به دودوئی

هر رقم در سیستم شانزدهی بوسیله چهار رقم در سیستم دودوئی قابل نمایش می باشد.

اسلاید ۴ :

تبدیل اعداد دودوئی به شانزدهی

        برای تبدیل اعداد دودوئی به شانزدهی ،ارقام عدد داده شده را از سمت راست به ترتیب به صورت  گروههای چهار بیتی درآورده آنگاه معادل هر گروه در سیستم شانزدهی را جایگزین می نماییم.

اسلاید ۵ :

نکته :

lکرکترهای قابل چاپ دارای کدهای ۳۲ تا ۱۲۶ می باشند.

l

lکرکترهای کنترلی دارای کدهای ۰ تا ۳۱ می باشند.

اسلاید ۶ :

نمایش مکمل ۲ برای اعداد صحیح علامتدار

اعداد منفی در کامپیوتر بصورت مکمل ۲ نمایش داده می شوند. وقتی یک عدد به شکل مکمل دو نشان داده می شود تعداد بیت های مورد استفاده باید از قبل مشخص گردد ( ۳۲ , ۱۶ , ۸ ) .

اسلاید ۷ :

روش محاسبه مکمل ۲ یک عدد :

lعدد را بصورت دودوئی درآورده.

l

lآنرا به تعداد بیت های مشخص شده تبدیل نموده .

l

lسپس صفر ها را ۱ و ۱ ها را به صفر تبدیل نموده .

l

lنتیجه را با یک جمع می نماییم.

l

اسلاید ۸ :

l

l    ۱۱۰۰۱  معادل   ۲۶

l

lهشت بیتی نموده          ۰۰۰۱۱۰۰۱

l

lصفرها را به یک و یک ها را به صفر تبدیل نموده                      ۱۱۱۰۰۱۱۰

l

lنتیجه را با یک جمع نموده           ۱۱۱۰۰۱۱۱

مقدار ۱۱۱۰۰۱۱۱ در سیستم دودوئی نمایش عدد -۲۶  می باشد.

اسلاید ۹ :

نکات :

l آدرس شروع هر سگمنت مضرب ۱۶ می باشد.

l

lآدرس شروع هر سگمنت در مبنای ۱۶ به رقم صفر ختم می شود .

l

l آدرس هر سگمنت برابر اولین چهار رقم شانزدهی آدرس آن می باشد. 

اسلاید ۱۰ :

       آدرس هر بایت از حافظه اصلی را می توان با سگمنت حاوی بایت مزبور و به دنبال آن افستی که از ابتدای سگمنت یاد شده در نظر گرفته می شود، آدرس دهی کرد.