لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

چگونگي نمايش داده‌ها در زبان اسمبلي:

v اعداد دودويي و شانزده‌شانزدهي

v کدهاي کاراکتري

v نمايش مکمل ۲ براي اعداد صحيح علامت‌دار

v

v سيستم‌هاي ديگر براي نمايش اعداد

اسلاید ۲ :

اعداد دودويي و شانزده شانزدهي

nبيت كوچكترين واحد قابل ثبت در كامپيوتر است

nارزش مكاني اعداد در مبناي ۲ مانند اعداد در مبناي ۱۰ است

   ۱۲۳  در مبناي ۱۰ برابر است با (۳*۱) + (۲*۱۰) + (۱*۱۰۰)

  ۱۰۱۰ در مبناي ۲ برابر است با (۰*۱)+(۱*۲)+(۰*۴)+(۱*۸)

اسلاید ۳ :

 نمادها در نمايش اعداد در مبناها

nمبناي ۲

¨    ۰, ۱

nمبناي ۱۰

¨     ۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹

nمبناي شانزده

¨ ۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹,A,B,C,D,E,F  

nA=10 ,B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 

اسلاید ۴ :

سيستم ارزش مکاني مبناي دو:

 يگان  دوگان  چهارگان  هشت‌گان و …

اعداد دودويي به قدري طولاني هستند که خواندن و نوشتن آنها مشکل است.

اسلاید ۵ :

سيستم شانزده‌شانزدهي مي‌تواند اعداد را فقط با استفاده از يک چهارم ارقام سيستم دودويي نمايش دهد.

به علت تبديل ساده بين سيستم دودويي و شانزده شانزدهي، مبناي ۱۶ بعنوان شکل کوتاه شده دودويي تلقي شود.

در سيستم شانزده‌شانزدهي رقم‌هاي ۰ تا ۹ مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ که علاوه بر اين، به جاي اعداد دهدهي ۱۰ تا ۱۵ حروف A تا F جايگزين مي‌گردند.

سيستم ارزش مکاني مبناي شانزده:

يگان  شانزده‌گان  دويست‌و‌پنجاه‌و‌شش‌گان و…

اسلاید ۶ :

تبديل مبناي ۱۶ به مبناي ۲:

يک عدد شانزده‌شانزدهي مي‌تواند به سادگي با جايگزيني چهار بيت براي هر رقم شانزده‌شانزدهي به عدد معادل دودويي تبديل شود.

اسلاید ۷ :

تبديل مبناي ۲ به مبناي ۱۶:

ابتدا از سمت راست، عدد را به دسته‌هاي چهاربيتي تقسيم مي‌کنيم و سپس هر دسته را با رقم معادل شانزده شانزدهي آن جايگزين مي‌نماييم.

اسلاید ۸ :

روش تبديل عدد دهدهي به شانزده شانزدهي

با تقسيم متوالي عدد بر ۱۶ و قراردادن باقيمانده هادر كنار يكديگر

مثال عدد ۵۸۷۶ در مبناي ۱۶ به روش زير محاسبه ميشود

  ۵۸۷۶ ÷۱۶   باقيمانده     ۴                                        ۳۷۶   =

   ۳۶۷ ÷ باقيمانده  ۱۵                                           ۲۲  =  ۱۶

     ۲۲ ÷ باقيمانده     ۶                                              ۱  =  ۱۶

  ۱    ÷  باقيمانده     ۱                                             ۰  =  ۱۶ 

۱۶F4

اسلاید ۹ :

طول كلمات

nبايت   ۸   بيت يا ۱ بايت

nكلمه يا WORD    ۱۶ بيت يا ۲ بايت

nكلمه مضاعف يا double word   ۳۲ بيت يا ۴ بايت

n

در يك عدد مثبت بايد بيت منتها اليه سمت چپ صفر باشد

n

اسلاید ۱۰ :

تبديل مبناي ۲ به ۱۰:

براي تبديل يک عدد دودويي به معادل دهدهي آن، به جاي تبديل مستقيم و طولاني، سريعتر خواهد بود که آن را به مبناي ۱۶ و سپس به مبناي ۱۰ ببريم.