لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول حسابداري ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول حسابداري ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اولين جرقه حسابداري دوطرفه

کتاب رياضيات نويسنده لوکا پاچيولي کشيش ايتاليائي

سال انتشار۱۴۹۴

مشخصات :

nعدم تمايز بين اموال شخصي مالک و سازمان تجاري

nعدم توجه به صورتهاي مالي و نگهداري حساب دارائيهاي ثابت

اسلاید ۲ :

روشهاي قراردادي که توسط انجمنهاي حرفه اي يا اساتيد تدوين شده و مورد قبول همگان قرار گرفته است.

اسلاید ۳ :

اطلاعات حسابداري

ماده اوليه حسابداري است

اطلاعات مالي مربوط به مبادلات يك واحد تجاري كه بر حسب پول بيان ميشود

مشخصه اطلاعات:

مربوط بودن – به موقع بودن- صحيح بودن- قابل مقايسه بودن

اسلاید ۴ :

تعاريف حسابداري :  

۱ – فرايند تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور امكان قضاوت و تصميم گيري را فراهم سازد

۲ – خدمتي كه با فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران، پرداخت كنندگان ماليات و سايرين جهت تصميم گيري آگاهانه انجام مي پذيرد

۳- فن تفسير و اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي

۴- فن ثبت، طبقه بندي، تلخيص و تفسير اطلاعات مالي يك واحد تجاري

اسلاید ۵ :

۱- ثبت: كليه فعاليتهاي مالي در دفتر روزنامه برحسب واحد پول ثبت ميشود

۲- طبقه بندي: اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه به دفتر كل انتقال مييابد

۳- تلخيص: گزارشهاي مالي از جمله ترازنامه- صورت سود و زيان و صورت حقوق صاحبان سرمايه تشكيل ميشود

۴- تفسير: اعداد صورتهاي مالي تجزيه و تحليل قرار ميگيرد

اسلاید ۶ :

۱- درون سازماني:

    عمدتاً مديران

    و بعضا کارکنان

۲- برون سازماني:

  اعتبار دهندگان

  سرمايه گذاران

  مراجع مالي و اقتصادي

  سرمايه گذاران بالقوه

اسلاید ۷ :

واحدهاي اقتصادي انتفاعي

هدف تحصيل سود است ( كليه شركتهاي تجاري)

واحدهاي اقتصادي غير انتفاعي

هدف تحصيل سود نيست ( موسسات خيريه و شهرداريها)

اسلاید ۸ :

واحدها تجاري:

– به كار تجاري ميپردازند (خريد، فروش، توليد و …)

واحدهاي غير تجاري:

– به كارهاي غير تجاري يا خدمات ميپردازند

– (دفاتر حقوقي- تعميرگاه- موسسات حسابرسي و …)

اسلاید ۹ :

۱- فرض شخصيت حقوقي

۲- فرض تداوم فعاليت مالي

۳- فرضي وجود واحد اندازه گيري

۴- فرض دوره مالي

اسلاید ۱۰ :

۱- اصل قيمت تمام شده

۲- اصل وضع هزينه هاي يك دوره از درآمدهای همان دوره

۳- اصل افشاء حقايق