لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول مديريت و تئوري سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول مديريت و تئوري سازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست:

 مديريت و مديران

 مباني برنامه ريزي

 مباني تصميم گيري

 مباني طراحي ساختار

 مديريت منابع انساني

 مباني رفتار فردي و گروهي

 انگيزش و پاداش

 رهبري و سرپرستي

اسلاید ۲ :

مقدمه :

نگرش فرآيندي به مديريت بر اساس مجموعه اي از فعاليتهاي مرتبط به يکديگر که بر پايه برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و کنترل قرار دارد شکل مي گيرد.

اسلاید ۳ :

اهداف

آشنايي با:

 علم مديريت، برنامه ريزي در مديريت و ابزار برنامه ريزي

 مسائل اساسي سازماندهي، طراحي ساختار سازماني و طراحي فرآيندهاي کار

 تجزيه و تحليل رفتار سازماني

 تامين و تجهيز منابع انساني، ارزيابي کارکرد

 شناخت ماهيت عوامل انساني، انگيزش، تيم سازي

 رهبري و ارتباطات

اسلاید ۴ :

جايگاه درس در رشته مهندسي صنايع

مديريت مهمترين مقوله اي است که بايد براي رشد و تعالي فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه مورد توجه قرار گيرد.

طي سالهاي اخير مباحث مديريتي در حوزه مهندسي صنايع اهميت قابل توجهي يافته است.

مهندس صنايع نمي تواند تخصص خود را صرفا در بخشهاي توليدي و بدون توجه به شاخصهاي کنترلي و مديريتي و داشتن يک ديد جامع و کل نگر از مسائل مربوط به حوزه مديريت و اصول سازماندهي بکار گيرد.

اسلاید ۵ :

چرا بايد به مطالعه مديريت پرداخت؟

 همه ما از بهبود نحوه مديريت سازمانها سود ميبريم.

 وقتي شما از دانشگاه فارغ التحصيل شده و مشغول به كار مي شويد يا مديريت ميكنيد يا بر شما مديريت ميكنند.

اسلاید ۶ :

چگونه مديريت را مطالعه كنيم؟

قبل از اواسط قرن بيستم ديدگاههاي متفاوتي از مديريت پيشنهاد شدند.

سه چهار چوب  مطالعه مديريت عبارتند از:

نگرش فرآيندي

نگرش سيستمي

نگرش اقتضايي

اسلاید ۷ :

نگرش فرآيندي چيست؟

در دسامبر ۱۹۶۱ پروفسور هارولد كونتز مقالهاي منتشر كرد كه در آن با دقت انواع نگرشهاي مديريت (مانند: نگرش هاي فرايندي، كمي و روابط انساني) ذكر شده بود:

 نگرش فرآيندي مي تواند دگرگونيهاي روزمره را دربرگرفته و آنها را به شکلي با هم ترکيب کند.

اسلاید ۸ :

چگونه نگرش سيستمي ميتواند مفاهيم مديريت را يكپارچه نمايد؟

اواسط دهه ۱۹۶۰، اين تصور كه سازمانها را ميتوان در يك چارچوب سيستمي تجزيه و تحليل كرد، طرافداران سر سختي پيدا كرد.

دو نوع سيستم اساسي وجود دارد:

 سيستم بسته: سيستم هاي بسته تحت تأثير و يا ارتباط متقابل با محيط قرار نميگيرد.

 سيستم باز: نگرش سيستمهاي باز به دنبال ارتباط متقابل و پويا سيستم با محيط است.

اسلاید ۹ :

نگرش اقتضايي در مطالعه مديريت چيست؟

نگرش اقتضايي (كه گاهي نگرش موقعيتي هم ناميده ميشود) در سال هاي اخير به جاي اصول سادهگراي مديريت و براي در هم آميختن تئوريهاي مديريتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

چهار متغير اقتضايي عبارتند از:

  اندازه سازمان؛

  عادي بودن تكنولوژي كار؛

  عدم اطمينان محيطي؛

  تفاوت فردي.

اسلاید ۱۰ :

مديران چه كساني هستند و چه كار مي كنند؟

يك سازمان، آرايشي سيستماتيك از افرادي است كه به منظور دستيابي به اهدافي خاص گرد هم آمده اند.