لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول مربوط به هوش هیجانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول مربوط به هوش هیجانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

آیا مایل هستید…؟

nدر محیط کار و زندگی فردی موثر باشید؟

nاحساسات خود رادرک کنید و چرائی آن را بدانید؟

nآگاهانه احساس کنید و عمل کنید؟

nدوستان بیشتری داشته باشید؟

nرابطه خوب و نزدیکی با دیگران برقرار کنید؟

nاگر این چنین است…!!!

احساسات خود را مدیریت کنید

n

اسلاید ۲ :

n احساسات:

شبکه اطلاعاتی هستند که به صورت ارسال علائم به شما ودیگران اطلاعات می دهند.

اسلاید ۳ :

nمحیط اثرگذاری احساسات:

.۱رفتار

.۲تصمیم گیری

.۳کارایی

اسلاید ۴ :

nاحساسات مسری هستند.

با ورود فرد شاد به جمع ما، محیط تغییر حالت می دهد احساسلت اکتسابی است و در تمامی دوران زندگی قابل بهبود است.

اسلاید ۵ :

nافکار و احساسات:

احساسات به فکر کردن کمک می رساند و افکار برای تجزیه و تحلیل احساسات به کار گرفته می شود.

اسلاید ۶ :

nهوش عاطفی:

توانمندی در تشخیص و شناسایی احساسات خود و دیگران در جهت ایجاد انگیزه در خود و مدیریت احساسات خود در ارتباط با دیگران

اسلاید ۷ :

عصبانی شدن آسانی است!

اما عصبانی شدن:

از فردی موجه

به اندازه مشخص

زمان معین

هدف معلوم

به روش صحیح …

کار آسانی نیست

اسلاید ۸ :

nاصول مربوط به هوش هیجانی:

خودآگاهی: توانایی در شناخت احساسات خودو چرائی آن

خویشتن داری: مدیریت احساسات از بروز تا کنترل

آگاهی اجتماعی: توانایی در شناخت احساسات دیگران

مدیریت روابط: قدرت برقراری و هماهنگی بین احساسات خود و دیگران

اسلاید ۹ :

nاحساسات شما می تواند اطلاعات با ارزشی در مورد خودتان ، دیگران و شرایط محیطی شما بدهد.

n

nیک خبر خوش!

هوش احساسی قابل آموزش ، توسعه وافزایش می باشد.

اسلاید ۱۰ :

چگونه می توان خود آگاهی احساسی را افزایش داد؟

.۱چگونگی انتخاب معیارهای ارزشی

.۲هماهنگی با حواس

.۳ارتباط با احساسات

.۴آگاهی از افکار

.۵توجه به عمل