لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدفهای رفتاری فصل اول

۱- دلایل درونی و بیرونی برای ورود به جرگه معلمی را تشخیص دهید و برای هر کدام ۳ نمونه ذکر کنید

۲- ((توجیهات )) خود آگاه و ناخود آگاه را برای ورود به حرفه معلمی بیان کنید

۳- مفهوم ((آموزش و پرورش ))را با مفهوم (معالجه )در پزشکی مقایسه کنید

اسلاید ۲ :

هدفهای رفتاری فصل اول

۴- واژه های ((آموزش و پرورش ))،((آموزش)) ، ((پرورش ))و ((تربیت )) و حدود و گستره هر یک را از هم باز شناسید

۵- تفاوت مفاهیم ((اعم ))و ((اخص ))تربیت را بیان کنید

اسلاید ۳ :

هدفهای رفتاری فصل اول

۶- تاکید ها و اولویت هایی که در مفاهیم مختلف قدیمی و جدید آموزش و پرورش وجود داشته و دارد نشان دهید

۷- تعاریف دستوری ، توصیفی و برنامه ای آموزش و پرورش را از همدیگر تشخیص دهید

اسلاید ۴ :

مقدمه

دلایل ورود به جرگه معلمی

۱- بیرونی = مقام – پول

۲- درونی = دوست داشتن تدریس – پاداش معنوی

اسلاید ۵ :

مقایسه مفهوم آموزش و پرورش با معالجه

 تشابه آموزش و پرورش با پزشکی

پزشکی = هدف آن کمک به غایت بهبودی از لحاظ جسمی و روانی است

آموزش و پرورش = رشد کیفیات مطلوب

 

اسلاید ۶ :

تفاوت آموزش و پرورش با پزشکی

پزشکی

۱) فرد را از حالت انحراف به حالت بهبود بر می گرداند

۲- اتفاق نظر در باره سلامت جسمی وجود دارد

آموزش و پرورش

۱) در بحران ارزش قرار دادن

۲) عدم همراهی در باره کیفیات مطلوب

اسلاید ۷ :

مفهوم آموزش و پرورش و تربیت

آموزش = انتقال معلومات و اطلاعات جهت تحول و دگرگونی رفتار

پرورشی = فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی استعدادهای طبیعی و تواناییهای درونی

اسلاید ۸ :

مفهوم آموزش و پرورش و تربیت

تربیت = پرورش و بار آوردن

تربیت به معنای اعم = در مورد انسان و حیوان به کار می رود

تربیت به معنای اخص= مترادف با آموزش و پرورش

اسلاید ۹ :

تعاریف آموزش و پرورش

۱- تعریف دستوری (تجویزی )

مقید به نظر شخصی بدون توجه به نظر دیگران

 

اسلاید ۱۰ :

تعاریف آموزش و پرورش

۲- تعریف توصیفی

مبین مفاد اصلاح در مضمونهای متفاوتی است که به طرق مختلف به کار برده می شود