لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول کامپیوتر۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول کامپیوتر۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

الگوریتم:

الگوریتم مجموعه محدود و پایانپذیر از دستورالعملها است.

اسلاید ۲ :

شرایط الگوریتم:

  • ورودی
  • خروجی
  • قطعیت
  • محدودیت
  • کارایی

اسلاید ۳ :

۱- ورودی:

یک الگوریتم می تواند هیچ یا چندین کمیت ورودی داشته باشد که از محیط خارج تامین می شود.

اسلاید ۴ :

۲- خروجی:

الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت بعنوان خروجی ایجاد کند.

۳- قطعیت:

هر دستورالعمل باید واضح و بدون ابهام باشد.

اسلاید ۵ :

۴- محدودیت:

اگر ما دستورالعملهای یک الگوریتم را دنبال کنیم برای تمام حالات باید پس از طی مراحل محدودی الگوریتم خاتمه یابد.

اسلاید ۶ :

۵- کارایی:

تنها قطعیت کافی نیست بلکه هر دستورالعمل نیز باید انجام پذیر باشد.

پایان پذیری تفاوت میان یک برنامه و یک الگوریتم است.

اسلاید ۷ :

پیچیدگی فضای لازم

میزان حافظه یا پیچیدگی فضای یک برنامه مقدار حافظه مورد نیاز برای اجرای کامل یک برنامه است.

اسلاید ۸ :

فضای مورد نیاز یک برنامه:

  • نیازمندیهای فضای ثابت
  • نیازمندیهای فضای متغیر

اسلاید ۹ :

نیازمندیهای فضای ثابت:

این مطلب به فضای مورد نیازی که به تعداد و اندازه ورودی و خروجی بستگی ندارد اشاره دارد.

اسلاید ۱۰ :

نیازمندیهای فضای متغیر:

این مورد شامل فضای مورد نیاز متغیرهای ساخت یافته استکه اندازه آن بستگی به نمونه ای از مساله ای که حل می شود دارد.