لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اعداد در معماری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اعداد در معماری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هر چیز که بتوان آنرا شناخت عدد دارد زیرا ممکن نیست بدون عدد چیزی را درک کرد یا شناخت (نیکولاس،شاگرد افلاطون).

عدد نماینده ساختمان بنـیادی نظام کیـهانی است. در عرصـه عددها و فقط در عرصه عددهاست که ما میتوانیم دنیا را درک کنیم (کاسیرر).

اسلاید ۲ :

اعداد در طبیعت به شیوه های و اطوار گوناگون دیده می شوند گویا طبیعت بر مبنای اعداد شکل گرفـته یا خود را با ماهیــتی جدید روبرو کرده است. اعداد در معماری نیز به طریق گونـاگون کاربرد می یابند.

اسلاید ۳ :

اعداد در متعالی ترین شکل کاربردی نمادین داشته و دارند. نماد، در معنایی ساده، جانشین رمزآلود یک مفهوم و تصویر است که بصورت ناخودآگاه درک می شود.

اعداد در میان اقوام گوناگون، مفاهیم نمادین گوناگونی به خود گرفته است اما جملگی در بر دارنده مفاهیمی ماورایـی، ذهنی، انتـزاعی، اسرارآمیز هسـتند. اعـداد صفر، یک، دو، سه، پنج، هفت، نه، دوازده، سیزده، چهل، هفتاد، صد و هزار همواره اعدادی بوده اند که نزد اقوام مختلف دارای درجات اعتبار و بار نمادین ویژه ای بوده اند.

اسلاید ۴ :

در میان چینی ها، اعداد فرد عبارت از “یانگ”، آسمانی، مذکر، نامتغیر و فرخنده و اعداد زوج به منزله “یین”، زمینی، مونث و متغیرهستند.

در برخی سنت ها، خصوصاً سنت های بابلی، هند و فیثاغورثی، عدد، اصل بنیادینی است که جهان عینی حاصل آن است. منشاء همه چیزها و هماهنگی نهفته عالم به شمار می رود. عدد اصل بنیانی تناسب عالم در هنرهای حجمی، و وزن شعر و موسیقی است. اعداد صرفاً کمیت نیستند، بلکه کیفیاتی نمادین به شمار می روند.
در اعتقاد بابلی ها روزهای ۳ و ۱۶ لقب مشترکی داشتند که معنی استراحت است و روزهای ۷و۱۴و۱۹و۲۸ برای آن ها نحس بوده و برای انجام برخی کارها مناسب نبوده است (افشار، ۱۳۵۷،ص۸۹).

اسلاید ۵ :

در آیین بودایی، هیچی و پوچی را می رساند. عبارت است از عدم، هیچ بودن و تجلی نیافتن و فاقد هرگونه کیفیت و کمیت. فیثاغوریان، عدد صفر را عبارت از شکل کامل، جوهر فرد، ابداع کننده و شامل همه چیز می دانند. در اسلام صفر ذات الهی است.

اسلاید ۶ :

یکی از معمول ترین سوال هایی که مطرح می شود این است که: چه کسی صفر را کشف کرد؟ اولین نکته شایان ذکر در مورد عدد صفـر این است که این عدد دو کاربرد دارد که هر دو بسیـار مهم تلقی می شود:
یکی از کاربردهای عدد صفر این است که بعنوان نشـانه ای برای جای خالی در دستـگاه اعداد (جـدول ارزش مـکانی اعـداد) به کار    می رود. بنابر این در عددی مانند ۲۱۰۶ عدد صفر استفاده شده تا جایگاه اعداد در جدول مشخص شود که به طور قطع این عدد با عدد ۲۱۶ کاملاً متفاوت است.
دومین کاربرد صفر این است که خودش بعنوان عدد به کار می رود که ما به شکل عدد صفر از آن استفاده می کنیم.

اسلاید ۷ :

اکـنون اولـین حضـور صفر را بعـنوان یک عدد مـورد بـررسی قـرار       می دهیم. اولین نکته ای که می توان به آن اشاره کرد این است کـه صفـر به هـیچ وجـه نـشان دهـنده یـک عـدد به طور معمـول       نمی باشد. از زمان های پیش اعداد به مجموعه ای از اشیاء نتیجه نمی شدند، ممکن شد.

عدم هستی، لا شیئیست، غیر متعین، نامحدود، سرمدی، فقدان هر نوع کیفیت یا کمیت، در آیین تائو نماد خلاء و لاوجود است.
در آیین بودا مظهر خلاء و نیستی است.
در آیین قبالا، معروف بی کرانگی و نور بی پایان به شمار می رود.

اسلاید ۸ :

در چین عدد یک، آسمانی و نرینه و یانگ و فرخنده است.

در آیین عیسوی، علامت پدر، خدا و الوهیت است.

در اسلام ، خداوند بعنوان یکتای مطلق بی نیاز است.

اسلامی : خدا در معنی وحدت، هستی مطلق، بی نیاز.

مسیحی: خدای پدر، ربانیت.

اسلاید ۹ :

دو نزد چینی ها، عدد مونث و نماد “یین”، زمینی و غیر فرخـنده است.
در تعالیم اسرار آمیز عبرانی (کابالـیسم) دو، به مـعنای نیـروی حیات، حکمت و خودآگاهی است.
نزد هندوان، مشتمل بر دو گانگی شاکتا شاکتی است.
در اسلام عدد دو، مشتمل بر روان است، افـلاطون می گـوید که عدد دو، رقمی بدون معناست زیرا در بر دارنده ارتباطی است که عامل سوم را معرفی می کند.
اسلامی : روح.
فیثاغورسی : دوگان یعنی هستی خاکی که تقسیم گشته است.
مسیحی : دو طبیعت مسیح، یعنی خدا و انسان.

اسلاید ۱۰ :

عدد سه نخستین عددی است که کلمه “همه” به آن اطلاق می شود. به قـول ارسـطو، عدد سـه، شامل آغـاز، میـان و پایان است.

نمادهای عدد سـه نزد مسیـحیان عبارتند از تثـلیث، روان و وحدتجسم و روح در انسان و نیز صفات یا تقواهای مسیحی سه تا هستند؛ یعنی ایمان، امید و عشق.

فیثاغورسی : کمال.

بودایی : سه گوهر گرانبها، یعنی بودا، دارما، سنگهه است.