لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت افزايش ارزش محصولات مشتري پسند سازي شده انبوه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت افزايش ارزش محصولات مشتري پسند سازي شده انبوه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

vعموما محصولات جديد در پاسخ به متوسط نيازهاي يک بازار هدف مشخص توسعه مي يابند.

vانطباق دو پيشامد (توسعه) تکنولوژيکي :

ابزارهاي ارتباطي جديد از قبيل اينترنت

روشهاي توليد مشتري پسند سازي انبوه

v

اسلاید ۲ :

vمشتري پسند سازي انبوه  يک استراتژي خريدار محور است که بر کنترل مشتريان فردي تمرکز مي کند.

vابزارهاي طراحي موفق از ۵ کارکرد مهم حمايت مي کند:

۱) اين ابزارها مي بايست قادر باشند که چرخه آزمايش و خطا را تکميل کند .

۲) ابزارهاي موفق مي بايست قلمرو مناسبي را پيشنهاد کند.

اسلاید ۳ :

 ۳) ابزارهاي موفق به مصرف کنندگان اجازه مي دهد تا با زبان طراحي (روش طراحي) خودشان کار کنند .

۴) کتابخانه هاي module مي بايست به مشتريان معرفي شود .

۵) سرانجام ، هنگاميکه مشتري يک راه حل رضايتبخش را پيدا مي کند طرح او بصورت خودکار به زبان سيستم توليد ترجمه مي شود.

اسلاید ۴ :

Ø هدف اصلي مشتري پسند سازي انبوه فراهم کردن ارزش بيشتر براي مشتري است.

Øدر طول دوره که ۴ مطالعه انجام شد ( n=476) آنها تمايل مصرف کنندگان به پرداخت (WTP)براي ساعتهاي استاندارد و خود طراحي شده را مورد سنجش قرار دادند.بدون توجه به نوع روشي که استفاده شد  ، افزايش ارزش قابل توجهي مشاهده شد.

Øميانگين WTP براي ساعت استاندارد ۲۰/۲۳ پوند و در مقابل متوسط WTP  براي ساعت طراحي شده ۵۰/۴۸ پوند بود که افزايش ارزش ۱۰۹% محسوسي را نشان مي دهد.

اسلاید ۵ :

به طور خلاصه ممکن است مشتري به دلايل زير محصولات خود طراحي شده را در مقابل محصولات استاندارد رايج در نظر گيرد :

üمزيت کارکردي

üمنحصر بفرد بودن

üمزيت فرآيندي

üاثر غرور در طراحي

اسلاید ۶ :

vافزايش ارزش محصولات خود طراحي شده در مقابل محصولات استاندارد بيش از ۱۰۰ %  بالا رفته است.

vتحقيقات آتي مي بايست يک مدل (معادله) ساختارمند را برای سنجش ∆WTP  توسعه دهند.

vسنجش تاثیر مجموعه ابزارهای مختلف طراحی بر ارزش افزوده ایجاد شده .

اسلاید ۷ :

Journal of Consumer Behaviour

 July–August 2006

Published online in Wiley InterScience Vi

www.interscience.wiley.com