لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اقدامات بهداشتی درتماس با اجساد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اقدامات بهداشتی درتماس با اجساد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

انواع مرگها :

الف: مرگ قلبی تنفسی
بیماردچارتوقف غیرقابل برگشت فعالیت قلبی تنفسی مرده است.

ب: مرگ نورولوژیک (مغزی)
بیمار باقطع غیرقابل برگشت تمام فعالیتهای مغزی وازجمله ساقه مغز مرده است.

ج: وضعیتهای پیچیده
مانند مسمومیت های دارویی ومتابولیک-هیپوترمی بچه ها-شوک

 

اسلاید ۲ :

تمام عضلات بدن پس ازچندین ساعت ازمرگ به حالت جمود  نعشی واردمی شوند.

به عبارت دیگر عضله حتی بدون پتانسیل عمل منقبض و سفت

می شود.

است.ATP علت این سفتی اتمام ذخایر

عضلات تا زمان تخریب پروتئینها سفت می ماند.

علت تخریب پروتئینها این است که آنزیمهای لیزوزومی حدود

۱۵تا۲۵ ساعت پس ازمرگ آزاد می شود وموجب اتولیز میگردد.این روند دردماهای بالاترسریعتراتفاق می افتد.

 

اسلاید ۳ :

 

معمولا اجساد پس از۳ روز دچارگندیدگی می شود.

علت گندیدگی میکربهای درون روده میباشد.

درون اجساد پرازمیکربهای فعال میباشد؛این میکربهااغلب بیماریزا میباشند.

تماس با اجساد بدون رعایت اصول حفاظتی میتواند خطرات

جبران ناپذیری را دربرداشته باشد.

اسلاید ۴ :

بعضی از اجساد تازه هستندکه دراین گروه خطرسرایط بیماریهای ویروسی فرد متوفی به سایرین وجود دارد ازجمله ایدز، هپاتیت، هاری و…

بعضی دیگرمدتی اززمان مرگ آنها گذشته که دراین گروه

خطرسرایط بیماریهای باکتریایی اطرافیان را تحدید می کند ؛

ازجمله وبا،حصبه،سیاه زخم وانواع اسهالهای خطرناک وکشنده.

اسلاید ۵ :

بعضی ازاجسادسالم وبعضی متلاشی هستند.

هرچه اجساد دارای ترشحات بیشترباشد خطربیشتری دارد.

هرچه اجساددارای خونریزی بیشترباشد خطربیشتری دارد.

هرچه اجساد متلاشی ترباشدخطرسرایط بیماری بیشتر است.

اسلاید ۶ :

احتیاطات لازم

 

–  كليه نمونه هاي خون، مايعات بدن و مواد و ترشحات دفعي (بجز عرق ) پرخطر و آلوده فرض گردد.

– شستن صحيح دستها با آب وصابون قبل و بعد ازتماس با اجساد كمك كننده است.

– قبل از تماس با هر نوع مايع بدن دستكش داشته باشيد.

– استفاده از گان ، ماسك و پوشش چشم ، در زماني كه خطر پاشيده شدن خون و مايعات ديگر مي رود الزامي است

اسلاید ۷ :

– لوازم آلوده به مايعات بدن به نحوي جمع آوري گردد كه از مواجهه پوست و مخاط با آنها و آلوده شدن لباس و سايرافراد ومحيط جلوگيري بعمل آيد

– پرسنل درصورتي كه داراي زخم باز ، درماتيت و…باشند تا زمان بهبودي كامل خود از تماس مستقيم بااجساد خودداري نموده وياحتما از دستكش استفاده نمايند.

اسلاید ۸ :

آماده کردن اجساد به شیوه ای بی خطر

-ازدستکش ضخیم لاستیکی یکبارمصرف استفاده کنید.

-ازماسک دولایه وعینک محافظ استفاده گردد.

-ازچکمه لاستیکی ساقه بلند استفاده شود

-ازپیش بند پلاستکی یکبارمصرف وضخیم استفاده کنید.

 

اسلاید ۹ :

– جسد را به روشی بی خطر آماده کنید.

– برای خانواده متوفی توضیح دهید که چرا بعضی کارها رابه دلیل محافظت آنها یا دیگر افراد درمعرض خطر مواجهه نمی توان انجام داد.

– محلول سفید کننده ۱/۰ رابه جسدواطرافش بپاشید.

 

– جسد را درکیسۀ مخصوص جنازه قراردهید ومحکم ببندید؛

محلول سفید کننده ۱/۰ رابه کیسه جنازه بپاشید.

اسلاید ۱۰ :

– اگرکیسۀ مخصوص جنازه دردسترس نیست جنازه را در پارچه کتانی دولایه آغشته به محلول۱/۰ سفیدکننده بپیچید  سپس کاملا نایلون پیچ کنید وبا نوار چسب پلاستیکی کاملا ببندیدواگرتابوت دردسترس است درآن قراردهید

– جسد رادرکمترین زمان ممکن به پزشکی قانونی ویا محل  خاک سپاری منتقل کنید؛ درطول مسیر رعایت احتیاط های ایمنی الزامی می باشد.

– درمسیرراه ازهرگونه دستکاری جسد بدون محافظ خودداری گردد.